Met de huidige onderwijssystemen hebben de programmeurs van onze slavenmatrix nog teveel werk om dingen uit het vroege verleden van het kind ongedaan te maken.

Daarom is het van het grootste belang dat ons land kindcentra gaat krijgen waar kinderen vanaf leeftijd 0 terecht kunnen.Kinderen die in de ogen van de overheid teveel en te lang onder invloed staan van hun ouders lopen meer kans ongehoorzame zelfnadenkende burgers te worden dan kinderen die al vanaf heel jong onder controle van de staat staan. 

Dat is uiteraard ook de achterliggende agenda van de New World Order, waarbij één van de grootste gevaren in hun ogen het traditionele gezin vormt. Waar een kind spelenderwijs opgroeit, vragen stelt aan de ouders en zo voor zichzelf leert denken. 

Dit is één van de grote problemen waar men nu in basisscholen tegenaan loopt. Kinderen die daar op 4-jarige leeftijd naar binnen lopen zijn voor een deel “al bedorven” door alles wat ze van hun ouders hebben geleerd. Hoe meer een kind al voor zichzelf kan denken, des te moeilijker wordt het voor de programmeersystemen die wij onderwijs noemen, om dit weer te “herstellen” en te zorgen dat het kind weer snel in de pas loopt. 

Daarom zie je gisteren op de voorpagina van de Telegraaf met grote koppen verschijnen dat er in ons land opvang moet komen voor 0 tot 4 jarigen. Als reden geven ze hiervoor dat dit een basis biedt om het talent van kinderen te ontwikkelen en om eventuele leer- en gedragsproblemen vroegtijdig op te sporen. 

Dit alles is bedacht door de koepel van basisscholen (PO-Raad), Brancheorganisatie Kinderopvang, de MO groep en gemeenten. Zij willen dit voorleggen aan de politiek om te zorgen dat er kindcentra komen vanaf jaar 0. 

Waar men naartoe wil, is dat kinderen vanaf de geboorte gecontroleerd worden en alles omtrent hun gedrag en ontwikkeling wordt vastgelegd, zodat wanneer ze eenmaal klaar zijn voor de grote programmeersystemen (basisscholen) deze al een compleet dossier krijgen van het kind. 

De toekomstige generaties kinderen in dit land zullen niet meer opgroeien als wat wij verstaan onder een “normaal kind”. Onder de liefdevolle hoede van de ouders spelenderwijs deze wereld verkennen en een eigen creativiteit en denkwijze ontwikkelen. 

Vanaf jaar 0 zullen kinderen, alsof het producten zijn, moeten voldoen aan allerlei normen die ervoor moeten zorgen dat ze op latere leeftijd geen problemen gaan veroorzaken voor het systeem. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uiteraard de rol van de ouders zo snel en zo efficiënt mogelijk worden uitgeschakeld. 

Bron: 

Telegraaf