kalergiplan nederland Ongeacht welke maatregelen het nieuwe kabinet gaat nemen om de immigratie in te dammen, het is te laat.

Het Kalergiplan is volledig geslaagd want volgens cijfers van het CBS dreigt het originele Nederland razendsnel te verdwijnen.
Terwijl iedereen elkaar boos aankijkt vanwege het woord ‘omvolking’, gaat diezelfde omvolking in sneltreinvaart verder.

Het ziet er beroerd uit voor Nederland want volgens één van de scenario’s van het CBS zal de bevolking in ons land tot 2050 groeien met nogmaals 4 miljoen mensen.

Dit scenario vindt plaats zelfs als de nieuwe overheid erin zou slagen om de immigratie met tienduizenden te beperken. Dit laatste is dan wel een voornemen, maar voorlopig is er helemaal niets.

Tegelijkertijd is sinds 2022 de levensverwachting in ons land (dankzij de ‘veilige en effectieve coronavaccins’) niet meer toegenomen en is ook het aantal geboren kinderen (mede dankzij de ‘veilige en effectieve coronavaccins’) vorig jaar tot een dieptepunt gedaald.

In alle door het CBD geschetste scenario’s komt er een eind aan de groei van de autochtone bevolking.

Aangezien de aanwas van immigranten onverminderd doorgaat zal er uiteraard een punt komen waarbij de autochtone bevolking een minderheid zal vormen in eigen land.

Dit verschijnsel doet zich nu al voor in alle grote steden en op termijn zal die situatie gelden voor het hele land.

Als de immigratie doorgaat in het tempo zoals dit nu gebeurt, dan zal rond 2050 nog maar 58 procent van de bevolking autochtoon zijn.

Al het bovenstaande heeft immense gevolgen voor ons land.

Als de autochtone bevolking langzaam maar zeker een minderheid wordt in eigen land, dan zal je dat ook terugzien in bijvoorbeeld de politiek.

Velen van ons zullen de tijd meemaken dat we een moslim premier zullen kennen.

Stap voor stap zullen wij een islamitische maatschappij vormen, waarbij vooral vrouwen het slachtoffer zullen worden.
Aangezien integratie eigenlijk niet plaats vindt, zal de autochtone bevolking zich dienen aan te passen.

De polarisatie binnen de maatschappij zal alleen nog maar verder toenemen, vooral wanneer de autochtone bevolking eenmaal gaat beseffen dat het te laat is.

Nu zijn het nog alleen de grote steden, maar dat zal veranderen.
Het bijzondere is dat er binnen Europa ook landen zijn waar de omvolking lang niet zo heeft toegeslagen als in ons land.
Met dank aan onze WEF politici is het Kalergiplan in ons land een daverend succes en ook op dit gebied ons land een voorloper.

Een proeftuin van de NWO waar het concept van de Hunger Games straks in de praktijk getest zal kunnen worden als de nieuwe bevolking van Nederland als konijnen zal worden opgesloten in de geplande 15 minuten steden.