who pandemie verdrag Kabinet negeert Kamer en stemt in met pandemieverdrag WHO.

Het demissionaire kabinet gaat tekenen voor het slavernijverdrag van de WHO.
Terwijl iedereen nog druk bezig is met de Songfestivalperikelen voert het demissionaire kabinet de zoveelste rattenstreek uit.

Een ruime Kamermeerderheid wil niet dat Nederland op dit moment tekent voor het pandemieverdrag van de WHO.

Daar heeft de demissionaire regering maling aan en gaat toch namens Nederland dit verdrag ondertekenen.
Al heel lang waarschuwen wij dat mei dit jaar een cruciale maand wordt voor onze toekomst.

Zo voorspelden wij in januari dit jaar het volgende en helaas is deze voorspelling nu uitgekomen.

In mei 2024 moet er dan door de 194 landen worden gestemd of ze definitief wel of niet akkoord gaan met dit nieuwe verdrag.

Onder de voorwaarden van dat verdrag geven landen in geval van een pandemie of andere door de WHO uit te roepen medische noodtoestand hun soevereiniteit op.

De WHO heeft dan carte blanche om lockdowns in te stellen, vaccinaties te verplichten enzovoort.

Ons land gaat tekenen, daarover bestaat geen enkele twijfel. Er zullen zoals gewoonlijk geruststellende geluiden worden gemaakt, maar Nederland zal tekenen.

Het nieuws van vandaag:

Tegen de uitdrukkelijke wens van een Kamermeerderheid in zal het demissionaire kabinet instemmen met het grote internationale pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Dit verdrag is in de Kamer omstreden, omdat precieze gevolgen van instemming onduidelijk zijn.

In theorie kan de Tweede Kamer dit nog in een later stadium corrigeren als het verdrag formeel moet worden geratificeerd.

In de praktijk zijn die fracties tegen die tijd al zover bewerkt dat niemand zal durven dwarsliggen of misschien is tegen die tijd de nieuwe pandemie al losgebarsten en is iedereen weer net zo bang als met de nep coronapandemie.

De enige oplossing is misschien nog dat Nederland nu massaal opstaat en dit gedrag van een demissionaire overheid niet tolereert.