Misschien wel het meest verontrustende in de maatschappij waarin wij vandaag de dag leven is de totale onverschilligheid van het gros van de bevolking.

De mentaliteit zo van: “Zolang het mij maar niet raakt dan boeit het mij allemaal niet zo”.Dat is juist datgene waar de knechten van de Jezuïeten, overheden genaamd, op speculeren.

Zij kunnen ongestoord doorgaan met het systematisch steeds verder aandraaien van de duimschroeven omdat het merendeel van de bevolking dit simpelweg nog accepteert. Dat kan zo omdat de meerderheid nog steeds niet echt is geraakt.

Ondertussen is dat wel ruimschoots gebeurd met het armste deel van de bevolking zoals wij overal kunnen lezen. Zo vallen er op de website van Steve Brown een aantal onthutsende feiten te lezen:

“Misdaadgroep CJIB wil de meest recente cijfers niet geven, maar in 2012 steeg het aantal zaken waarbij het CJIB om gijzeling vroeg met 21 procent, naar 57.765 zaken. In ruim 40 procent van de gevallen trekken schuldenaars alsnog hun portemonnee (kuch) door bijv. hun lichaam te verkopen of een overal te plegen..”

Er komen steeds meer arme burgers in dit land. En arme burgers kunnen per definitie niet al hun rekeningen betalen en dus komen ze uiteindelijk in de gevangenis terecht:

Advocaat Van der Beek:” Gewone mensen, geen criminelen, belanden in de gevangenis. En het erge is: ze zitten er soms langer dan de gemiddelde winkeldief”.

Advocaten klagen steen en been over het beleid van het misdadige CJIB, dat ervoor zorgt dat duizenden fatsoenlijke eerlijke Nederlanders met geldproblemen in de gevangenis belanden, zonder dat hun schuld komt te vervallen”.

 “Secretaris Geertjan van Oosten van de Vereniging van Strafrechtadvocaten: ‘Het CJIB is uiterst meedogenloos efficiënt en daar zou de Italiaanse Mafia (red.) nog wat van kunnen leren, maar ook uiterst crimineel hardvochtig. Het treffen van betalingsregelingen is godsonmogelijk”.

Het gijzelen van mensen die geen geld hebben om een schuld te betalen is een regelrechte schending van de mensenrechten.

In artikel 5 van de universele rechten van de mens staat dan ook:

"Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing".

Mensen die geen geld hebben in een cel gooien om ze op die manier te dwingen iets te betalen wat ze niet kunnen, is je reinste machtsmisbruik en een overtreding van artikel 5. Het is een wrede, onmenselijke en onterende behandeling van burgers. Daarnaast wordt er uiteraard helemaal niets mee opgelost. Sterker nog de situatie wordt ermee verslechterd.

En belanden deze burgers die geen enkele misdaad hebben begaan, ondanks alles toch in de cel, dan mogen ze daar ook nog eens 16 Euro per dag voor gaan betalen. Een bedrag wat uiteraard bij hun schuld wordt opgeteld en die dus alleen maar groter wordt. Uiteraard zonder dat daar verdiencapaciteit of inkomen tegenover staat.

Daarnaast zien we de staat (CJIB, Centraal Justitiëel Incasso Bureau) die optreedt voor de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappijen door te zorgen dat hun winsten worden veiliggesteld. Komt er ergens ter wereld een dergelijke idiote situatie voor? De staat die optreedt als incassobureau voor verzekeringsmaatschappijen? Want dat is precies wat er gebeurt wanneer je je zorgpremie niet op tijd betaalt.

Zo viel er deze maand te lezen in het nieuws: “Het aantal mensen dat problemen heeft om de zorgpremie of het eigen risico te betalen neemt dit jaar fors toe”.

Het aantal mensen dat hun huis wordt uitgezet neemt eveneens drastisch toe. Er worden iedere dag ongeveer 16 gezinnen op straat gezet. De stroom faillissement in het bedrijfsleven houdt aan en het aantal mensen met financiële problemen begint al aardig richting de miljoen te lopen.

Net zoals het IMF heel geraffineerd heeft berekend dat overheden er mee wegkomen als ze eenmalig 10 procent van het spaargeld van de burgers stelen, zo zijn nationale overheden aan het puzzelen welke duimaanschroevende maatregelen ze verder kunnen nemen voordat dat de bevolking in rep en roer raakt.

Ze komen er mee weg, simpelweg omdat ze weten dat het gros van de bevolking toch helemaal niets gaat doen. Omdat ze weten dat voor de meeste mensen geldt “het hemd is nader dan de rok”.

En zo kan het gebeuren dat een fiks deel van onze bevolking te maken heeft met zaken die beschouwd kunnen worden als een schending van de mensenrechten, terwijl de mainstream media zich druk bezighouden met de homorechten in Rusland.

Bron:

Steve Brown
Nu