Diederik Samsom voert Bilderberg-opdracht uit

De leider van de Partij van de Arbeid (PvdA), Diederik Samsom, begint een beetje te lijken op een kat met negen levens.

Waar normaal gesproken hij als leider allang de laan uitgeschopt had moeten worden vanwege de dramatische terugloop van zijn partij, gebeurt dat opvallend genoeg toch niet.
Er is echter een reden dat Samsom de leider blijft van deze zieltogende partij want hij heeft nog een missie te volbrengen.

Niet alleen weet hij leider te blijven van de partij, maar ook verbaast hij enkele dagen geleden vriend en vijand door met een soort revolutionair plan te komen.

Dat behelst dat onze kinderen al op driejarige leeftijd worden opgenomen in de hersenspoelsystemen van wat wij onderwijs noemen.

Hij probeert dit plan te verkopen met veel wollige taal waarbij het erop neer komt dat wanneer driejarigen verplicht naar de basisschool gaan er minder verschil zou ontstaan tussen arm en rijk.

Een onderwijssysteem waar jonge, speelse, creatieve en avontuurlijke kinderen zo snel mogelijk moeten worden omgevormd tot gehoorzame eenheidsworsten; modelburgers, volledig gehoorzaam aan de staat. 

edu 1

Nu bezit Samsom misschien wel een redelijke intelligentie, maar niet zodanig dat hij dit soort plannen zelf kan bedenken.

Dat is uiteraard dan ook niet het geval want dit wordt voor hem gedaan en het enige dat hij moet doen, is het promoten.

Iedereen vroeg zich vorig jaar verbijsterd af hoe het toch in 's hemelsnaam mogelijk was dat de arbeiderspartij een vertegenwoordiger naar de jaarlijkse Bilderbergconferentie mochten sturen.

En jawel, dat was vorig jaar niemand minder dan dezelfde Diederik Samsom die nu de driejarigen wil gaan hersenspoelen. Nu weten we welke opdracht hij heeft gekregen in het Deense Kopenhagen: Actief meewerken aan het nog verder ontwrichten van het gezinsleven en het op zo jong mogelijke leeftijd kinderen onder de hoede van de staat brengen.

Samsom voert die opdracht vlekkeloos uit want zoals wij schreven:

Voor mensen zoals Diederik Samson maakt het niet uit of het een politieke partij of een activistenclub is waar ze actief zijn. Het had ook een goede doelen organisatie kunnen zijn of desnoods een religieuze club.

Voor hen is het een platform waarbij ze zich kunnen profileren en de nodige aandacht naar zich toe trekken. Mensen zoals hij kunnen zich uiterst charmant voordoen, zijn meestal niet op hun mondje gevallen en weten ogenschijnlijk vol zelfvertrouwen op iedere vraag een bevredigend antwoord tevoorschijn te toveren.

Voor de duistere zielen aan de top van de piramide zijn dit de ideale kandidaten. Ze zijn meer dan ambitieus, macht, status en geld zijn voor hen de ultieme drijfveren. Daarom worden ze, als ze een bepaalde status hebben bereikt, zoals Samson, uitgenodigd om naar de Bilderberg Conferentie te komen, waar ze worden voorbereid op de volgende stappen die ze voor en namens de elite dienen uit te voeren. Het vooruitzicht van nog meer macht, status en geld is meer dan voldoende om gewetensbezwaren, als die er al zouden zijn, overboord te gooien.

Zo hebben we de situatie dat honderdduizenden arbeiders en armen op de Partij van de Arbeid hebben gestemd met Diederik Samsom aan het hoofd, in de hoop dat deze man erin zal slagen hun lot te verbeteren en vol overgave voor hun belangen op zal komen.

In werkelijkheid hebben ze hun ziel en zaligheid gegeven aan een psychopaat die precies het tegenovergestelde gaat doen van wat hij had moeten doen. Wie wil weten hoe je een psychopaat kunt herkennen verwijzen wij naar een eerder artikel.

Je mag Diederik Samsom typeren als een psychopaat om de simpele reden dat iemand die beschikt over gevoel en empathie, als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse nooit een uitnodiging voor één van de meest elitaire en besloten clubs ter wereld zou kunnen aannemen. Een club waarvan eenieder die een klein beetje onderzoek doet, kan weten dat deze in het belang werkt van een kleine elitaire groep en niet voor de arbeidersklasse die door Samsom wordt vertegenwoordigd. Een oprecht mens zou dit nooit met zijn geweten in overeenstemming kunnen brengen. Het staat gelijk aan verraad aan de mensen die je vertegenwoordigt en die jouw salaris betalen. Voor een psychopaat spelen dergelijke details geen enkele rol.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl