De Orwelliaanse maatschappij waarbij de overheid beslist wat goed voor je is, voltrekt zich steeds sneller.

De politieke club met de misleidende woorden Volkspartij en Vrijheid (VVD) in hun naam loopt natuurlijk voorop.Het wetenschappelijk instituut van de VVD heeft deze week een rapport gepresenteerd dat heet “Liberale Verantwoordelijkheid”.

Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren tegen ziektes met blijvende gezondheidsschade, handelen in strijd met het belang van hun kind.

In dat geval zou de overheid in de mogelijkheid moeten zijn om “dwingend in te grijpen”.

De VVD-denktank baseert zich op artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat ouders verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun kinderen.

Door de kinderen niet te laten vaccineren zouden zij dan handelen in strijd met dit artikel, tenminste wanneer onomstotelijk vaststaat dat vaccineren schadelijke gevolgen kan voorkomen.

Normaal gezien zou dit laatste een ontsnappingsclausule zijn omdat uiteraard niet onomstotelijk vaststaat dat vaccineren schadelijke gevolgen kan voorkomen, terwijl het omgekeerde juist wel het geval is.

Echter, diegenen die bepalen of onomstotelijk is bewezen dat vaccinaties schadelijke gevolgen voor kinderen hebben, is uiteraard de overheid. Die zullen dit dan baseren op “wetenschappelijke” onderzoeken, uitgevoerd door wetenschappers die worden betaald door de farmaceutische industrie.

Op dit moment is het nog niet meer dan een rapport van een denktank, maar wel één die laat zien welke kant het op gaat.

Wanneer de Ebola-dreiging nog wat verder wordt gehypt, zal het niet lang meer duren voordat dit rapport bij de regering terechtkomt. Die dan helaas in het belang van de volksgezondheid zal moeten besluiten dat de overheid toch echt beter weet wat in belang van het kind is.

Dat we “in principe” in een vrij land leven en dat ouders “in principe” zelf mogen beslissen of ze hun kinderen wel of niet laten vaccineren, maar dat in dit uitzonderlijke geval de overheid echt niet kan toestaan dat er misschien kinderen aan Ebola zullen sterven omdat de ouders zo nodig aan hun eigen principes moeten vasthouden.

Nog los van het feit dat verplichte inentingen ook nog kunnen worden doorgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie in het geval zij Ebola tot pandemie verklaren.

Denken dat verplichte vaccinaties in dit land nooit zal kunnen is dan ook een illusie. Het is een kwestie van tijd voordat dit gebeurt.

Behalve misschien als de bevolking te elfder ure wakker schrikt en wanneer zou blijken dat een partij als de VVD na de volgende verkiezingen geen enkele zetel meer heeft.

Bron:

Refdag

Meer informatie over vaccinaties:

Ikbeneenwatje