Ouders moeten hun kinderen kunnen beschermen tegen alle mogelijke gevaren die ze op hun prille levenspad tegenkomen.

Echter, als de voorgenomen wetswijzigingen van de Kinderwet van kracht worden, dan staan ouders daarin volkomen machteloos.Misschien is het moeilijk voor te stellen voor iemand die zelf geen kinderen heeft, maar als ouder is waarschijnlijk het meest afgrijselijke scenario wat je kunt bedenken dat er iets met je kind zou gebeuren. Iets, waarbij je zelf volkomen machteloos bent.

Dat is de situatie binnenkort in Nederland als de voorgestelde wijzigingen van de Kinderwet van kracht worden. Deze houden ondermeer in dat je kind zonder tussenkomst van een rechter bij je weg kan worden gehaald.

Het kabinet en de Tweede Kamer zijn in principe al akkoord met deze door Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Teeven (Veiligheid en Justitie) voorgestelde wetswijziging.

De idee is, “We halen eerst je kind weg en daarna mag jij naar een rechtbank om te proberen het terug te krijgen”.

Terwijl ooit de oorspronkelijke gedachte voor een wetswijziging van de Kinderwet was gebaseerd op de rechten van het kind.

Wat hier dreigt te gebeuren is een zodanig monsterlijke ondermijning van het ouderlijk gezag en de universele rechten van het kind dat zelfs de meest wrede dictator van de eerste de beste bananenrepubliek zich waarschijnlijk hier niet aan zou durven wagen.

Even los van het wel of niet goed functioneren van de rechterlijke macht, wordt deze tussenstap in het voorgestelde proces volkomen buitenspel gezet. Er komt geen rechter meer aan te pas en er is dus geen mogelijkheid tot het halen van verhaal, maken van bezwaar of het geven van uitleg. Een anoniem, door en door corrupt en verziekte organisatie zoals Bureau Jeugdzorg kan voortaan bepalen of je wel of niet je kind mag houden. Niet mogen ze zich alleen de meest incompetente organisatie in Nederland noemen, maar ook een club die steeds indringender de reputatie krijgt als leverancier van kinderen voor de pedo-elite in ons land.

Het is duidelijk dat met de voorgestelde wetswijziging geen enkel belang van ouders noch het kind wordt gediend, wat dan inhoudt dat er een andere achterliggende reden is voor deze verregaande vorm van gelegaliseerde kinderroof. We noemen het gelegaliseerd echter we vragen ons af of het de toetsing internationaal zou kunnen doorstaan als het gaat om universele mensen-/kinderrechten. Een lakmoestest die dus ook struktureel wordt geblokkeerd.

Het zal ongetwijfeld ook niet voor niets zijn dat dit in Nederland gebeurt en dat wij wereldwijd de reputatie hebben een pedoparadijs te zijn. Het land dat in de achtergrond met ijzeren vuist wordt geregeerd door pedokoning Joris Demmink, een perverse kindermisbruiker waarvan wordt gezegd dat hij machtiger is dan de Amerikaanse president Nixon in zijn tijd.

Het doel is zoals vaak, tweeledig. Het ondermijnen van het traditionele gezin, waarbij kinderen zo snel en zo jong mogelijk onder toezicht van de staat dienen te komen en als bonus beschikt men dan over een steeds groter wordende voorraad kinderen voor de nimmer aflatende en groeiende pedobehoeften.

Nog steeds verdwijnen er iedere dag wereldwijd meer dan 2.000 kinderen. Nederland, een prachtige liberale democratie. Maar, ondertussen….

Bronnen:

Klokkenluideronline
Telegraaf