De stichting van een nieuwe school op basis van Democratisch Onderwijs in Apeldoorn is in volle gang. De nieuwe school gaat L-essense heten.

Hun uitgangspunten zijn:

-        Een krachtige sociale leeromgeving: leren in vrijheid, gemengde leeftijden, samen beslissen, gelijkwaardigheid.

-        Een krachtige technologische leeromgeving: voorbereid zijn op morgen, up-to-date hulpmiddelen en goede gereedschappen.

-        Een krachtige uitnodigende omgeving: afwisselend natuurlijk speelterrein.

Het schoolgebouw is nog niet rond. Ze hebben een oude boerderij op het oog, midden in de natuur. De gemeente moet nog even meewerken.

Informatie-avond voor ouders, maar vooral ook voor meewerkenden, zoals begeleiders, docenten of bestuursleden wordt gehouden op:

Woensdagavond 11 mei
Wijkcentrum De Stolp, Winkelcentrum De Eglantier
Violierenplein 101
Apeldoorn
Inloop: 19.45, start 20.00 uur.

Graag uw komst melden bij of 06-19029256.

Initiatiefnemers zijn: Eline van den Berg en Patrick Kerkvliet.