zakenmafia kraait te vroege victorie in Demmink Jackpot (video)

Naar aanleiding van een Brandpunt reportage afgelopen weekend staat de affaire Joris Demmink nu ook in de mainstream media weer volop in de belangstelling.

Koren op de molen voor de zakenmafia want ogenschijnlijk wordt de situatie voor hen steeds rooskleuriger.
Afgelopen zondagavond was er een Brandpunt uitzending waarin de affaire Joris Demmink uitgebreid ter sprake kwam. Daarin werd een interessant feit bekendgemaakt.

“Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink uitgebreid. Dat zegt woordvoerder Wim de Bruin van het OM zondagavond in de uitzending van KRO Brandpunt. „Uit getuigenverhoren kwamen signalen van mogelijk misbruik”, bevestigde De Bruin aan het ANP. „Die signalen willen we niet links laten liggen. Verder onderzoek is dan normaal in een zedenzaak.”

Wat niet duidelijk blijkt uit de reportage is de reden waarom deze mensen onlangs zijn verhoord door de rechtbank in een civiele zaak.

Zoals we schreven in een eerder artikel:

“In maart hoort de rechter-commissaris in een (civiel) voorlopig getuigenverhoor negen getuigen. Dit gebeurt naar aanleiding van de door Stichting De Roestige Spijker voorgenomen verspreiding van een Amerikaanse documentaire over een oud-topambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verhoren vinden op zes openbare zittingen in Utrecht plaats.

Echt praktische waarde heeft deze kwestie nauwelijks, behalve dat de rechtbank toestemming heeft gegeven om in deze zaak een flink aantal getuigen onder ede te horen. En dat is nu precies de reden waarom deze zaak is aangespannen. Menigeen was toch wel verbaasd dat de rechtbank zoveel tijd en zoveel resources had weten vrij te maken terwijl ze steen en been klagen over de werkdruk.

Dus, waarom zijn die getuigenverhoren toegestaan? Omdat ze De Roestige Spijker zo’n interessante Stichting vinden of omdat ze van mening zijn dat het recht zijn beloop moet hebben en dat er zoveel tijd en middelen geïnvesteerd moeten worden in een relatief kleine zaak?

Of, is er nog een reden? Een die de beschermheren van Joris Demmink heel goed van pas zal komen?

De getuigen die nu worden gehoord, zijn voor een belangrijk deel ook de getuigen in een eventuele strafzaak tegen Joris Demmink. Is het voor het Demmink-kamp niet fantastisch dat ze nu exact weten wat die getuigen onder ede hebben verklaard? Het tweede aspect en voordeel voor het Demmink-kamp is dat ze nu voldoende tijd hebben om de afgelegde verklaringen zoveel mogelijk te analyseren en onderuit te halen.”

Wat je dus nu ook ziet gebeuren is dat het onderzoek wordt uitgebreid waardoor het geheel weer behoorlijk wordt vertraagd en waardoor er ook voldoende tijd is om het in een bepaalde richting te sturen.

De essentie van dit alles wordt perfect weergegeven door het NRC:

“Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) blijft ervan overtuigd dat zijn gepensioneerde hoogste ambtenaar Demmink onschuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. “Het was niks, is niks en wordt niks”, zei hij vorige maand”.

Dan gaat het uiteraard om het laatste: “En wordt niks”. Want daarmee slaat Opstelten uiteraard de spijker op zijn kop.

Er zijn twee goede redenen waarom Demmink nooit veroordeeld zal worden. De eerste is dat hij beschikt over zoveel belastende informatie over andere hooggeplaatste lieden in dit land dat bij een veroordeling het gehele land volkomen onbestuurbaar zou worden.

De tweede reden ligt iets gecompliceerder:

In de Brandpunt uitzending wordt tevens melding gemaakt van ex journalist Micha Kat die het zijn levenswerk zou hebben gemaakt om te zorgen dat Demmink voor het gerecht zal komen. In een eerder artikel schreven wij over dit “levenswerk” ondermeer het volgende:

“Vele jaren lang heeft Micha Kat in Nederland de schijn weten op te houden dat hij zo begaan was met het lot van misbruikte kinderen door de hoogste kringen in Den Haag en dan met name Joris Demmink en dat deze hoe dan ook vervolgd moest worden voor hun misdaden. Schijnbaar onvermoeibaar streed hij en kwam soms inderdaad met de meest saillante onthullingen in deze beerputzaak.

Dat er kinderen door de Nederlandse elite worden misbruikt is een feit en daarover bestaat geen twijfel. Ook niet over het gegeven dat voormalig secretaris generaal van Justitie en Politie Joris Demmink zich hieraan heeft schuldig gemaakt en door zijn vriendjes zoals Ivo Opstelten volledig uit de wind wordt gehouden.

Van cruciaal belang is: Waarom doet iemand iets? Wat is de motivatie? In dat licht heeft Micha Kat de Nederlandse bevolking jarenlang een rad voor ogen gedraaid. Hij heeft al die tijd op Joris Demmink gejaagd niet vanuit de motivatie om de arme misbruikte kinderen te helpen, een indruk die hij graag wekt, maar omdat hij dit soort artikelen schreef in opdracht van zijn baas, de superrijke Jan Poot.”


De motivatie van die baas is een heel andere dan Joris Demmink voor de rechter krijgen:

“Het hoofd van de familie, Jan Poot, heeft echter recent publiekelijk meerdere malen en zonder enige gene gezegd dat de pedofilie van Joris Demmink voor hem bijzaak is. Het gaat hem louter en alleen om economische kwesties.”

Het bovenstaande is geen complotdenken of speculatie, het zijn feiten. Het ontketenen van een heksenjacht op Joris Demmink om een eigen (financiëel) doel te behalen zoals ook uitgebreid beschreven door Martin Vrijland.

Daar is door die uitzending van Brandpunt en het gegeven dat Kat daar in wordt genoemd niets aan veranderd. Blogger Kat meent echter van wel, getuige de volgende sms die wij van hem mochten ontvangen.

ka 1


ka 2

De Volkskrant geeft op 15 februari 2014 in een artikel het antwoord op de sms van Kat:

“Vastgoedondernemer Jan Poot besteedt miljoenen aan zijn campagne tegen de voormalige topambtenaar Joris Demmink, die wordt verdacht van misbruik van minderjarigen. Hij doet dat niet vanwege diens vermeende pedofilie, maar omdat Demmink zijn plannen met Schiphol zou hebben gedwarsboomd”.

Dat is de kern van de tweede reden dat Demmink niet zal worden veroordeeld. Volgens Vrijland is er inmiddels een deal gesloten in de achtergrond en gaat de Demmink jacht voor de vorm voorlopig nog even door. Na verloop van tijd zal dit dan worden “afgebouwd” en met een onderzoek dat is uitgebreid waardoor een en ander nog veel langer gaat duren, zal de affaire Demmink langzaam maar zeker een natuurlijke dood gaan sterven.

Los van het feit dat ook wij denken dat Joris Demmink wel degelijks schuldig is aan het op grote schaal misbruiken van minderjarige kinderen gaat dat over iets compleet anders dan deze keiharde zakenmafia die dit feit gebruikt om de overheid onder druk te zetten waardoor ze een “goede deal” kunnen sluiten.

Het opzettelijk misbruiken van dit soort informatie voor persoonlijk financëel gewin, over de ruggen van slachtoffers, getuigt van verregaande perversiteit.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl