Ontmaskering ex Minister Hirsch Ballin

Er is een document boven water gekomen dat zo belastend is dat het de volledige rechtspraak in ons land onderuit haalt.

De bekrachtigende handtekening eronder is van niemand minder dan Ernst Hirsch Ballin, de voormalig Minister van Veiligheid en Justitie.Er is een meer dan schokkend document boven water gekomen waaruit blijkt dat de ex Minister van Veiligheid en Justitie, Ernst Hirsch Ballin, opdracht heeft gegeven aan het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie om alle aanklachten tegen frauderende curatoren in Nederland te seponeren.

Daarnaast staat in datzelfde document dat mochten benadeelden via een zogenaamde artikel 12 procedure zelf willen overgaan tot vervolging van de fraudeurs, er is overeengekomen dat rechtbanken deze van tafel zullen vegen.

Dit zwaar belastende document is naar buiten gekomen via Drs. Jan Poot, bekend van de Chipsholaffaire.

hb 1

Poot heeft hierover vragen gesteld aan mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal bij de Hoge Raad.

"Deze ministeriële aanwijzing impliceert dat frauduleus gedrag van beëdigde functionarissen, zoals in dit geval advocaten/curatoren, niet mag worden vervolgd", aldus Poot. "Nog schokkender is dat uit de brief blijkt dat de minister met de gerechtshoven is overeengekomen dat zij deze werkwijze zullen dekken."

De implicaties van het bovenstaande zijn meer dan schokkend. Bij een faillissement van een onderneming komen de bezittingen van het bedrijf toe aan de zogenaamde boedel. Daar worden een aantal kosten uit betaald, waaronder de curator, en wat er overblijft is bedoeld om crediteuren van het bedrijf zoveel mogelijk schadeloos te stellen. 

Het is een bekend verschijnsel in Nederland dat er bijna nooit iets overblijft voor crediteuren bij een faillissement. De reden is dat curatoren hun uiterste best doen om voor zichzelf zoveel mogelijk uit de boedel te declareren (roven). Zeker met de crisis van de afgelopen jaren was (is) dit voor veel advocaten die door een rechtbank waren benoemd tot curator een buitenkans om de kas een beetje of zelfs behoorlijk bij te spekken.

Ondanks dat er regelmatig aangiftes worden gedaan door benadeelden tegen frauderende curatoren wordt er nooit één veroordeeld. Niet zo vreemd dus als je bovenstaande instructie van Hirsch Ballin leest.

Wat hier uitermate schokkend aan is, is niet eens het feit dat curatoren worden afgeschermd voor vervolging, maar dat de Rechtspraak in Nederland (inderdaad) niet meer is te vertrouwen. Het gaat niet alleen over het Openbaar Ministerie (OM), ook de rechtbanken zijn er klaarblijkelijk bij betrokken.

Aangezien niemand weet welke andere instructies zijn afgegeven aan het OM of welke andere overeenkomsten er met rechtbanken zijn gesloten, weet je dus nooit wanneer je voor een onafhankelijke rechter staat of één die handelt in opdracht van zijn corrupte baas.

Hiermee is de wezenlijke kern van onze rechtstaat publiekelijk aangetast. Als een burger niet meer kan vertrouwen op de onafhankelijkheid van rechters, wat blijft er dan over van recht(vaardigheid) voor mensen?

Wanneer de rechtspraak een werktuig is geworden in de handen van enkelen, dan is er niets meer over wat een bevolking wettelijk zou kunnen beschermen. Alle grondrechten in deze zogenaamde democratische samenleving zijn je ontnomen.

Dan wordt het ook ineens nog duidelijker waarom iemand zoals de van kindermisbruik verdachte Joris Demmink nooit en te nimmer vervolgd zal worden in dit land.

Dan is ook ineens zo klaar als een klontje dat een Hirsch Ballin ook weer een “puppet” is die wordt gestuurd (In 2009 nam Hirsch Ballin deel aan de Bilderbergconferentie in Vouliagmeni te Griekenland.)

Zo kunnen de werkelijke machthebbers via de volkomen corrupte en misdadige politici exact bepalen wat er wel of niet gebeurt in een land.

En Hirsch Ballin? Die heeft tegenwoordig alweer een nieuw baantje. Deze zoon van een Joodse vluchteling gaat zich nu bezighouden met het “idiotenfilter”, het middel bij uitstek om “staatsgevaarlijke eenlingen” op te sporen.

Het heeft er alle schijn van dat met de onthullingen van Poot via dit belastende document, het “idiotenfilter” totaal overbodig is. Een veel effectievere manier om “staatsgevaarlijke eenlingen” op te sporen is het naar buiten brengen van de waarheid.

Bronnen:

Klokkenluideronline
SDNL
Martin Vrijland
Katholiek Nieuwsblad

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl