Arbeiders nu ook vertegenwoordigd bij Bilderberg

Al decennia lang doen er verhalen de ronde dat er tijdens de geheimzinnige jaarlijkse Bilderberg Conferentie door de elite over het lot van de wereld wordt beslist.

Daar komt nu een einde aan want dit jaar gaat Diederik Samsom daar de belangen van de arbeiders verdedigen.Op dit moment wordt de jaarlijkse Bilderberg Conferentie gehouden in Kopenhagen en duurt nog tot 1 juni. Het is weer een imposante lijst aan deelnemers die dit jaar hun opwachting maken.

De originele doelstelling zoals die door oprichter Prins Bernhard in 1954 werd geformuleerd was:

1) Het doel van de conferentie is om aan eminente (elite) individuen op ieder gebied de gelegenheid te geven om vrijuit te spreken zonder gehinderd te worden, in de wetenschap dat hun woorden en ideeën zullen worden ontleed en geanalyseerd, becommentariëerd en bekritiseert door de pers.

GeenStijl verwoordt het iets anders:

“Bilderbergers zijn mensen die als eerste in De Ark mogen, als de aarde wordt getroffen door een tsunami van kernboms, meteorieten, vloedgolfs en totaalverwoesting”.

We hebben lang moeten wachten tot er eindelijk een vertegenwoordiger van de arbeiders werd toegelaten tot deze exclusieve club. Maar, nu gaat alles goed komen want Diederik pikt het niet langer dat de kleine club rijken steeds rijker worden, terwijl er steeds meer werkeloze arbeiders in de bijstand komen.

“Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal van 2014 met 13.000 gestegen tot 426.000.”

Zo had het kunnen zijn als volksvertegenwoordigers nog steeds het volk vertegenwoordigden. Tegenwoordig vertegenwoordigen zij, op een enkele uitzondering na, voornamelijk zichzelf.

Voor mensen zoals Diederik Samson maakt het niet uit of het een politieke partij of een activistenclub is waar ze actief zijn. Het had ook een goede doelen organisatie kunnen zijn of desnoods een religieuze club.

Voor hen is het een platform waarbij ze zich kunnen profileren en de nodige aandacht naar zich toe trekken. Mensen zoals hij kunnen zich uiterst charmant voordoen, zijn meestal niet op hun mondje gevallen en weten ogenschijnlijk vol zelfvertrouwen op iedere vraag een bevredigend antwoord tevoorschijn te toveren.

Voor de duistere zielen aan de top van de piramide zijn dit de ideale kandidaten. Ze zijn meer dan ambitieus, macht, status en geld zijn voor hen de ultieme drijfveren. Daarom worden ze, als ze een bepaalde status hebben bereikt, zoals Samson, uitgenodigd om naar de Bilderberg Conferentie te komen, waar ze worden voorbereid op de volgende stappen die ze voor en namens de elite dienen uit te voeren. Het vooruitzicht van nog meer macht, status en geld is meer dan voldoende om gewetensbezwaren, als die er al zouden zijn, overboord te gooien.

Zo hebben we de situatie dat honderdduizenden arbeiders en armen op de Partij van de Arbeid hebben gestemd met Diederik Samsom aan het hoofd, in de hoop dat deze man erin zal slagen hun lot te verbeteren en vol overgave voor hun belangen op zal komen.

In werkelijkheid hebben ze hun ziel en zaligheid gegeven aan een psychopaat die precies het tegenovergestelde gaat doen van wat hij had moeten doen. Wie wil weten hoe je een psychopaat kunt herkennen verwijzen wij naar een eerder artikel.

Je mag Diederik Samsom typeren als een psychopaat om de simpele reden dat iemand die beschikt over gevoel en empathie, als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse nooit een uitnodiging voor één van de meest elitaire en besloten clubs ter wereld zou kunnen aannemen. Een club waarvan eenieder die een klein beetje onderzoek doet, kan weten dat deze in het belang werkt van een kleine elitaire groep en niet voor de arbeidersklasse die door Samsom wordt vertegenwoordigd. Een oprecht mens zou dit nooit met zijn geweten in overeenstemming kunnen brengen. Het staat gelijk aan verraad aan de mensen die je vertegenwoordigt en die jouw salaris betalen. Voor een psychopaat spelen dergelijke details geen enkele rol.

Iemand die al vele jaren actief werkt voor de elite is Minister Edith Schippers. Ook zij is dit jaar uitgenodigd, wat nauwelijks een verrassing genoemd kan worden. Deze vertegenwoordiger van de machtige farmaceutische industrie zou je ook inderdaad verwachten op een dergelijke bijeenkomst. Ook zij heeft de titel “volksvertegenwoordiger”. Net als wat voormalige Bilderbergklanten zoals Mark Rutte en de glibberige Alexander Pechtold. Ook zij vertegenwoordigen formeel het volk.

Zoals in het eerdere artikel benoemd, bestaat 4 procent van de wereldbevolking uit pschycopaten. Meestal razend intelligente charmante verschijningen die binnen organisaties zoals politieke partijen, als snel tot de top zullen doordringen.

Wanneer ze daar eenmaal zijn aanbeland zijn ze rijp om geplukt te worden door de elite en als werktuig te worden ingezet ter verdere ondergang van de mensheid

Honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen maken zich druk om een politieke partij. Dan kan de doelstelling daarvan nog zo goed en nobel zijn, maar wanneer een psychopaat de touwtjes in handen krijgt en wordt ingelijfd door de elite keert diezelfde partij zich tegen het belang van hun eigen mensen.

Niet zo vreemd dat de elite in hun vuistje lacht om dat “domme gepeupel”.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl