Bizarre rechtszaak in Den Haag

De zaak tegen de voormalig NRC journalist en klokkenluider Micha Kat is zo langzamerhand één van de meest bizarre in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan het worden.

Toen de Officier van Justitie, Nicole Vogelenzang, haar troefkaart presenteerde had zelfs één van de rechters moeite zijn gezicht in de plooi te houden.


Het begint al in de “run-up” naar deze zaak, waar het Openbaar Ministerie onder aanvoering van Officier van Justitie Nicole Vogelenzang alles uit de kast haalt om Kat het zwijgen op te leggen en dit dan bij voorkeur door hem op te sluiten. Naja, onder aanvoering? Ze had ineens gezelschap van een secundant. Staat ze onder curatele?

Na een periode van zo'n vier maanden voorarrest wordt Micha onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak van gisteren. Die vrijheid was bij tijd en wijle van korte duur want voor onbenullige, ongefundeerde aanklachten werd hij zo weer de cel in gekieperd.

Ondertussen werd bekend dat zaaksofficier Nicole Vogelenzang niet  zuiver op de graat is en op dit moment zelf het onderwerp van een onderzoek. Overigens claimde ze tijdens de zitting dat er geen onderzoek naar haar persoonlijk loopt (nóg niet nee) en dat dat in een brief aan Kat al kenbaar was gemaakt de avond voor de zitting. Deze brief, afkomstig van het College van procureurs-generaal, het hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken mr. S. de Haas, was nog door niemand ontvangen. Duplicaten waren niet beschikbaar want het kopiëerapparaat van Justitie was kapot, zo meldde zij.

Inmiddels is duidelijk waarom de brief niet de avond voor de zitting inzichtelijk is geweest voor de verdachte en verdediging..... Hij werd verstuurd PER REGULIERE POST! Wat een vertoning. Dat dokument komt dan niet op tijd aan en dat weten ze. Naar schijnt is de inhoud ervan niets anders dan een op voorhand verloren poging tot ontkrachting van haar misstappen en holle dreigementen richting Kat.  Er wordt gesteld dat als hij doorgaat met het doen van deze "ongefundeerde beschuldigingen en beledigende uitlatingen" hij hiervoor riskeert "onderwerp te worden van een strafrechterlijk onderzoek".

Nog een ander citaat uit de tekst luidt:

"U stelt verder dat OvJ Vogelenzang zich aanhoudend schuldig zou maken aan overtreding van wet- en regelgeving en u duidt haar aan als 'foute' OvJ. En passant duidt u ook OvJ Joesoef Djamil als zodanig aan. Dergelijke beschuldigingen en beledigende kwalificaties ontberen iedere feitelijke grondslag en zijn dan ook naar het oordeel van het College ongepast, onrechtmatig en strafbaar."

De "grote mond" die Vogelenzang normaal gezien heeft, had ze tijdens deze zitting thuisgelaten. We zagen een Nicole die duidelijk zichzelf niet was met kruipgedrag richting rechters. Het was een vreemde gewaarwording.

Micha Kat was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak vanwege wat toch wel een serieuze aandoening genoemd mag worden. Sinds hij te kust en te keur werd/word getreiterd door Justitie en op de meest onverwachte momenten opgepakt, heeft hij last van angstaanvallen. Dat is niet zo vreemd als je weet dat op ieder willekeurig moment er weer politie aan je deur kan staan, of dat je op iedere straathoek kan worden gearresteerd. Als je daarbij nog eens de doodsbedreigingen in ogenschouw neemt die hij nog bijna iedere dag ontvangt, dan wordt dat opgeteld teveel voor een mens.

Toen Vogelenzang in de rechtszaal haar troefkaart presenteerde, de opgenomen bommelding van Micha Kat, had zelfs één van de rechters moeite om zijn gezicht in de voorgeschreven plooi te houden en niet te lachen.

Iemand die gisteren ook aanwezig was in de rechtszaal beschrijft dit in de commentaren op de site van Micha heel goed:

De bommeldingen werden best ludiek gepresenteerd vandaag in de rechtszaal via authentieke opnames:

“Er llgt een bom onder de stoel van Joris Demmink, die binnen één uur af gaat, tenzij Joris binnen 59 minuten bij het dichtsbijzijnde politiebureau wordt overgeleverd.”, hoorden wij Micha door de rechtszaal schallen in gesprek met een telefoniste van het Ministerie van Veiligheid en Justitie; en in gesprek met iemand van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn: “De Nederlandse burgers pikken het niet meer, er gaan brandbommen door jullie ruiten gesmeten worden.”

Er werd gegrinnikt in de Rechtszaal. Iedereen aanwezig – zonder één enkele uitzondering – was waarlijk intelligent genoeg om zowel de bedreiging te herkennen, als ook de ironie in woordkeus en ondertoon. Dit was geen echte bedreiging geweest. Die was een onhandige manier om tegen het MvV&J en tegen PR&DF te zeggen, “Jullie zijn volstrekt en ten ene male fout en verkeerd bezig!”

Technisch gezien is het inderdaad een bedreiging, één die Kat mogelijk beter niet zo had moeten uitvoeren, maar inderdaad, eenieder met een klein beetje gezond verstand ziet dit voor wat het is. Een ludieke, wel ietwat knullige manier, om een boodschap proberen over te brengen. Omdat het inderdaad strict juridisch genomen niet mag wat Micha Kat daar gedaan heeft, is het daarmee ook best acceptabel dat hem daarvoor een bepaalde passende straf wordt gegeven.

Dat is echter heel wat anders dan iemand permanent opjagen, treiteren en maanden in voorarrest zetten. Dat het Openbaar Ministerie niet zo sterk in haar schoenen staat in deze, volkomen opgeblazen, zaak blijkt ook uit de eis. Vogelenzang eiste een gevangenisstraf van 285 dagen, waarvan 108 dagen voorwaardelijk. Micha heeft ondertussen 105 dagen in voorarrest gezeten waardoor hij, mocht de rechtbank de eis overnemen, niet meer naar de gevangenis hoeft.

Vervolgens eiste ze daarnaast nog een werkstraf van 120 uur en het meest vreemde vervolgens is, volgens de advocaat van Micha Kat, dat de voorwaarden waaronder hij geschorst werd uit voorlopige hechtenis dan ook nog twee jaar van kracht zullen blijven, zelfs bij hoger beroep. Dat komt er dan op neer dat hij jarenlang niet over bepaalde personen of zaken zou mogen schrijven, wat feitelijk een beroepsverbod inhoud voor deze journalist. Het lijkt een onrealistische eis.

Aangezien het vonnis van de rechter op 5 maart aanstaande wordt uitgesproken, bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat de inhoud daarvan volledig of gedeeltelijk af zal wijken van de eis van het Openbaar Ministerie. Mocht het beroepsverbod van Kat van kracht blijven dan is het in onze ogen zaak om dit op de hoogste niveaus ter discussie te stellen en gecorrigeerd te krijgen.

Als een rechtbank iemand op deze manier het zwijgen zou opleggen dan ziet de toekomst van dit land er ook in dit opzicht, heel somber uit.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl