Joris lacht ze allemaal uit

Ineens is het onderwerp Joris Demmink op alle voorpagina’s en in alle “belangrijke” televisieuitzendingen terug te vinden.

Terwijl vele jaren lang alles en iedereen met een grote boog om deze zaak heen liep.


Dan komt de curieuze factor “toeval” weer om de hoek kijken. Ongeveer een maand geleden schreven wij een artikel over dat de aangekondigde mogelijke vervolging van de voormalig SG niets anders was dan een PR stunt. Op dat moment ook mooi ingezet om Rusland mee te paaien.

Een ongewoon zware Nederlandse delegatie die naar Sochi vertrekt, de homo’s die in hun hemd worden gezet en de aankondiging van de Rechtbank Arnhem dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk vooronderzoek moet starten tegen Joris Demmink.

Wat uiteraard van belang is is dat de helft van Nederland roept dat Joris Demmink vervolgd zal worden, maar dat is absoluut niet het geval. Er wordt eerst een onderzoek gestart en daarna wordt pas besloten of men Demmink wel of niet zal vervolgen. Volgens Opstelten is dat vooronderzoek op 5 februari jl. gestart:

"Maar het Hof heeft nu toch besloten dat er aanwijzingen zouden kunnen zijn en heeft het openbaar ministerie bevolen extra onderzoek te doen. Daar is men mee gestart en dat is nu onder de rechter."

Wij weten de uitkomst en die is alleen maar versterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Die is, zoals wij al vele malen hebben geschreven, dat Joris Demmink nooit en te nimmer voor zal komen in een serieuze zitting, simpelweg omdat dan een beerput zou opengaan die zijn weerga niet kent in de Nederlandse geschiedenis en er zoveel koppen zouden rollen dat het land volkomen onbestuurbaar wordt. In het geval hij wordt vervolgd is dat allemaal show en er zal geen veroordeling volgen.

De laatste dagen staan de media bol van de verslagen van getuigen die onder ede worden gehoord in de civiele zaak die door de Stichting De Roestige Spijker is aangespannen.

Op zich gaat het om een relatief klein iets, het door De Roestige Spijker zonder gevaar voor juridische claims van de kant van Demmink promoten van een video die al jarenlang op Youtube te zien is.

Volgens de website van De rechtspraak.nl:

"In maart hoort de rechter-commissaris in een (civiel) voorlopig getuigenverhoor negen getuigen. Dit gebeurt naar aanleiding van de door Stichting De Roestige Spijker voorgenomen verspreiding van een Amerikaanse documentaire over een oud-topambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verhoren vinden op zes openbare zittingen in Utrecht plaats."

Echt praktische waarde heeft deze kwestie nauwelijks, behalve dat de rechtbank toestemming heeft gegeven om in deze zaak een flink aantal getuigen onder ede te horen. En dat is nu precies de reden waarom deze zaak is aangespannen.

Menigeen was toch wel verbaasd dat de rechtbank zoveel tijd en zoveel resources had weten vrij te maken terwijl ze steen en been klagen over de werkdruk. Dus, waarom zijn die getuigenverhoren toegestaan? Omdat ze De Roestige Spijker zo’n interessante Stichting vinden of omdat ze van mening zijn dat het recht zijn beloop moet hebben en dat er zoveel tijd en middelen geïnvesteerd moeten worden in een relatief kleine zaak? 

Of, is er nog een reden? Een die de beschermheren van Joris Demmink heel goed van pas zal komen?

De getuigen die nu worden gehoord, zijn voor een belangrijk deel ook de getuigen in een eventuele strafzaak tegen Joris Demmink. Is het voor het Demmink-kamp niet fantastisch dat ze nu exact weten wat die getuigen onder ede hebben verklaard?

Het tweede aspect en voordeel voor het Demmink-kamp is dat ze nu voldoende tijd hebben om de afgelegde verklaringen zoveel mogelijk te analyseren en onderuit te halen. Zo wist het NRC gisteren te melden nadat twee voormalige rechercheurs waren verhoord:

“Haenen merkt op dat twee voormalige agenten tegenstrijdige verklaringen afleggen met betrekking tot de onderzochte personen in het Rolodex-onderzoek”.

Dat dit niet zo was omdat beiden in verschillende teams opereerden en daarom niet de beschikking hadden over exact dezelfde informatie is in deze bijzaak. Wat belangrijk is is dat de betrouwbaarheid van de getuigen al vanaf het eerste moment ter discussie wordt gesteld.

Wanneer men dan na een lang slepend moeizaam onderzoek het besluit moet nemen om Demmink wel of niet te vervolgen, dan zijn die getuigen al zo door de modder gehaald en zijn die verklaringen al zodanig verdraaid, dat de officier “helaas” moet besluiten dat er te weinig wettig bewijs is in de vorm van betrouwbare getuigenverklaringen om over te kunnen gaan tot vervolging. En als er dan toch een show zaak wordt opgezet dan is het een eitje om die getuigenverklaringen ter zijde te kunnen leggen na hoe ze zijn besmeurd.

En zo speelt De Roestige Spijker, bewust of onbewust, een belangrijke rol in het uiteindelijk ontslaan van rechtsvervolging van Joris Demmink of beinvloeden van de uitspraak waardoor geen straf zal volgen.

Al de verklaringen die nu worden afgelegd zijn onderdeel van een civiele procedure en hebben geen enkel direct effect op de strafvervolging van Demmink. Zo scoort Nederland punten in Rusland, kan het straks met opgeheven hoofd wereldwijd verklaren dat het geen bananenrepubliek meer is. Omdat er een écht onderzoek heeft plaatsgevonden naar Demmink en dat die getuigen uiteindelijk allemaal onbetrouwbaar blijken, ..… shit happens.

Wanneer net op een punt dat het voor Nederland heel belangrijk is dat ze de Russen tot vriend houden er een strafrechtelijk vooronderzoek naar Demmink wordt aangekondigd en als daarbij ook nog tegelijkertijd in een civiele zaak die geen kwaad kan, ook nog eens zo goed als alle belangrijke getuigen tegen Demmink worden gehoord dan heeft dat in het geheel niets met toeval te maken.

Dit zijn de stappen die nodig zijn om het “probleem” Joris Demmink voor eens en voor altijd op te lossen, zodat Nederland (internationaal) hun gezicht redt en de belangrijke kopstukken uit de gevarenzone zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl