Nederland gechanteerd door Turkije vanwege Demmink?

Zoals we zo langzamerhand weten gaat de bescherming van de voormalig Secretaris Generaal (SG) van Politie en Justitie, Joris Demmink ver..... heel ver.

Is die protectie zódanig extreem dat Nederland zich laat chanteren door Turkije?


Er is achter de schermen een onvoorstelbaar groot belang om deze voormalig SG uit de wind te houden. De enige reden kan welhaast niets anders zijn dan dat Demmink zóveel op zijn kerfstol heeft en tegelijekrtijd zóveel weet over invloedrijke lieden in ons land, dat men het zich onder geen enkele voorwaarde kan veroorloven hem aan te pakken. Hij zal dan namelijk waarschijnlijk gaan zingen als een kanarie; iedereen zoekt dekking.

Gisteren verscheen er een artikel in het Katholiek Nieuwsblad wat het bovenstaande eigenlijk alleen maar bevestigt. Daarin staat ondermeer het volgende:

“Ton Hofstede raakte bij een scheiding in Turkije niet alleen zijn Turkse vrouw en schoonfamilie kwijt, maar ook zijn nu achtjarige dochtertje. De 55-jarige ondernemer doet vrijdag zijn verhaal in Katholiek Nieuwsblad. Omdat zijn schoonvader rechter bij de Turkse Hoge Raad was, kreeg Hofstede lang juridisch geen poot aan de grond. Niet in Turkije, maar óók niet in Nederland.

" Nederlandse rechters weigeren uitspraak te doen", zegt Hofstede. "Advocaten in het arrondissement Den Haag weigeren mijn zaken te behandelen. Hofstede stelt vast dat Turkije ons land in een diplomatieke houdgreep heeft. "Het is de enige verklaring waarom mijn grondrechten ook in Nederland permanent worden geschonden". Bij onderzoek stuit Hofstede op de affaire Demmink en vervolgens op de affaire Baybasin”.

Deze zaak Baybasin heeft alles te maken met de zaak van Joris Demmink.

Hüseyin Baybasin, de in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman en activist, houdt al jarenlang vol dat hij is veroordeeld op basis van het feit dat de Turkse overheid Nederland in de houdgreep houdt en ons land chanteert in verband met de affaire Demmink.

Turkije schijnt in het bezit te zijn van spijkerhard bewijs dat Demmink zich in Turkije schuldig maakte aan het misbruiken van minderjarigen. Dit materiaal schijnt door Turkije gebruikt te zijn om Nederland ertoe te dwingen de Turken een plezier te doen en de Koerdische zakenman het zwijgen op te leggen.

Het zal in eerste instantie misschien klinken als een ongeloofwaardig verhaal, totdat je je enigszins gaat verdiepen in deze Baybasin zaak. Er staat een uitgebreid verhaal bij de Bakker Schut Stichting over deze Koerd.

Als je dat leest dan zie je dat de basis waarop deze man door de Nederlandse Staat tot levenslang is veroordeeld ronduit walgelijk is. Dat geen redelijk denkend mens deze man levenslang zou opsluiten op basis van het aangeleverde “bewijs”.

"Bewijs" dat hij lid zou zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met drugssmokkel en dat hij opdracht gegeven zou hebben tot een aantal moorden. Maar ook hoe na zijn veroordeling deze man mensonterend is behandeld door jarenlange opsluiting in afzondering.

Na het lezen van het verhaal en de manier waarop deze veroordeling tot stand is gekomen, kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat Baybasin hoogstwaarschijnlijk de waarheid spreekt en dat Nederland zich onder druk van het Demmink dossier voor het Turkse karretje heeft laten en laat spannen.

Als dat inderdaad zo is dan hebben we hier de grootste gerechtelijke dwaling ooit uit de Nederlandse geschiedenis. Een doofpotaffaire die zijn weerga niet kent.

Volgens de Bakker Schut Stichting:

“De zaak Baybasin ligt nu sinds april 2011 bij de Hoge Raad met een verzoek tot herziening. Sinds januari 2013 worden er opnieuw getuigen gehoord. Opvallend is de aarzeling van justitie om serieus aandacht te schenken aan (nieuw) ontlastend bewijsmateriaal, althans tot nu toe”.

Theoretisch er is een kans dat Demmink, in een show zaak, strafrechtelijk vervolgd zal worden en dat de zaak Baybasin zal worden herzien.

De praktijk zal ongetwijfeld uitwijzen dat geen van beiden serieus zal gebeuren. Want, als beiden wel zouden plaatsvinden, we blijven het zeggen, dan is er een grote kans dat er zoveel belangrijke koppen rollen dat dit land daardoor volkomen onbestuurbaar wordt.

Bronnen:

Katholiek Nieuwsblad
BS Stichting
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl