Alle Marokkanen zijn schapendieven (video)

Iedereen weet dat als er drie Marokkaans uitziende jongens in een cabrio op het platteland rijden dat ze dan onderweg zijn om schapen te stelen.

Ondertussen zullen ze ook niet aarzelen om fatsoenlijke Nederlandse meisjes lastig te vallen, maar gelukkig hebben wij in dit land boeren.Er gebeuren dingen in dit land waar letterlijk je broek van afzakt. Zoals het bericht van afgelopen week uit de Gooi en Eemlander.

Klaarblijkelijk was er in de Zuidpolder in de buurt van Eemnes een gele cabrio opgemerkt met daarin drie Marokkaans uitziende jongens.

Dus, dacht een plaatselijke boer: “Hier klopt iets niet, deze jongens zijn hier vast om of rottigheid te schoppen of om meisjes lastig te vallen of om schapen te stelen of alledrie”.

Gelukkig bezat deze boer, ene Evert Overeem, een zogenaamde boerenapp en werden op die manier de boeren in de omgeving gemobiliseerd.

Gewapend met hooivorken en tractoren gingen ze op pad om ervoor te zorgen dat het tuig niet ongezien kon ontsnappen.


marok1

Nadat alle wegen vakkundig door minimaal zo’n twintig boeren waren afgezet, werd besloten tot de volgende stap.

Eerst wilde men zelf gaan controleren wat dit boeventuig allemaal wel niet gestolen had, maar uiteindelijk werd besloten om de politie te bellen. Die is in ons land voor geen kleintje vervaard zoals wij weten en dus gingen zij met grote spoed direct op het gevaar af. Al snel hadden ze de drie rakkers in de gele cabrio in het vizier.


marok1

De jongens die naar eigen zeggen even waren gestopt om langs de kant van de weg te chillen, werden vakkundig aan de tand gevoeld. Helaas voor de boeren werden er geen gestolen schapen of andere uit misdaad afkomstige goederen ontdekt en hadden de jongens verder ook niets misdaan of iemand iets aangedaan.

Dat maakte allemaal niet uit want de boeren hebben waarschijnlijk een grote ramp voorkomen.

Zoals Ewoud Butter schrijft op zijn blog:

De politie in Eemnes was uitermate tevreden met het optreden van de wakkere boeren. "Dit was absoluut een goede melding, dit is prima burgerzin. ook het blokkeren van wegen en klemrijden is oké. Je mag als burger zeker wat doen, maar het moet proportioneel zijn. Rijd je ze de sloot in, terwijl ze niks misdaan hebben, is het misschien een ander verhaal" verklaarde de woordvoerder van de politie tegenover de Gooi en Eemlander.

Schuldig

Ook al heeft de politie niets strafbaars geconstateerd, de boeren en verslaggever Henk Runhaar weten wel beter: "....zo’n twintig Eemnesser boeren [hebben] woensdagavond voorkomen dat een drietal ’Marokkaanse gastjes’ rottigheid uithaalden in de polder" schrijft Runhaar.

De boeren zijn zelf ook dik tevreden met hun actie. Misschien hebben ze wel diefstal van gereedschap voorkomen of stel je voor dat in het schemerdonker een meisje voorbij zou fietsen.... Misschien hadden die jongens wel een schaap willen stelen.

Dat laatste vond de Gooi en Eemlander een goede suggestie. Over drie weken is het immers het Offerfeest. En ach ja, schapen stelen met een cabrio, als je ze maar in de gordels doet, waarom niet? En dus kopte de krant: Schapen stelen in Eemnes, vergeet het maar.

Runhaar prijst actie van de boeren: "Zo kan het ook. […] met deze agrariërs valt niet te spotten."

Zo hebben we hier een voorbeeld van Nederland zoals we dat kennen. Dit is geen tolerant land zoals velen nog steeds abusievelijk denken. Dit is een land boordevol met vooroordelen waar men ogenschijnlijk alleen politiek correcte dingen doet, maar in werkelijkheid wel beter weet.

Waar men negerzoenen in de ban doet omdat dit echt niet meer kan, maar waar men ondertussen elkaar wel weet te vertellen dat iedere Marokkaan een schapendief is.

Dat de politie uitermate tevreden is over het feit dat een aantal losgeslagen boeren op grond van iemands uiterlijk een aantal mensen klemrijdt, zegt ook genoeg over de intelligentie van de politie.

Bij deze dus een waarschuwing aan eenieder die er niet uitziet als een doorsnee blanke Nederlander: Zorg dat je uit de buurt blijft van Eemnes en omstreken want je loopt grote kans belaagd te worden door een horde boeren in samenwerking met de politie. Nu is ook duidelijk waarom de laatsten loonsverhoging willen. Het is tenslotte niets niks om een drietal potentiële schapendieven aan de tand te voelen.

Ondertussen heeft het PvdA kamerlid Ahmed Marcouch kamervragen gesteld (zie onder). Dit is een leuk gebaar, maar zal geen enkel effect sorteren. Er zullen zoals gewoonlijk weer een aantal blabla antwoorden komen, maar tussen de oren blijft het bij de boeren en de politie exact hetzelfde en verandert er niets: Alle Marokkanen zijn schapendieven.

Hier volgen de kamervragen van Marcouch:

1. Kent u het bericht "Schapen stelen in Eemnes? Vergeet ’t maar" (Gooi- en Eemlander 28-8-2015)

2. Is het waar dat "twintig boeren" bij Eemnes wegen hebben geblokkeerd om een auto met drie Marokkaanse jongens de doorgang te belemmeren en de politie hebben gealarmeerd? Zo nee, wat was er niet waar?

3. Deelt u de mening dat uit het bericht en de daarin geciteerde uitingen blijkt dat het feit dat de jongens Marokkaans waren, er tenminste aan bijdroeg dat deze jongens in de ogen van de genoemde boeren verdacht werden? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit op discriminatie duidt? Zo nee, hoe moeten opmerkingen zoals " Drie Marokkaanse jongens die daar maar staan met hun auto. Dat is verdacht" of verwijzingen naar het offerfeest en schapendiefstal dan wel worden geduid?

4. Konden de boeren op enige manier aannemen dat de jongens uit waren het stelen van schapen, diefstal van gereedschap of in het donker meisjes opwachten? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet en deelt u dan de mening dat er sprake was van ongefundeerde verdachtmakingen?

5. Deelt u de mening van de politie "de politie dat het zo moet. Dit was absoluut een goede melding, dit is prima burgerzin. Ook het blokkeren van wegen en klemrijden is oké. Je mag als burger zeker wat doen, maar het moet proportioneel zijn" Zo ja, waarom en waarom zou het klemrijden van een auto in dit concrete geval proportioneel zijn geweest? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er geen enkele aanwijzing voor (een voornemen tot) een strafbaar feit was? Zo nee, waarom niet?

6. Wilt u met de burgemeester van Eemnes in gesprek gaan over de wijze waarop in zijn gemeente een groep agrariërs zich meent te moeten bemoeien met de openbare orde en veiligheid? Zo ja, wilt u de resultaten van dat gesprek met de Tweede Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Overigens lijkt het schapen stelen wel een trend te worden getuige de navolgende beelden uit Turkije.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl