Een logische verklaring voor de vreemde geluiden (video)

Er lijkt een nieuwe rage te zijn ontstaan in ons land omdat steeds meer mensen vreemde geluiden horen en er geen enkele verklaring komt.

Terwijl er een logische verklaring is voor die geluiden en ook een aantal andere vreemde zaken zoals die onder andere voorkomen op Mars.Het is verbazingwekkend te zien hoe men zich in allerlei bochten wringt om toch maar met een wetenschappelijke verklaring voor de vreemde geluiden te komen die nu al jarenlang overal ter wereld worden gehoord.

Het beste wat er dan klaarblijkelijk bedacht kan worden is het volgende:

Ook Läslo Evers van het KNMI kan geen natuurlijke bron bedenken voor het geluid dat overal in de wereld wordt gehoord. Aardbevingen, vulkanen, meteorieten: allemaal maken ze geluid, maar dat zit net op, en veelal onder de gehoorgrens. "Bij een zware beving klinkt de aarde als een klok, maar met een veel lagere frequentie dan die van het trompetgeschal."

Evers houdt het erop dat het geluid een industriële oorsprong heeft. "Zo klinkt het mij in de oren. Tenminste, wat ik op internet heb gehoord. Het kan natuurlijk ook dat iemand hier veel plezier aan beleeft."


Mensen horen die geluiden ook buiten Youtube filmpjes en in verschillende delen van ons land. Onze inbox stroomt vol met meldingen (dank!). Daarmee komt dan al een einde aan de theorie van het KNMI.

Toch is er waarschijnlijk wel een wetenschappelijke verklaring voor de vreemde geluiden en ook waarom die nu op dit moment plaatsvinden.

De reden dat die geluiden de laatste jaren overal worden waargenomen, heeft te maken met de opwarming van ons zonnestelsel. Dat is heel wat anders dan de opwarming van onze aarde die dan door de mensheid zou worden veroorzaakt.

Voordat de luiken naar beneden gingen en bijna de complete mainstream-media werd gedomineerd door de grootste oplichting aller tijden, namelijk klimaatopwarming veroorzaakt door de mens, schreven wetenschappers al over de opwarming van ons zonnestelsel.

Zoals bijvoorbeeld in een artikel op LiveScience uit 2007:

Earth is heating up lately, but so are Mars, Pluto and other worlds in our solar system, leading some scientists to speculate that a change in the sun’s activity is the common thread linking all these baking events.

Wanneer ons zonnestelsel opwarmt dan kan dit de vreemde geluiden veroorzaken zoals die nu worden waargenomen.

Om dat aan te tonen gaan we naar het ECN energie onderzoekscentrum in Petten, waar men demonstreert dat warmte kan worden omgezet in geluid.We weten nu dat zeg 20 jaar geleden dit soort geluiden niet voor kwamen, waardoor er iets moet zijn veranderd waardoor dit nu wel gebeurt en we weten ook dat onze aardatmosfeer wordt opgewarmd door invloeden van búiten onze planeet.

We weten nu ook uit de demonstratie dat opwarming van bepaalde gassen vreemde geluiden kan veroorzaken.

Waarmee we dan een wetenschappelijke verklaring zouden hebben voor de vreemde geluiden die een oorsprong hebben van buiten de aarde, buitenaards dus.

De wetenschap ging er in 2007 nog van uit dat deze opwarming van ons zonnestelsel veroorzaakt zou worden door een toenemende activiteit van onze zon. Nu blijkt ook dat niet waar te zijn want de laatste zonnecyclus heeft juist een hele lage zonneactiviteit laten zien.


zonnecycli

Daarmee heeft formeel niemand een verklaring voor de opwarming in ons zonnestelsel.

Al helemaal niemand kijkt naar het totaalbeeld van vreemde geluiden en vreemde lichten. Want naast geluiden spelen er op dit moment ook zaken rondom vreemde lichtstralen die de hemel inschieten, dikwijls vanuit piramides zoals te zien op de volgende foto uit een eerder artikel:


zonnecycli

De antwoorden op wat zowel de geluiden als de lichten veroorzaakt, zijn te halen uit onze geschiedenis. Want alles wat er nu gebeurt, is eerder gebeurd.

Door middel van tekeningen en oude manuscripten krijgen we een beeld van wat er lange tijd geleden gebeurd is en wat zich nu lijkt te herhalen.

Navolgend een deel uit een eerder artikel van ons van enkele jaren geleden.

Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen.

De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel. Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren ten tijde van de Exodus. Het boek is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd geheimgehouden bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie beschikbaar via het Culdian Trust.

Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:

“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de wrekende vlam en de adem van de Verwoester”

Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die wegvluchten naar de bergen. Op deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel last van hebben: dode vissen.

nib 3

We noemden net de kleitabletten van de Sumeriërs en ook zij vormen onderdeel van de oudste bronnen van geschreven informatie op deze aarde. Iemand die in staat was om die kleitabletten te vertalen en dat ook voor een groot deel heeft gedaan, is Zecharia Sitchin.

De mainstream wetenschap probeert dikwijls deze man zwart te maken door hem een ufoloog te noemen, maar feit is dat hij een boek heeft uitgegeven waarin geen woord door hemzelf is geschreven, maar wat een directe vertaling is van de Sumerische kleitabletten.

Dat boek heet The Lost Book of Enki.

Wanneer je dat leest dan kom je fascinerende dingen tegen uit de oudheid.

Volgens de tiende kleitablet bouwden de Anunnaki de piramiden van Egypte als bakens voor hun nieuwe ruimtestation op aarde nadat de oude waren weggevaagd door de zondvloed. Die zondvloed, die bijvoorbeeld ook word genoemd in de bijbel, werd gedeeltelijk veroorzaakt door de passage van het Nibiru zonnestelsel, maar was niet de enige factor.


zonnecycli

De piramides waren voor de ruimteschepen van de Anunnaki wat voor onze navigatie de GPS systemen zijn.

De nu steeds vaker waarneembare lichtstralen zijn dan ook niets anders dan de activatie van de oeroude navigatiebakens van de Anunnaki. Deze worden geactiveerd door de nadering van het Nibiru zonnestelsel.

De lichtstralen schieten dan ook omhoog richting zon omdat dat is waar het mini zonnestelsel zich nu bevindt.


piramide baken 2

Niet alleen op aarde werden dit soort navigatiestations gebouwd door de Anunnaki, dit gebeurde eveneens op de planeet Mars.


zonnecycli

Daarmee zou een ander mysterie, waar wij verschillende keren over hebben geschreven, ook verklaard kunnen worden en dat zijn de vreemde lichten op Mars.

Je ziet een Mars landschap met in de verte een niet geïdentificeerde lichtbron. Het vreemde is dat deze lichtstraal van de grond af naar boven schijnt.

Dit zou natuurlijk een aanwijzing kunnen zijn dat er zich op dit moment intelligent leven op Mars bevindt, een beschaving die mogelijk onder de grond bivakkeert en licht gebruikt net zoals wij dat doen.

Het is geen zonnestraal of iets dergelijks en als het een kunstmatig licht is dan wordt het door iets of iemand veroorzaakt en dat is niet NASA.

xxx

Wanneer de oude navigatiebakens op aarde worden geactiveerd op aarde door de komst van Nibiru dan zal dit uiteraard ook gebeuren met de bakens op Mars. Net zoals de opwarming behalve hier op aarde ook plaatsvindt op de andere planeten in ons zonnestelsel.

Helaas mag men in de mainstream-pers bovenstaande zaken niet denken en nog minder verwoorden. Behalve dan misschien het wegzetten als een theorie van geflipte aluhoedjes.

Dus wordt zoals gewoonlijk de waarheid voor de mensheid verborgen gehouden, net zolang tot er geen ontkennen meer aan is en de elite zich heeft verschanst in hun goed bevoorrade schuilplaatsen. Er zijn talloze bewijzen, zoals ook beschreven in dit artikel, dat in de oudheid men ook wist wat Nibiru zou veroorzaken en ging men daarom ondergronds.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl