orgaan donatie hersendood Dat zou in ons land zomaar kunnen gebeuren als je niet op tijd actie onderneemt.

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat mensen die geacht worden hersendood te zijn dit ook daadwerkelijk zijn.Iets dat velen misschien allang weer vergeten zijn is dat D666 via een nieuwe wet voor heeft gezorgd dat iedere Nederlander automatisch orgaandonor is, tenzij anders aangegeven.

Vroeger moest duidelijk zijn dat iemand toestemming had gegeven voor orgaandonatie, tegenwoordig ben je dat automatisch, tenzij je in het Donorregister hebt laten opnemen dat je dat niet wil.

Mocht je je keuze daar nog niet hebben aangegeven, raden wij je aan om dit wel te doen, zeker als je niet wil dat je organen worden gebruikt voor donatie.

De overheid schrijft dan ook het volgende op haar website:

Als mensen geen keuze invullen, staan zij in het Donorregister met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij vinden het goed om hun organen en weefsels aan een andere patiënt te doneren na overlijden.

Op de website van Orgaandonatie Alert staat het volgende:

In het kader van orgaandonatie wordt beweerd dat iemand die hersendood is bevonden ook dood is. Deze consensus geldt wereldwijd en alle landen hebben hun hersendoodprotocol gebaseerd op deze afspraak. Aan deze consensus ligt geen wetenschap ten grondslag.

Michael Nair-Collins (universitair hoofddocent) verrichtte onderzoek naar de basis van de bewering dat hersendood dood is en kwam tot de ontdekking dat er nooit enig wetenschappelijk onderzoek is verricht naar deze bewering.

Bovengenoemde organisatie verstuurt nu een persbericht waarin het volgende staat:

In een uitzending van De Andere Tafel werd aandacht geschonken aan Orgaandonatie 'na overlijden'.

Op aanraden van ons comité (Comite Orgaandonatie Alert) werd Dr. Heidi Klessig (USA) geïnterviewd. Dr Klessig heeft als narcotiseur in opleiding meegewerkt aan een operatie waar organen werden verwijderd.

Zij was verbijsterd over wat haar supervisor haar vertelde. In America krijgt haar verhaal ruim aandacht. Gaat zij in Nederland ook de toch noodzakelijke aandacht krijgen?

Naar aanleiding van deze podcast stuurden wij een open brief aan de Gezondheidsraad. Wij voegen deze brief in afschrift bij en geven toestemming tot publicatie hiervan.

In die open brief aan de Gezondheidsraad staat het volgende:

Op ons aanraden hebben de programmamakers van De Andere Tafel een interview gehouden met dokter Heidi Klessig (USA), een voormalige narcotiseur.

In deze uitzending vertelt zij dat de situatie voor een orgaandonor onveilig is omdat de donor niet dood is, mogelijk over een bewustzijn beschikt en er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de bewering dat ‘hersendood zijn’ inhoudt dat je ‘dood’ bent. Bij aanvang van de operatie werd deze arts er door haar supervisor op gewezen dat de patiënt mogelijk over een bewustzijn beschikt.

Deze les geeft zij door aan collega’s en publiek. Wij geven de boodschap nogmaals door aan u.

Voor de veiligheid van orgaandonoren bent u mede verantwoordelijk. U adviseert de Minister in deze op basis van de laatste stand der medische wetenschap.

Onomstotelijk staat vast dat de consensus ‘hersendood is dood’ geen wetenschappelijke onderbouwing kent en daarmee is deze consensus niet langer houdbaar. Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd. Het ontbreken van wetenschappelijk bewijs moet gevolgen hebben voor de genomen besluiten.

In toenemende mate wordt wereldwijd bezwaar uitgesproken over deze discutabele consensus. Recent: Op 27 februari 2024 kwam er in Amerika een verklaring van ca. 150 artsen, medisch geschoolden, wetenschappers en theologen.

Enkele zinnen die in die verklaring staan:

A person considering organdonation does not have a good reason to expect that he or she will be truly dead at the time of vital organ procurement.

protect the lives of vulnerable patients who may be killed by organ procurement.

Middels hun schrijven roepen zij op tot actie en dit kreeg vervolg:

Recent: Op 11 april 2024 maakte het National Catholic Bioethics Center in Broomall Pennsylvania bekend dat zij niet langer achter de bewering staat dat hersendood inhoudt dat je dood bent. Het Centrum wijst er op dat in meer dan 50% van de gevallen van hersendood nog steeds sprake is van leven in belangrijke delen van de hersenen en dat de gevolgen hiervan enorm zijn.

Ook voor orgaandonoren die op basis van circulatie arrest doneren is de situatie onveilig. Wij hebben u hierover al uitgebreid geïnformeerd. Nu ook orgaandonatie in combinatie met vrijwillige euthanasie breed wordt gepromoot wijzen wij u er nogmaals op dat deze procedure in conflict staat met de richtlijnen voor euthanasie.

Wij vragen u nogmaals uw verantwoording te nemen en de Minister te adviseren te stoppen met de praktijken waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat en die die als gevolg hiervan onveilig is voor de postmortale orgaandonoren.

Uiteraard zijn wij bereid met u in gesprek te gaan. Onze brochure over orgaandonatie voegen wij nogmaals bij.

Comité Orgaandonatie Alert

Tot zover de open brief aan de Gezondheidsraad.

Eerdere artikelen over hersendood en orgaandonatie op deze website zijn hier te vinden.