zombies dankzij coronavaccin In 2012 waren er 44.571 meldingen van verward gedrag, in 2023 is dit aantal toegenomen tot 141.724.

Van de meldingen die bij de politie binnenkomen heeft inmiddels 75 tot 80 procent betrekking op verward gedrag.Er beginnen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats te vallen.

Puzzelstukjes die ogenschijnlijk niets met de nep coronapandemie te maken hebben, maar nu we wat verder terugkijken, daar waarschijnlijk toch alles mee te maken hebben.

De hoofdpagina van de Telegraaf wordt vandaag in beslag genomen door het bericht dat de politie de handen vol heeft aan verwarde mensen en mede daardoor aan veel dingen niet toekomt.

Sinds 2012 is het aantal meldingen betreffende verwarde personen die dringend medische zorg nodig hebben met 300 procent toegenomen.

Verder wordt er gesteld dat verwarde mensen steeds vaker voor levensbedreigende situaties zorgen en dat er veel te weinig aan wordt gedaan om deze mensen te helpen.

We schreven eerder het volgende over de bekende Dr. Sucharit Bhakdi.

In onderstaand interview claimt hij dat wanneer onderdelen (spike eiwitten) van het ‘vaccin’ erin slagen om het hart of de hersenen te bereiken, daar dusdanige schade veroorzaakt gaat worden dat deze niet meer gerepareerd kan worden.

Hij baseert zich daarbij op een lijkschouwing waaruit dit duidelijk werd. Want, in meerdere delen van de hersenen kwam de arts die de lijkschouwing uitvoerde hetzelfde verschijnselen tegen. Hij ontdekte dat de beruchte spike eiwitten waren doorgedrongen tot de allerkleinste bloedvaten in de hersenen.

Dit bleek fataal, want het immuunsysteem ging deze kleine bloedvaten aanvallen en en vernietigde deze. Hierdoor is er geen enkele reparatie meer mogelijk.

De arts die de lijkschouwing uitvoerde vond onweerlegbaar bewijs dat de cellen in de hersenen of dood waren of bezig te sterven.

De patiënt in kwestie had op meerdere locaties in het lichaam last van dit verschijnsel. Cellen die bezig waren met afsterven of al gestorven waren.

Wat er gebeurt met mensen bij wie de spike eiwitten doordringen tot in de hersenen is dat ze hun persoonlijkheid verliezen, aldus Bhakdi. Ze worden letterlijk gek. Ze kunnen niet langer nadenken, ze worden dement. Ze kunnen niet meer horen en/of ze kunnen niet meer zien. Ze kunnen niet meer spreken.

Zij zijn niet langer de mensen die ze ooit waren. Zij zijn verwoeste menselijke wezens. Hun hersenen zijn vernietigd.

Kortom, hetgeen Dr. Bhakdi beschrijft is het verschijnsel van zombies.

Iets waarvoor al heel lang is gewaarschuwd via zogenaamde predictive programming in films en dergelijke.

Maar, ook het Amerikaanse leger houdt zich al heel lang bezig met oefeningen gericht op een bevolking waar opeens allerlei zombies verschijnen.


Als we nu iets verder terug kijken, dan zijn er ook in ons land al voor de nep coronapandemie zombie maatregelen genomen.

Zoals een nieuwe wet die ingaat enkele weken voordat bij ons de eerste ‘coronagevallen’ zich voordoen.

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

Wat kan die verplichte zorg zoal inhouden:

'Onvrijwillige zorg' is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit:

  • het toedienen van vocht, voeding en medicatie en medische controles/handelingen;
  • beperken van de bewegingsvrijheid;
  • insluiten;
  • toezicht houden op de cliënt;
  • onderzoek aan de kleding of het lichaam;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
  • controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
  • beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
 • beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.


xxx

Het bovenstaande is het ultieme wat je een ander mens kun aandoen. Het ontnemen van iedere vrijheid, zowel van lichaam als geest, verpakt in het woord "zorg". Iemand opsluiten en geestelijk kapotmaken door het toedienen van chemische psychotrope "medicijnen" wordt niet geclassificeerd als marteling en een ultieme schending van de mensenrechten, want we noemen het zorg.

Al het bovenstaande laat zien dat ze toen waarschijnlijk al wisten dat ons land met zombies te maken zou krijgen.

Net zoals ze wisten dat de zorg vanaf 2012 sterk moest worden afgebouwd om ervoor te zorgen dat er rond 2020 ernstige capaciteitsproblemen zouden ontstaan in de zorg.

Aangezien er geen enkele intentie bestaat vanuit de overheid om te stoppen met de levensgevaarlijke mRNA prikken zullen wij de komende jaren steeds vaker met zombies te maken krijgen.