De koning van alle doofpotten

Je hebt doofpotten en doofpotten, maar die van Joris Demmink en zijn vriendje Ivo Opstelten kan de geschiedenis in als de koning van alle doofpotten.

Onze voorspelling van zes maanden geleden dat Demmink nooit door een rechter zal worden veroordeeld komt steeds meer uit.Wij schreven in maart dit jaar het volgende aangaande een eventuele veroordeling van de voormalig Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink.

Wij weten de uitkomst en die is alleen maar versterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Die is, zoals wij al vele malen hebben geschreven, dat Joris Demmink nooit en te nimmer voor zal komen in een serieuze zitting, simpelweg omdat dan een beerput zou opengaan die zijn weerga niet kent in de Nederlandse geschiedenis en er zoveel koppen zouden rollen dat het land volkomen onbestuurbaar wordt. In het geval hij wordt vervolgd is dat allemaal show en er zal geen veroordeling volgen.

We zijn nu inmiddels ruim 6 maanden later en het lijkt erop alsof onze voorspelling akelig nauwkeurig was.

In het kader van het opgedragen Gerechtelijk Vooronderzoek tegen Joris Demmink werd de afgelopen week de oud politiechef Klaas Langendoen gehoord door de Rechter Commissaris in Den Haag.

Zoals iedereen de afgelopen dagen in de landelijke pers heeft kunnen lezen, was er nog heel wat commotie rondom dat verhoor en had de Officier van Justitie zelfs gedreigd om Langendoen te gijzelen omdat deze weigerde inhoudelijk in te gaan op een zogenaamd staatsgeheim document, waarmee volgens Langendoen de zaak Demmink in één keer is opgelost.

Op zich natuurlijk al een compleet bizarre situatie. De Nederlandse overheid beschikt over een document waarmee de hele Demmink-zaak wordt opgelost en Justitie moet een ex politieman onder druk zetten om de inhoud boven water te krijgen.

Het enige wat er volgens Langendoen moet gebeuren is dat het predicaat staatsgeheim van het document wordt gehaald zodat Justitie erbij kan.

“Je kunt het predicaat staatsgeheim eraf halen. Minister Plasterk kan dat, minister Opstelten kan dat en premier Rutte kan het uiteraard ook.''

Opstelten kijkt wel uit het staatsgeheim eraf te halen, Plasterk begrijpt het allemaal niet zo erg en Rutte heeft het te druk met die andere doofpot, die van vlucht MH17.

Want, zegt Langendoen verder:

“Deze zaak wordt nooit opgelost. Ik denk dat de belangen te groot zijn en dat staat een oplossing in de weg. Ik vond vanaf het begin al dat de wil ontbrak. Met het verstrijken van de tijd zie ik opnieuw dat ze geen zin hebben gehad om de kwestie op te lossen. Ze zijn nog niet eens in Turkije geweest om getuigen te horen.''

De politiek heeft Demmink altijd gedekt. Verschillende ministers hebben voor zijn onschuld ingestaan. Als nu uitkomt dat de verhalen over misbruik toch juist zijn, heeft de politiek een groot probleem.''


In dat kader moet ook de aangifte worden gezien die in september werd gedaan tegen Ivo Opstelten door zes voormalige gevangenisdirecteuren. De tekst van de volledige aangifte is hier te lezen en daarin wordt Opstelten beschuldigd van het frustreren van de rechtsstaat inzake de zaak Joris Demmink, met andere woorden: Opstelten beschermt zijn vriend Demmink.

Nu zal deze aangifte niet door de politie of het Openbaar Ministerie in behandeling worden genomen omdat een Minister een bepaalde immuniteit geniet. Alleen de Hoge Raad kan vervolging instellen en dan in principe alleen op verzoek van het parlement.

Jacques van Huet, één van de zes gevangenisdirecteuren, schreef onlangs het volgende:

Als 1 van de ondertekenaars van de aanklacht richting minister Opstelten inzake zijn bruskeren en voor de voeten lopen van het O.M. in het strafrechtelijke onderzoek JD wil ik u informeren over de gang van zaken tot op heden.

De Hoge Raad is in deze passief maar heeft kennis genomen van onze aangifte en wacht op de opdracht uit de Tweede Kamer. Hiervoor moeten 5 kamerleden zich achter onze aangifte stellen. Score tot op heden "ZERO". Een paar fracties hebben gereageerd richting aangevers. VVD, SP, GL.D'66 Algemene tendens in de antwoorden: "Wij wachten eerst het strafrechtelijk onderzoek inzake JD af."

Maar daar gaat onze aangifte niet over. Gelet op de snelheid waarmede het strafrechtelijk onderzoek naar JD voortkabbelt is afronding niet in 2014 te verwachten. Onze aangifte is gebonden aan een termijn van drie maanden waarbinnen de Tweede Kamer in actie moet komen en expireert derhalve op 18 december 2014 en zo is de doofpot weer gerealiseerd. De overige fracties nemen nog niet de moeite om te reageren.

Ik vond het relevant om U in deze te informeren.

Met vriendelijke groet,
Jacques van Huet,
oud justitie-ambtenaar, oud-gevangenisdirecteur.


Dus, hoever zijn we na zes maanden?

1) Er is nog geen enkele getuige gehoord in Turkije.  

2) Er wordt gedreigd om de boodschapper te gijzelen.

3) Een staatsgeheim document ligt klaar met daarin alle bewijs wat nodig is voor een veroordeling, maar niemand wil dit beschikbaar stellen aan Justitie.

4) Een aangifte tegen Ivo Opstelten die net als zijn voorgangers, Hirsch Ballin en Donner, alles in het werk stelt om Demmink te beschermen, wordt door geheel politiek Den Haag volkomen genegeerd. (Redactie: stelletje laffe wezels!) Er zijn verdorie maar 5 kamerleden nodig die zich achter de aangifte van de gevangenisdirecteuren hoeven te stellen om de Hoge Raad in actie te krijgen.

Joris en Ivo? Die nemen gezamenlijk nog een borrel in Minerva en lachen zich rot om de domme bevolking van dit land die zich op een onvoorstelbare manier in de maling laat nemen.

minerva

Bronnen:

Het Haags Complot
Haarlems Dagblad
Katholiek Nieuwsblad
Batgirl 666

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl