Wie inspireerde wie? (video)

De bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries trad in een televisie-uitzending op als een soort pro deo advocaat voor de van kindermisbruik beschuldigde Joris Demmink.

Nu zijn er echter sterke aanwijzingen boven water gekomen dat dit allesbehalve pro deo was, maar dat Peter R. hiervoor is betaald door het Openbaar Ministerie.


Het is zelfs de meest neutrale toeschouwers tijdens de uitzending van de Wereld Draait Door van 8 oktober vorig jaar waarschijnlijk opgevallen dat misdaadjournalist Peter R. Vries met veel bravoure de van kindermisbruik beschuldigde Joris Demmink verdedigde.

Wij schreven daarover in een eerder artikel:

"Dan duurt het even en vervolgens barst het zichzelf journalist noemende propagandakanon Peter R. de Vries los. Als iemand zou zeggen dat hier de advocaat van Joris Demmink zou zitten, dan zou je het onmiddellijk geloven".

Om nog even het geheugen op te frissen volgt hier nogmaals een fragment uit die uitzending. Het programma gaat over het onderzoek naar Demmink, over iets wat zich met betrekking tot hem in Den Haag afspeelde en de bijbehorende publicatie van Koen Voskuil. Peter R. probeert onmiddellijk iedereen af te leiden en houdt vervolgens een betoog over de onschuld van Joris Demmink alsof hij hiervoor betaald wordt.

Nu komen er via Klokkenluideronline bepaalde aanwijzingen naar buiten die wij interpreteren als een indicatie dat Peter R. de Vries wellicht inderdaad betaald is voor bovenstaand stukje theater.

Op zaterdag 6 oktober 2012 publiceert het Algemeen Dagblad een uitgebreide rapportage van journalist Koen Voskuil. Hij heeft in Den Haag diverse getuigen opgespoord die bereid zijn onder ede te verklaren dat Joris Demmink contacten onderhield met onderwereldfiguur en pooier Dick Willard en van hem minderjarige jongens 'afnam'.

Twee dagen later, op 8 oktober 2012 is bovengenoemde uitzending van de Wereld Draait Door.

Op de dag die daartussen ligt, zondag 7 oktober, stuurt Peter R. de Vries een factuur naar het Openbaar Ministerie. Dit was drie weken voordat de beschuldigde topman van het O.M., Joris Demmink, op 1 november 2012 met pensioen ging.

peter

Op de factuur staat als omschrijving: Deelname inspiratiedag OM. De datum waarop deze inspiratiedag klaarblijkelijk heeft plaatsgevonden is 4 oktober 2012.

Als we de televisie-uitzending van 8 oktober 2012 bekijken, de dag nadat Peter R. zijn factuur naar het OM stuurt, dan zien we daar een zeer geïnspireerde Peter R. Dus, wat dat betreft zou de omschrijving op de factuur volledig kloppen.

Uit de omschrijving op de factuur blijkt namelijk niet “wie wie heeft geïnspireerd”. Op het oog zou je kunnen denken dat Peter R. een inspirerende factor was op deze inspiratiedag en dat hij daarvoor wordt beloond met duizenden Euro’s.

Echter, je kunt ook stellen dat na de vernietigende publicaties van Koen Voskuil in het Algemeen Dagblad er heel snel een stuk damage control diende in gang te worden gezet. Een rol die Peter R. op het lijf is geschreven, mits hij geïnspireerd is. En voor een paar duizend Euro’s is Peter R. dat genoeg om de "verdediging" van Joris Demmink in die uitzending op zich te nemen.

De timing is in dit geval cruciaal. Zaterdag de publicatie in het AD, zondag de factuur naar het OM en op maandag de televisie-uitzending. Het is geen keihard bewijs dat het OM (Joris Demmink) Peter R. de Vries betaald heeft om damage control te doen in de televisie-uitzending. Het zijn wel aanwijzingen want de timing is hoe dan ook verdacht. Waarom moet er op een zondag ineens een factuur voor het OM gemaakt worden? Omdat Peter heeft gezegd dat hij het geld voor de uitzending op zijn rekening wilde hebben? Er staat ook geen, zoals te doen gebruikelijk, betaaltermijn vermeld.

Had Peter R. de Vries een smetteloze reputatie gehad, dan zou je hem het voordeel van de twijfel kunnen geven, maar dat gaat in dit geval zeker niet op.

Dat Peter een warme relatie heeft met het OM is met dit dokument wederom aangetoond. Bovendien is het een deel van mogelijk meer bewijs dat de man simpelweg in dienst is van het Openbaar Ministerie en met hen samenwerkt in misdaad(doofpot)zaken.

Over wie Peter R. de Vries is en zijn achtergronden in de georganiseerde misdaad hieronder een deel van een radio-uitzending waarin Steve Brown, die zichzelf Hoogleraar Peter R. de Vries noemt, expert dus, uitlegt wie deze man werkelijk is.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl