Is Joris Demmink onze geheime koning? (video)

Vandaag zweert het grootste deel van het Nederlandse parlement trouw aan de nieuwe koning.

Echter, gezien de manier waarop de van pedofilie verdachte oud Secretaris Genraal van Justitie, Joris Demmink, de hand boven het hoofd wordt gehouden, zou je denken dat hij het is aan wie ze trouw hebben gezworen.Het parlement dat trouw zweert aan een koning is eigenlijk een vreemd fenomeen.  Het zijn namelijk mensen die door ons, het volk, gekozen zijn om ons te vertegenwoordigen. Nu zou je verwachten dat deze lieden trouw aan óns zweren, het volk dat hen heeft gekozen om namens hen op te treden.

Maar nee, ze zweren trouw aan een koning en een familie die een heel andere agenda heeft dan wij, het volk. Het volgende is wat ze zweren en/of beloven:

"Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven. Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpe ons God almachtig! (Dat beloven wij!)".

En hoe zit het dan met ons?

Misschien heeft Nederland in het geheim wel een heel andere koning aan wie het parlement ook trouw heeft gezworen? Want, dat is de enige manier om te verklaren waarom koning Demmink permanent in bescherming wordt genomen door de hele Nederlandse politiek.


Zodanig dat overal in het buitenland kritische vragen worden gesteld en men zich in alle ernst begint af te vragen wat toch de reden is dat er nooit een deugdelijk onderzoek naar deze van ernstige misdrijven verdachte man wordt ingesteld. Als hij inderdaad de geheime koning is van Nederland, dan zou dit veel verklaren.

Ondertussen breidt de affaire Demmink zich als een olievlek uit over de wereld. Nu heeft ook één van grootste vrouwenorganisaties in Amerika (Concerned Women for America, CWFA) de stap genomen om van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken te eisen dat ze stappen ondernemen tegen Nederland.

Behalve door Het Katholieke Nieuwsblad wordt er nauwelijks iets over gepubliceerd in de mainstream media. De Nederlandse missie van 11 topambtenaren(!) die naar Washington werden afgevaardigd om de zaak in de doofpot te houden is (gelukkig) op niets uit gelopen. Een andere naam die deze groep mensen heeft gekregen is “Team Pedophile”.

Zou er ooit in de Nederlandse geschiedenis zoveel moeite zijn gedaan om één individu de hand boven het hoofd te houden? Waarom moet er een zware delegatie naar Amerika worden gestuurd om te proberen de zaak te sussen. Waarom niet gewoon een onderzoek zodat eindelijk deze onverkwikkelijke affaire kan worden afgesloten?

Of zoals men op de Russische staatstelevisie zei, “Het thema pedofilie is in Nederland een nationale tragedie”. Daarop weet een priester die men interviewt ook nog te vertellen dat tussen de 15 en 20 procent van de Nederlandse jeugd is misbruikt.

Probleem voor de betrokkenen is natuurlijk dat Joris Demmink teveel weet. Hij weet van waarschijnlijk wel íets van iedere aanwezige die vandaag in de Nieuwe Kerk met hun braafste gezicht hulde brengen aan de nieuwe koning. Genoeg om de complete regering én het koningshuis finaal mee onderuit te schoffelen.

Dát is de reden dat, terwijl buiten het (misbruikte) volk met vlaggetjes zwaait, koning Demmink nog steeds glimlachend, een oranjebitter nuttigt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl