Dat Nederland als onderdeel van het Europese Nazirijk steeds meer op een politiestaat begint te lijken zal niemand verbazen.

Dat het nu al ook al zo ver gaat dat van zestienjarige meisjes verplicht DNA wordt afgenomen toont aan dat het proces sneller gaat dan zelfs wij denken.


De politiestaat Nederland, als provincie van het Nazirijk Europa gaat steeds verder. Naast de razzia’s in de spitsuren en het aantrekken van 1600 extra belastinginspecteurs om mensen nog meer geld afhandig te maken, wordt er nu ook al DNA van kinderen afgenomen om opgeslagen te worden in een grote centrale database.

Dat dit geen fabeltje is bewijst het onderstaande relaas dat wij van een lezer mochten ontvangen (dank voor het vertrouwen). Een verhaal waarin wordt verteld hoe nu van zestienjarige meisjes DNA wordt afgenomen omdat ze “crimineel” zijn.

Komen ze niet opdagen voor de verplichte DNA afname dan wordt er een arrestatiebevel uitgevaardigd. O ja, je mag bezwaar aantekenen, nadat het DNA is afgenomen en opgeslagen. Alle grenzen van het aanvaardbare zijn wat ons betreft overschreden.

Geachte medewerkers van Niburu,

Bij deze wil ik aan de bel trekken wat betreft het geforceerd starten van het opslaan van DNA in een database. Het betreft in deze zaak zelfs een kind waar het nooit voor bedoeld kan zijn.Ik heb nog niet eerder van een zaak als deze vernomen, niet in mijn directe omgeving of in de alternatieve media maar wellicht weten jullie hier meer over?

Ik zal de situatie eerst kort omschrijven. Het betreft mijn inmiddels 16-jarige zusje die door omstandigheden, moeder overleden in 2004, vader met moeite in opvoeding en andere gezinsproblemen, op een verkeerd pad is geraakt en uit huis geplaatst is sinds ongeveer een half jaar.

Eerst in een regulier opvanghuis en inmiddels in een gesloten inrichting omdat ze ook bij het eerdere opvanghuis niet te handhaven was. Het is jammer dat ondanks inzet van mij en anderen zover heeft moeten komen, maar het gaat nu al ietsje beter met haar en ik hoop dat ze deze keer progressie maakt want ik hou veel van d'r.

Mijn zusje is in de periode dat ze ontspoorde en verkeerde paden betrad ook een aantal keer veroordeeld voor winkeldiefstallen, heeft erg meegespeeld in de veroordeling van de rechter om tot uithuisplaatsing over te gaan, en gisteren kreeg mijn vader een (in eerste instantie redelijk verwarrende) brief betreffende het DNA afnemen voor DNA-profiel en opslag.

Ik plaats de brief onderaan zodat u het zelf kan lezen, ik stuur de brief liever ook digitaal op om de authenticiteit aan te tonen en dat ik niet een of ander lulverhaal ophang, maar ik heb geen scanner hier en kan pas eventueel dit weekend bij iemand hiervoor zorgen. Voorlopig heb ik de brief overgetikt en het is ok. als het gepubliceerd word, iedereen moet dit weten.

Mijn vader dacht in eerste instantie dat het om zijn DNA-afname ging vanwege de intimiderende en rare opstelling van de brief (dreigen met arrestatie bij niet komen opdagen, niet zeggen waar het het precies omgaat). Mijn vader werd gelijk heel fel en defensief (terecht natuurlijk) en heeft ook gelijk een kennis gebeld die jurist is en die gaf ook gelijk te kennen dat ze dit niet zomaar kunnen doen zonder hele geldige juridische redenen. Dat ze al dreigen met arrestatie en gedwongen afname zegt al heel wat over wat er nu aan komt voor de mensen.

Hij heeft gelijk contact opgenomen met mijn zusje en zij bleek ook een oproep te hebben gehad waarbij ze melden ook haar DNA af te nemen en dat ze zelf langskomen daarvoor. Dit maakte het voor mij allemaal nog meer sinister. Eerlijk gezegd ben ik lichtelijk geshockeerd vanwege de directheid ervan, maar omdat ik de agenda ken en me al een aantal jaren bezig hou met dit soort zaken komt het niet echt als een verrassing.

Mijn vader besloot om vandaag op te bellen naar de mevr. Italie uit de brief voor meer opheldering. De dame scheen uit te leggen dat het een vergissing betrof en dat het alleen ging om mijn 16-jarige zusje die 'veroordeeld' is. Zoals ik kon verwachten en mijn vader kennende heeft hij niet genoeg compassie en verantwoordelijkheid om de pit die ik bij hem zag betreffende zijn eigen hachje ook toe te passen op zijn dochter en heeft zich er voorlopig, lijkt mij, bij neergelegd te hebben, tot mijn grote frustratie uiteraard.

Bij een kind hoort er nog eerder opgetreden en geprotesteerd te worden, als het om dit soort misdadige praktijken gaat. Ik zit met m'n handen in het haar en voel me begrijpelijkerwijs momenteel allesbehalve prettig. Het meest trieste is nog wel, zoals u in de brief kunt lezen, dat als je bezwaar zou willen aantekenen je dat pas volgens hun mag doen als het kwaad al geschied is en ze het al hebben afgenomen.

Het zou hilarisch zijn als het niet zo bizar en onwerkelijk is. Maar dit is het jongens, we zijn aanbeland bij de werkelijke reden dat ze al een tijdje in voorbereiding zijn met de databases en dergelijke. Niet om de zogenaamde zwaardere criminelen of de welbekende 'terroristen' te kunnen achterhalen; nee, nee, kinderen van 15,16, die schijnen het gevaar te veroorzaken hier en daar moet zonder echt goede aanleiding DNA bij afgetapt worden zodat het in een grote database terechtkomt die verbonden is aan buitenlandse databases (klinkt heel geruststellend als je de NWO-agenda kent).

Als we dit klakkeloos gaan accepteren, net als het hondenchippen waar ik ook over geschreven heb in het verleden, dan is de volgende stap de expansie van de rfid-chip voor mens en dier. Ik hoop ook dat mijn vader zich enigszins bezint en ziet hoe belangrijk het is om juist voor je kinderen op te komen die niet voor zichzelf kunnen opkomen zoals een volwassen kerel dat kan, want uiteindelijk ben ik 'maar' de broer en het enige wat ik nu vooral kan doen is het woord proberen te verspreiden voor de rest van de slachtoffers die er aankomen.

Naast het schrijven van artikelen, vertaalwerk en dergelijke hou ik ook het Demi en Nirvana forum bij op de site van David Icke Inmiddels 3,507 views en ik denk het grootse Engelstalige naslagwerk wat betreft deze zaak, waar ik me inmiddels ook heel betrokken bij voel en waarvan ik hoop dat het snel tot een goed einde komt.

Hulde voor jullie die dit soort zaken en doofpot affaires alsnog op een relatief grote schaal kunnen verspreiden.

Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen of informeren over mijn zaak waar ik redelijk door van slag ben.

Met vriendelijke groet, (Brief staat hieronder, kopie volgt eventueel mocht dat noodzakelijk zijn)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u een afschrift van het bevel tot afname van het DNA-materiaal ten aanzien van uw (pleeg-) zoon/dochter. Voor meer informatie verwijs ik naar bijgevoegde brochure/informatieset. (Totaal niet meegeleverd)

Een afschrift van het bevel is eveneens verstuurd aan de raadsman van uw (pleeg-) zoon/dochter.

Hoogachtend,

De officier van justitie Openbaar Ministerie
ARRONDISSEMENTSPARKET Den Haag 
Onderdeel DNA Zaken

Contactpersoon Mevr. J. Italie
Doorkiesnummer(s) 2952


E-mail Datum 08 Juli 2013

Ons kenmerk 09-232618-12

Onderwerp Bevel tot DNA-onderzoek (art. 2, lid 1 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden)

De officier van justitie beveelt, gelet op artikel 2, lid 1 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, dat van

Naam xxx
Voornamen xxxx
Geboren xx Januari 1997 te 's-Gravenhage
Wonende te xxxxxxx s-Gravenhage

die op 18-02-2013 door de rechtbank Den Haag is veroordeeld of door de officier van justitie een strafbeschikking uitgevaardigd heeft gekregen ter zake van art. 311/1 Wetboek van Strafrecht (max. straf 6 jaar) of aan wie een maatregel als bedoeld in artikel 37, 37a juncto 37b of 38, 38m of 77s van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek.

U dient zich op 31-07-2013 te 11:10 uur op onderstaand adres te melden voor het afnemen van het celmateriaal:

Pol. Haaglanden ,
Bureau For. Opsporing
Parkweg 1 2271 AD Voorburg

U moet zich kunnen identificeren. Ik verzoek u daarom een geldig paspoort , Europese identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen.

Wanneer u zich niet meldt, wordt een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Dit betekent dat u op ieder moment kunt worden aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau, waar u alsnog celmateriaal zult moeten afstaan.

Uit het afgenomen celmateriaal wordt uw DNA-profiel bepaald. Uw DNA-profiel wordt opgenomen in de landelijke DNA-databank voor strafzaken. Het DNA-profiel wordt verder vergeleken met de DNA-profielen, die in de Nederlandse DNA-databank zitten en met de DNA-profielen die opgenomen zijn in de DNA-databanken in het buitenland, voor zover die landen zich hebben aangesloten bij het verdrag van Prüm (Trb. 2005,197).

Binnen 14 dagen na afname van het celmateriaal kunt u bij de rechtbank Den Haag een met reden omkleed bezwaarschrift indienen tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel.

De afname geschiedt door een arts of verpleegkundige (art. 2 lid 7 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken) of een daartoe op grond van art. 3 lid 3 van ditzelfde besluit aangewezen functionaris.

Van de afname zal proces-verbaal worden opgemaakt door de aanwezige opsporingsambtenaar die dit proces-verbaal zo spoedig mogelijk aan mij, officier van justitie, zal opsturen.

De officier van justitie