volgendepandemieHet ziet er niet goed uit voor de rechten van burgers bij de komende pandemie.

Door een uitspraak van de rechter is de bevolking vogelvrij verklaard.Wanneer een overheid de noodtoestand uitroept, de zogenaamde Martial Law, dan tellen normale wetten niet langer voor de burger.

Hoewel wij met de nep coronapandemie volgens de autoriteiten een soort noodtoestand hadden, werd de noodtoestand formeel niet uitgeroepen.

Wel voerde de overheid allerlei noodmaatregelen in die verregaande gevolgen voor de burgers hadden.

Deze maatregelen leverden een aantasting op van een heel aantal burgerlijke rechten en vrijheden zoals de bewegingsvrijheid, het vergader- en betogingsrecht, de godsdienstvrijheid, de vrijheid om sociale contacten te onderhouden.

Uiteindelijk kon de burger een aantal van die vrijheden terug verdienen door een coronapas, ook wel CTB genoemd.

Drie tegenstanders van het coronatoegangsbewijs (CTB) spanden eind 2022 een rechtszaak aan. Ze zagen de pas vooral als drukmiddel om mensen tot vaccinatie te dwingen. Ze waren van mening dat er sprake was van schending van de grondwet.

De rechter heeft nu geoordeeld dat er geen sprake is van een dergelijke schending.

Hoewel de rechtbank concludeert dat de grondrechten niet geschonden zijn, zegt die wel dat er sprake was van inmenging in de grondrechten. Dat is alleen toegestaan als de overheid daar goede redenen voor heeft en die ook kan bewijzen.

De rechtbank vindt dat de Staat een afgewogen keuze heeft gemaakt. "Sommigen werden door de coronapas gehinderd in hun deelname aan de samenleving, terwijl anderen daardoor juist werden beschermd."

Deze uitspraak is belangrijk, want dit betekent dat ze het bij de volgende geplande nep pandemie gewoon weer kunnen doen.

Wanneer die volgende pandemie er is, dan zal één van de eerste dingen waarschijnlijk zijn het opnieuw invoeren van die CTB.

De rechter heeft ze nu carte blanche gegeven en die CTB kan dan mooi worden gekoppeld aan de nieuwe Europese digitale identiteit.

Ze zullen het vaccineren niet verplichten, maar wel alleen vrijheden geven aan hen die wel hun arm hebben uitgestoken.

Helaas betekent het wel dat wanneer je een dergelijk CTB wil, je die alleen kan krijgen als je ook een Europese digitale identiteit aanschaft.

Niets hoeft, alles mag. Maar, als je een normaal leven wilt leiden, dan is er geen ontkomen aan die pas.

Dat is wat wij kunnen verwachten.

Het merkteken van het beest. Zonder dit teken zal je niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan de maatschappij.

En dat zal worden verkocht als een overheid die geeft om haar bevolking en dat in een land waar zes op de tien mensen chronisch ziek zijn.