En nu opeens zijn burgers bang voor ontwrichting van samenleving

 maatschappelijke ontwrichting  Hoewel het beruchte Kalergiplan al vele jaren tot volle tevredenheid van de satanische sekte draait, had het grootste deel van de bevolking daar geen moeite mee.

Nu opeens vindt 90 procent van diezelfde bevolking dat er een maatschappelijke ontwrichting op komst is.
Het heeft lang geduurd. Heel lang voordat de bevolking doorhad dat met de niet aflatende asielinstroom, beter bekend als Kalergiplan, ons land volkomen ontwricht zou raken.

Jarenlang deed men 'van hogerhand' er alles aan om mogelijke problematiek betreffende asielzoekers onder het tapijt te vegen. Jaar na jaar ging de stroom door en wij zien nu dat het merendeel van inwoners in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, allochtoon is. Tegenwoordig spreekt men liever van mensen met een niet Westerse achtergrond, want dat klinkt een stuk beter.

Het Kalergiplan is een plan ontwikkeld door de satanische sekte om de originele Europese bevolking te vervangen door een mengelmoes van allerlei soorten culturen, Dit, om ervoor te zorgen dat mensen iedere vorm van identiteit, cultuur en historie kwijt raken, waardoor een volgzaam type bevolking ontstaat, vergelijkbaar met die in China.

Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker (Kalergi) in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. (Max Warburg was one of seven children born to Moritz Warburg, the director of the family's Hamburg bank, and his wife Charlotte Oppenheim of the Oppenheim family, another prominent German-Jewish banking family).

Dat is de reden dat er in de Wikipedia staat dat het gaat om een antisemitische complottheorie. Iedere keer als je die uitdrukking tegenkomt in de Wikipedia is er een hele grote kans dat het waar is.

Vrijmetselaar Rutte beloofde de asielinstroom in te perken en zoals we gewend zijn van deze gladjakker verbreekt hij zijn belofte en heeft helemaal niets gedaan. Dat wil hij ook helemaal niet, want één van zijn taken is om ervoor te zorgen dat het Kalergiplan vlekkeloos verloopt.

En dat doet het, want de aantallen worden groter en groter en groter.

Er worden dit jaar 77.000 asielzoekers en later nog eens 200.000 nareizigers verwacht, maar de nareizigers kunnen op hun beurt ook weer nareizigers over laten komen.

Overal begint de paniek nu toe te slaan:

De toename van de asielverzoeken is niet meer bij te benen, afwijzingen belanden steevast bij de rechter, nareizigers omzeilen de regels: het werk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) begint onuitvoerbaar te worden. Daarvoor waarschuwt directeur-generaal Rhodia Maas. „De grens van wat de IND aankan, komt in zicht.”

In Ter Apel wordt het straks weer slapen in het gras:

Aanmeldcentrum Ter Apel zit opnieuw zo goed als vol. Er zijn nog wel opvangplekken in de rest van het land, maar asielzoekers kunnen daar nog niet naartoe gebracht worden omdat ze nog niet zijn geregistreerd.

Het volgende zorgt ook voor steeds meer scheven gezichten bij de bevolking.
De overheid komt ineens met een oplossing:

Dit is de totale capitulatie. Na luxe cruiseschepen gaat de VVD-sts nu dure hotels volproppen met gelukzoekers en gemeenten ze verplicht door de strot duwen. Totale waanzin. Ze maken Nederland helemaal kapot.

Limburgse burgemeesters sturen een brandbrief naar het kabinet:

De burgemeesters stuurden deze brief omdat deze week de spreidingswet wordt behandeld in de Tweede Kamer. Die wet moet het mogelijk maken om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen, wat ze nu nog vrijwillig doen.

Ook zijn ze bang dat de huidige situatie tot ontwrichting van de samenleving kan leiden. "De druk op gemeenten om meer statushouders en vluchtelingen van woonruimte te voorzien, speelt bevolkingsgroepen uit elkaar", waarschuwen de burgemeesters in de brief.

Daar zijn de meeste paneldeelnemers het mee eens. Negentig procent vreest dat dat de asielinstroom een ontwrichtende werking heeft op de samenleving.

Mensen mogen dan nu beginnen met beseffen dat dit alles de samenleving zal ontwrichten, maar weten niet dat dit precies de bedoeling is. En dus zal het doorgaan, zal er oeverloos worden gepraat en gepraat en zullen er straks 'noodmaatregelen' komen om het probleem op te lossen.

En pas dan zullen de originele inwoners beseffen dat ze er voor de zoveelste keer zijn ingetrapt en dat ze hun land voorgoed kwijt zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl