Joodse Holocaust deskundige is van mening dat Israël genocide pleegt

  Israël pleegt genocide De Westerse media worden grotendeels gedomineerd door het nieuws zoals ze dat door de staat Israël wordt verstrekt.

Daarom is het heel goed om ook te kijken wat het Joodse volk zelf heeft te vertellen.
Wat vooral opvalt de laatste weken is dat er veel kennis ontbreekt over wie nu eigenlijk wat is.

We zien in de reguliere media verhalen over ‘de dappere strijd/wraak’ van het IDF (Israëlische leger) in reactie op de gruweldaden zoals die begaan zijn door Hamas.

We zien ook dat kritiek op de acties van de staat Israël gelijk worden gesteld met antisemitisme en Jodenhaat. Hetzelfde telt voor kritiek op het Zionisme.

Kritiek op een staat kan natuurlijk nooit Jodenhaat worden genoemd. Net zomin als dat je kritiek op een politieke c.q. ideologische beweging zoals het Zionisme Jodenhaat kunt noemen.

Beiden zijn klinkklare onzin, maar toch trappen veel mensen in die val.

Maar, wat is nu de kern van het Jodendom?

De Tora, ook wel de Vijf Boeken van Mozes genoemd, is de kern van het Jodendom. Volgens de Joodse overlevering, zoals opgeschreven in de Tora zelf, werd deze door de Eeuwige aan het Joodse volk gegeven bij de berg Sinaï.

Verder valt daar het volgende over te lezen:

Dit is een geschrift waar de Joden zeer veel waarde aan hechten. Het bestaat uit, wat wij noemen, de vijf Boeken van Mozes. Het zijn de Bijbelboeken Genesis tot en met Deuteronomium. Zo heten ze bij ons, want bij de Joden hebben ze andere namen.

De Thora beschrijft de schepping van de wereld, maar ook de uitverkiezing van het volk Israël. En het belangrijkste: de Wet die God aan Mozes heeft gegeven. Deze Wet is de leefregel voor de Joden. Een rabbijn zegt: Vanuit de Thora wordt het hele leven gevoed en geregeld. Uit de rol waarop de Wet is geschreven wordt telkens in de synagoge voorgelezen. Eens per jaar, op het feest Simchat Thora (= ‘Vreugde der Wet’) wordt opnieuw met de wekelijkse lezingen gestart in Genesis.

Dan volgt er hier een bericht van Joden die leven volgens de Tora. Ze hebben het bericht op X geplaatst en hun boodschap gericht aan Elon Musk.

Hier volgt het bericht:

Elon Musk, als je Twitter niet had gekocht, zouden Torah-joden hun stem niet over de hele wereld kunnen laten horen, omdat de reguliere media onder controle of druk staan ​​van de zionisten. Zionisten proberen hun mediamacht te gebruiken om mensen ervan te overtuigen dat alle Joden zionisten zijn en dat Israël een Joodse staat is.

Het zionisme is echter geen jodendom en staat vijandig tegenover het joodse geloof. Theodor Herzl geloofde niet eens in het jodendom. Zionisten gebruiken het jodendom voor hun eigen politieke belangen. Ze gebruiken antisemitisme als wapen. Hun doel is niet om antisemitisme te bestrijden, maar om antisemitisme als wapen te gebruiken.

Tegenwoordig hebben mensen een platform nodig waar ze hun gedachten vrijelijk kunnen uiten, en je hebt mensen hoop gegeven. Als je deze vrijheid probeert te beperken, kan het vertrouwen van mensen in jou worden geschonden.

Doe geen concessies aan de zionistische lobby's, laat ze je niet beïnvloeden.

Ze verklaren je eerst tot antisemiet omdat je de vrijheid van meningsuiting steunt, daarna vechten ze tegen je, ze doen het onder de naam antisemitisme, en ze laten je eruitzien alsof je ongelijk hebt en dwingen je te doen wat ze willen.

Zionisten beweren dat ze dit doen om de veiligheid van de Joden te beschermen, maar het enige wat ze doen is het Jodendom gebruiken voor hun politiek.

Tot zover het bericht.

Verder hierna nog een boodschap van een Joodse specialist op het gebied van Holocaust en genocide, Raz Segal.

Raz Segal is een Israëlische historicus die in de Verenigde Staten woont en de Master of Arts in Holocaust and Genocide Studies aan de Stockton University leidt.
Misschien dat bovenstaande meehelpt om een beter begrip van de situatie te krijgen en slachtoffers in Gaza niet als ‘politiek links’ te bestempelen en die in Israël als ‘politiek rechts’.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl