De temperaturen zijn voor eind oktober ongewoon hoog. Mensen lopen rond in korte mouwen en genieten van de zon op een terras.

Volgens een Duitse meteoroloog kan de pret wel eens snel afgelopen zijn en hebben we kans op een hele koude winter.De Duitse meteoroloog Dominik Jung heeft de afgelopen weken nauwkeurig de Golfstroom bestudeert en komt tot de conclusie dat de normale snelheid ervan is verstoord.

De Golfstroom voert warm Atlantische water vanaf de punt van Florida, langs de Amerikaanse oostkust, over de oceaan richting West Europa, waardoor de winters daar relatief mild zijn.

Nu heeft Jung twee kaarten (zie afbeelding) naast elkaar gelegd. De linker toont de situatie van de Golfstroom zoals die was op 14 oktober 2012 en de rechter een jaar later op 14 oktober 2013.

gs 1

Jung zegt het volgende, "Een jaar geleden was er voor de kust van Noord Amerika een sterke permanente stroom die men als “behoorlijk gezond” kan omschrijven. Vanaf Florida en langs de gehele kust van Noord Amerika was de snelheid van de stroom min of meer snel te noemen. Als wij die van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar, dan zien wij een behoorlijk onderbroken stroom. Al voor de kust van Noord Amerika wordt de snelheid aanzienlijk minder vergeleken met vorig jaar (zie rode pijl). Op sommige plekken is de snelheid maar de helft".

De vraag is dan ook of dit gevolgen kan hebben voor de komende Europese winter.

Volgens Jung is dat een reëele mogelijkheid. “Het is op dit moment niet duidelijk wat de reden is voor de afwijking in snelheid. De Golfstroom blijft natuurlijk intact en is niet onderbroken. Een interruptie zou zéker fataal zijn voor ons klimaat in Europa. Hoe dan ook, de snelheid van de stroom is aanzienlijk afgenomen en daarmee is het transport van warmte naar Europa behoorlijk verhinderd en dat net voor het begin van de winter. Gedurende de laatste vijf jaar is de snelheid van de Golfstroom nog nooit zo laag geweest als nu. “

"Dit zou een voorteken kunnen zijn voor een koudere winter dan normaal”, aldus Jung.

Bron:

Sott Net