Dit mag niet gebeuren, bescherm jezelf

Volgens een uitspraak van de rechter in hoger beroep is het afnemen en opslaan van vingerafdrukken een schending van de privacy van de burger.

De overheid die bekendstaat als slechte verliezer wil alsnog proberen ons allemaal in de database van Ivo Opstelten te krijgen.
Er was ooit een tijd dat alles nog min of meer “normaal” was en iemand pas als verdachte werd aangemerkt als daar gegronde redenen voor waren. Dat was dan ook het moment dat men vingerafdrukken nam.

Iedere misdadiger wist dat wanneer hij of zij werd gepakt, de politie vingerafdrukken zou nemen. Deze werden dan vervolgens opgeslagen en de kans dat je bij een volgend misdrijf weer zou worden opgepakt was daarmee aanzienlijk vergroot.  

Tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo. Nu wordt je vingerafdruk genomen en bewaard, ook al ben je geen verdachte. Met andere woorden, er hoeft formeel helemaal geen aanleiding meer te zijn om iedere burger aan te merken als verdachte, iedereen is dat gewoon.

Ga een nieuw paspoort aanvragen en je zult het aan den lijve ondervinden.

Het heeft allemaal niets meer te maken met het opsporen van misdadigers, maar is een ongehoorde schending van de privacyrechten van de burger.

Een Stichting die dit al jaren aanvecht bij de rechtbank is de Stichting Privacy First.

En met succes, want:

“begin 2014 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat Privacy First alsnog ontvankelijk was en dat centrale opslag van vingerafdrukken onrechtmatig was wegens schending van het recht op privacy".

Overheden zijn echter slechte verliezers die zich meestal niet zomaar neerleggen bij gerechtelijke uitspraken en zo ook die van ons uiteraard.

"Tegen onze verwachting in (de opslag van vingerafdrukken was immers reeds stopgezet) stelde de Staat in mei 2014 bovendien cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof in bij de Hoge Raad. De Staat wil dat Privacy First alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard en verzoekt de Hoge Raad tevens om de centrale opslag van vingerafdrukken alsnog rechtmatig te verklaren. Dit mag niet gebeuren".

Dit mag inderdaad niet gebeuren. De Staat procedeert op rekening van de belastingbetaler (onze kosten) rustig verder en hoopt uiteraard dat een Stichting als Privacy First niet in staat is om het juridische pad af te wandelen vanwege de daarmee gepaard gaande hoge kosten.

Daarom heeft Privacy First een steuntje in de rug nodig van de bevolking. Van mensen die absoluut niet willen dat hun vingerafdrukken verdwijnen in de database van Ivo Opstelten.

Hieronder volgt de tekst van de nieuwsbrief zoals die door Privacy First onlangs is verstuurd met daarin aangegeven hoe je concreet je steentje kunt bijdragen om Opstelten met lege handen te laten staan:

In mei 2010 begon Stichting Privacy First samen met 21 mede-eisers (burgers) een grootschalige rechtszaak tegen de centrale opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet. Deze vingerafdrukken zouden onder meer worden gebruikt voor opsporing en vervolging. Iedere Nederlander werd hierdoor een potentiële verdachte.

In februari 2011 verklaarde de rechtbank Den Haag onze zaak echter – volkomen onterecht – niet-ontvankelijk en kwam daardoor niet aan een inhoudelijk oordeel over de Paspoortwet toe.

Privacy First kondigde meteen hoger beroep aan. Mede onder druk hiervan gingen vervolgens zowel de Tweede Kamer als het kabinet overstag en werd de opslag van vingerafdrukken in de zomer van 2011 grotendeels stopgezet. Intussen liep het hoger beroep in ons Paspoortproces echter gewoon door; de opslag van vingerafdrukken zou in de toekomst immers alsnog kunnen worden voortgezet. Slechts een principiële rechterlijke uitspraak zou dit kunnen tegenhouden. 

Ons hoger beroep had succes: begin 2014 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat Privacy First alsnog ontvankelijk was en dat centrale opslag van vingerafdrukken onrechtmatig was wegens schending van het recht op privacy.

Dit oordeel is tevens van belang voor alle andere Nederlandse stichtingen en verenigingen die in het algemeen belang willen kunnen procederen tegen onrechtmatige wetgeving. De zwaarbevochten overwinning in ons Paspoortproces heeft Privacy First de laatste jaren echter enorm veel geld gekost: minstens EUR 80.000 aan advocaatkosten, geheel betaald uit donaties aan Privacy First.

Dit drukt al jarenlang verschrikkelijk zwaar op de beperkte middelen die een kleine stichting als Privacy First tot haar beschikking heeft.

Tegen onze verwachting in (de opslag van vingerafdrukken was immers reeds stopgezet) stelde de Staat in mei 2014 bovendien cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof in bij de Hoge Raad. De Staat wil dat Privacy First alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard en verzoekt de Hoge Raad tevens om de centrale opslag van vingerafdrukken alsnog rechtmatig te verklaren. Dit mag niet gebeuren.

Van alle mensenrechten staat het recht op privacy in Nederland de laatste jaren het meest onder druk. Eén van de grofste Nederlandse privacyschendingen sinds de Tweede Wereldoorlog was de massale opslag van ieders vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet.

Begin dit jaar gaf het Gerechtshof Den Haag Privacy First hierin gelijk. Dit oordeel dient bij de Hoge Raad overeind te blijven.

Daartoe heeft Privacy First dit jaar een cassatie-advocatenkantoor ingeschakeld aan wie deze taak bij uitstek kan worden toevertrouwd: Alt Kam Boer Advocaten in Den Haag. 

Ter financiering van de gehele cassatieprocedure komt Privacy First momenteel echter nog EUR 10.000 tekort. Vandaag, op de dag dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens exact 66 jaar bestaat, doet Privacy First dan ook een dringend beroep op uw financiële steun. 

Stort uw financiële bijdrage op IBAN: NL95ABNA0495527521 t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam o.v.v. "Paspoortproces" of maak uw donatie rechtstreeks over via onze iDEAL-module. Door de Belastingdienst is Privacy First erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donaties aan Privacy First zijn daarom belastingaftrekbaar.

Privacy First dankt u bij voorbaat voor uw support. Samen kunnen wij deze zaak winnen!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl