gekozen burgemeester wordt moslim Bij ons wordt een burgemeester benoemd door de kroon en in de praktijk werkt dit als een beloningssysteem voor hen die nuttig werk voor de sekte verrichten.

In andere landen wordt een burgemeester gekozen, maar ook dat lijkt verre van ideaal.De meest trouwe dienaren van de sekte worden beloond met leuke baantjes na afloop van hun politieke carrière.

Hoe dit in de praktijk werkt wordt duidelijk uit het volgende plaatje, waarbij je duidelijk ziet dat het niets uitmaakt welke politieke partij er op een gegeven moment de lakens uitdeelt, omdat ze allemaal onder controle van The Cult staan. Cult is het Engelse woord voor sekte en dat is de satanische sekte die ook bekend staat als Immunati of Rothschild maffia.
Zoals we weten is het WEF een onderdeel van de sekte en worden mensen die sekte trouw hebben gediend meestal beloond met een mooie baan.

Zo zien we dat ook in ons land.
Echter, in sommige landen worden burgemeesters niet benoemd, maar gekozen. En wat je dan kunt krijgen zie je in de mooie Engelse stad Brighton.
Hier zie je de nieuwe burgemeester met zijn assistent, loco burgemeester Amanda Grimshaw

brighton moslim burgemeester
Als ook wij het systeem van een gekozen burgemeester zouden invoeren, dan zouden alle grote steden in ons land, net zoals Brighton, ook een moslim burgemeester krijgen.

Naarmate de omvolking verder gaat zullen daarna de middelgrote steden een moslim burgemeester krijgen en op termijn zal iedere gemeente een moslim burgemeester kennen.

Waarmee we voor de zoveelste keer kunnen concluderen dat het Kalergiplan een gigantisch succes is geworden voor de sekte in de achtergrond.