Schokkende nieuwe onthullingen over 9/11 (video)

Nog steeds zijn er mensen die denken dat een stelletje baardapen in een grot in Afghanistan in staat waren een operatie te plannen en uit te voeren zoals de aanslag op de twin towers in New York van 9/11.

Nu is er informatie boven water gekomen die iedere twijfel wegneemt en laat zien dat 9/11 een rituele offering was aan satan.Hoe alles met elkaar verbonden is, niets bij toeval gebeurt en hoe de wereld al duizenden jaren in de greep is van de satanische godheid Marduk, blijkt uit het volgende verhaal.

De laatste tijd is veel te zien en horen over hoe men via de Verenigde Naties van plan is om 1.000 zogenaamde bogen van Palmyra neer te zetten in meerdere steden, te beginnen in de Engelse stad Londen.

Al vrij snel werd er via een deel van de alternatieve media op gewezen dat het hier niet zomaar om een monument gaat dat door ISIS is verwoest in de Syrische stad Palmyra, maar dat we hier te maken hebben met een eerbetoon aan een satanische god uit de oudheid.

De boog waar we over praten vormt de toegang tot de zogenaamde tempel van Baäl of Bel, ook wel zonnetempel genoemd, in de Syrische stad Palmyra. De godheid Bel of Baäl echter is niemand anders dan de beruchte Marduk:

Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.

De tempel van Baäl in Palmyra, waar we gisteren ook over schreven in verband met de illuminati kaarten van Steve Jackson, is gebouwd in de eerste eeuw na Christus op een plek waar al eerder een tempel heeft gestaan. De bij de tempel gebouwde boog is weer geïnspireerd op de bekende triomfboog van Titus in Rome.

Toen Vespasianus tot keizer werd uitgeroepen op 1 juli 69, werd Titus belast met de verantwoordelijkheid voor het beëindigen van de Joodse opstand. In 70 belegerde hij met succes Jeruzalem en vernietigde de stad en de Tempel van Jeruzalem. Voor deze prestatie werd hij beloond met een triomftocht; de Boog van Titus herdenkt zijn overwinning tot de dag van vandaag.

xxx

Er zijn twee aspecten die een rol spelen bij deze boog.

De eerste is dat we op deze boog van Titus het fenomeen apotheose tegenkomen. Apotheose was "de verheffing van de mens tot god".

Op de inscriptie zoals die op de boog staat, is te lezen:

"De Senaat en het Volk van Rome (dragen dit op aan) de vergoddelijkte Titus, zoon van de vergoddelijkte Vespasianus, Vespasianus Augustus."

Het tweede aspect is dat de boog wordt gebruikt als symbool voor overwinning en triomf.

Wanneer we verder terug gaan in de tijd dan komen we ook daar het fenomeen apotheose tegen. We zijn dan in een tijd dat er niet alleen een vermenging plaatsvindt tussen mensen en goden, maar ook dat bepaalde mensen “overgaan” tot de goddelijke status.

Zo komt bijvoorbeeld in de Bijbel de machtige heerser Nimrod voor, waarover Franklin ter Horst het volgende schrijft:

Een Babylonische overlevering vertelt dat Nimrod was getrouwd met Semiramis. Volgens een Babylonische overlevering beheerde zij een herberg. Joodse verhalen vertellen dat zij een boordeelhoudster was. Zij zou als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren zijn. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Volgens de overlevering was Semiramis een machtige vrouw die samen met haar man de grote Pagan-religie stichtte. Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van de “zon-god” Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen.

Nimrod/Bel (ook op de Arch of Bel in Palmyra, afgebeeld samen met de zonnegod Malakbel en de maangod Aglibol) was de bouwer van Babel (Babelonië) en "de grondlegger van alle koningschap en tirannie.” Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen.

Om een lang verhaal enigszins binnen de perken te houden, is het belangrijk om te weten dat alle sporen, ook in de tijd van de Romeinen, naar satan leiden.

Nimrod (zon-god) en uitvoerder van satan werd Marduk nadat hij stierf en is dus nu in de goddelijke sferen van het hiernamaals de handlanger van satan. De tempel van Baäl of Bel word ook wel de zonnetempel genoemd en is dus direct gelinkt aan satan (Moloch) en Nimrod (Marduk).

En Moloch (ook uil) komen we vandaag de dag weer tegen bij de elite zoals die eens per jaar deze aanbidden in Bohemian Grove en waar ook kinderen worden geofferd.

Daarom gebruikt diezelfde elite ook de boog als symbool van hun triomfen op diverse plekken op aarde, zoals bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs en de triomfboog op Washington Square in New York.

De Joodse tempel in Jeruzalem is twee keer verwoest. De eerste keer gebeurde dit in 586 voor Christus en gingen de Joden in Babylonische ballingschap en de tweede keer werd de tempel verwoest door Titus in het jaar 70.

Het bizarre is dat beide keren de tempel werd verwoest op de negende dag van de Hebreeuwse maand Aaw, de elfde maand van het jaar. Beide tempels werden dus met andere woorden verwoest op 9/11(!) 

De joodse maand Aaw of (Engels:) Av, is de elfde maand van de joodse kalender. De maand telt 30 dagen. Het is een droevige maand.


Van de eerste tot de tiende dag van deze maand geldt een rouwperiode vanwege de vernietiging van beide tempels te Jeruzalem, en op de negende van de maand valt de rouwdag Tisja be'Aaw, waarop de vernietiging van zowel de eerste als tweede tempel worden herdacht.

Het symbool voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem is natuurlijk ook de boog van Titus. De overwinning van satan op het christendom zou je kunnen zeggen.

De boog op Washington Square is gebaseerd op de Arc de Triomphe in Parijs, welke weer is gebaseerd op de triomfboog van Titus.

Dat alles brengt ons bij de aanslag van 9/11 en de toen verwoestte Twin Towers in New York.

Het bouwen van deze torens was een project van de Rockefellers. David Rockefeller was als voorzitter van de Chase Manhattan Bank betrokken bij het project en zijn broer Nelson Rockefeller als gouverneur van New York.

Ze hadden een bepaalde plek uitgekozen waar die Twin Towers moesten komen en ze haalden alles uit de kast om de bedrijven die er eerder waren gevestigd weg te werken. Want er was een hele duidelijke reden dat de Twin Towers op precies die plek moesten komen.

Wanneer je door de boog van Titus op Washington Square kijkt vóór de aanslag in 2001 dan zie je precies in het midden de Twin Towers verschijnen.

Titus, de man die de tempel in Jeruzalem verwoestte op 9/11.

De boog in Washington werd gebouwd door de Vrijmetselaars en door de boog kijk je uit op het land en de torens van de mensen die mede eigenaar zijn van de Federal Reserve, samen met nog een aantal families waaronder de Rothschilds uiteraard.


xxx

Wanneer je de Amerikaanse Dollarbiljetten op een bepaalde manier vouwt, zie je niet alleen de aanval op de Twin Towers op 9/11, maar ook de boog van Titus op Washington Square.

Geld dat wordt uitgegeven door niemand minder dan de Federal Reserve, de Rockefellers en de Rothschilds.


xxx

De aanval op 9/11 was dan ook niets anders dan een rituele offering in de tempel van Baäl.

Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Baäl. Kleine kinderen werden vervolgens levend verbrand als offer voor de god Baäl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees, hielden de gelovigen, zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiën. Dit hele ritueel was bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Baäl op deze manier te inspireren om het te laten regenen en zo de vruchtbaarheid van “moeder aarde” te vergroten.

Na de aanslag op 9/11, de offering aan satan, verrijst er op de plek een nieuw gebouw. Een gebouw dat in eerste instantie de Freedom Tower heet, maar later The One World Trade Centre wordt genoemd. De zo felbegeerde One World van de elite verrezen uit de as van de offering.

Het zijn dan geen twee gebouwen meer, maar één. Symbolisch voor de apotheose, het verenigen van het aardse met het goddelijke; van twee één.


xxx

En die god, in dit geval, heet Apollyon, een god die ook weer voorkomt in de Bijbel. Een uitgebreide onderbouwing van het verband tussen de One World Trade Centre en Apollyon is hier te vinden.

In de Engelse versie van die Bijbel staat bij Revelations 9:11 (toeval?)

“They had as king over them the angel of the Abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon.” In Hebrew, the name “Abaddon” means “place of destruction”; the Greek title “Apollyon” literally means “The Destroyer.”

En de naam Destroyer (Verwoester) komen we weer tegen in de Kolbrin Bijbel, waar deze naam wordt gebruikt voor Planeet X oftewel Nibiru, de thuisbasis van Marduk. Dezelfde die Obama ontmoette in Afrika.

Manuscripts 3:6

The people will scatter in madness. They will hear the trumpet and battle-cry of the DESTROYER and will seek refuge within dens in the Earth.


De onderstaande video toont de man die bovenstaande voor een groot deel heeft uitgezocht. Misschien heeft hij ook weer informatie via anderen, maar hij heeft een goed overzicht gemaakt van wat er werkelijk speelt wat we hebben gecombineerd met aanvullende informatie.

Wie de werkelijke boosdoeners zijn en hoe alle wegen weer naar satan leiden.

In die video komt ook de onderstaande afbeelding voor en misschien wel het toneel van een volgende offering aan de goden.

Op de foto zie je de nieuwe brug over de Colorado rivier nabij de Hooverdam. De brug die ook weer sterk doet denken aan de boog van Titus, met in de voorgrond de ons welbekende moslim president.

Zal deze Hooverdam in de nabije toekomst worden opgeblazen zoals sommige mensen denken? De satanisten achter de schermen zijn er heel goed toe in staat, daarover bestaat geen enkele twijfel.


xxx

Apotheose, de mens die goddelijk wordt zoals God.

Dit is ook de verklaring voor het beroemde getal 322 bij de Skull and Bones club.

Genesis 3, vers 22:

Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

De satanische elite lacht in hun vuistje over zoveel onwetendheid van de grote massa.

Pal in ons gezicht houden ze hun duivelse ceremonies en de merendeel van de bevolking merkt het niet.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl