The hidden hand, de wereldoverheersers, eindelijk ontmaskerd (video)

Er is een duister geheim op deze wereld dat ons in het gezicht staart en wij zien het niet voor wat het is, want het is de ultieme deceptie.

Het geheim dat zo groot en allesomvattend is, dat je van je stoel valt wanneer je ziet dat er een direct verband is tussen onze koninklijke familie en de duistere machthebbers op aarde.


REDACTIE: DIT ARTIKEL WORDT ERG GOED GELEZEN EN WE HEBBEN GEMERKT DAT HET ZWAAR WORDT ONDERDRUKT OP FACEBOOK EN WAARSCHIJNLIJK OOK ANDERE SOCIALE MEDIA. ALS JE DIT ARTIKEL GRAAG WILT DELEN DAN IS DE BESTE KANS DAT HET AANKOMT OM HET SIMPELWEG TE MAILEN.


In een eerder artikel over de oorsprong van de familie Trump en het feit dat hij een zogenaamde Cryptojood is, eindigden wij met de volgende foto en de boodschap dat hierin een groot geheim verborgen ligt.

En dat geheim is rood omcirkeld op de volgende afbeelding.


xxx

Het gebaar dat Ivana maakt met haar hand, waarbij de derde en de vierde vinger tegen elkaar gehouden worden en de rest van de vingers gespreid waardoor een M of en W ontstaat, wordt de Triad Claw genoemd, het teken waaraan satanisten elkaar herkennen, de mensen die trouw hebben gezworen aan Lucifer.

Het teken heeft echter nog een andere naam en dat is de Marrano. En dat is belangrijk. We gaan daarvoor even terug naar de Chazaren. Het van oorsprong Turkse volk dat zich later onder druk bekeerde tot het Judaïsme en zich vanaf dat moment Joden noemden, wat ze niet zijn.

Alhoewel ze formeel vanaf dat moment Joods heten te zijn, bleven ze trouw aan hun oude satanische god Baäl.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen.

De Chazaren oftewel de nepjoden waaierden ook uit naar Spanje, waar ze tegen het jaar 1500 in grote problemen kwamen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Wie zitten er achter de Jezuïeten; wat voor soort mensen praten we over?

Om dat te kunnen vaststellen moeten we een stukje terug in de geschiedenis.

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden.

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.

Het kenmerk van Cryptojoden of Marranos is het teken de Triad Claw of de Marranos. De top, de elite van de Chazaren (door Rusland ooit gedwongen zich tot 1 geloof te bekeren, waarop ze het Jodendom kozen) die zich dus eigenlijk voordoen als Joden, maar het niet zijn en de top van de Cryptojoden die zich voordoen als katholieken of protestanten, maar in feite Joods zijn, dat wil in dit geval zeggen Chazaar en dus nazaten van het Turkse nomadenvolk en niet het originele Joodse volk, zijn verenigd in de almachtige Sekte van het Alziend Oog, ook wel de Sabbateans genoemd.

Voor alle duidelijkheid: het originele Joodse volk waarvan een deel in Israel woont, heeft hier totaal geen weet van, net zomin als de bevolking bij ons. We praten dan ook niet over het Joodse volk, maar over een sekte die bestaat uit de satanische elite van de Chazaren die de gehele wereldbevolking manipuleert.

Veel onderzoekers komen uit bij de Jezuïeten als de ultieme macht op aarde en op zich klopt dit ook wel aardig, ware het niet dat de Jezuïeten al vanaf het prille begin onder controle van de Chazaren stonden, omdat zij de originele oprichters zijn van de orde van de Jezuieten.

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

De Jezuïeten zijn opgericht door Marranos, Cryptojoden, die in werkelijkheid Chazaren zijn en je ziet op de afbeelding hieronder dan ook de oprichter Loyola die het Triad Claw gebaar maakt met de hand. Altijd de derde en vierde vinger stijf tegen elkaar en de andere vingers gespreid. Kijk naar de hand van Ivana Trump.


xxx

Neem even de tijd om de volgende video te bekijken, waar je een scala aan beroemde mensen tegenkomt uit onze geschiedenis, die allemaal één ding gemeen hebben: allen maken ze het teken van de Triad Claw. We adviseren om het geluid van de video uit te zetten. De muziek kan als vervelend ervaren worden en er wordt verder niet gesproken in de video, de beelden met geschreven tekst spreken voor zich.In de lange rij beroemdheden komen we ook bij ons uit onze geschiedenis bekende gezichten tegen:

Maurits van Oranje (Dillenburg, 14 november 1567 – Den Haag, 23 april 1625), prins van Oranje en graaf van Nassau was stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot hij in 1618 de titel prins van Oranje erfde van zijn halfbroer Filips Willem, werd hij Maurits van Nassau genoemd.


xxx

Duidelijk is de Triad Claw te zien en dat van een directe voorvader van onze huidige koning.


xxx

 Ook de volgende mag niet in het rijtje ontbreken:

Willem Hendrik van Oranje (Binnenhof (Den Haag), 14 november 1650 – Kensington Palace, 19 maart 1702) was een soevereine prins van Oranje van het Huis Oranje-Nassau sinds zijn geboorte.

Vanaf 1672 bestuurde hij als stadhouder Willem III van Oranje Holland, Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook Gelre en Zutphen en Overijssel, en ten slotte sinds 1696 ook Drenthe, in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf 1689 regeerde hij als koning Willem III over Engeland en Ierland. Toevallig was zijn regeringsnummer (III) hetzelfde voor zowel Oranje als Engeland. Als koning van Schotland stond hij bekend als Willem II. Hij staat informeel bekend als King Billy in Ierland en Schotland.


xxx

Een bekende naam bij onze zuiderburen, keizer Leopold II

Peter Leopold Valentijn Jozef Anton Joachim Pius (Wenen, 5 mei 1747 – aldaar, 1 maart 1792), aartshertog van Oostenrijk, was groothertog van Toscane (1765–1790; als Leopold I), vorst van de Zuidelijke Nederlanden, koning van Bohemen en als Leopold II keizer van het Heilige Roomse Rijk (1790-1792). Hij volgde in 1790 zijn broer Jozef II op als keizer van het Heilige Roomse Rijk en vorst van de Zuidelijke Nederlanden midden in de turbulente tijd.


xxx

Ook Amerikaanse presidenten, zoals de volgende:

Theodore (Teddy) Roosevelt (New York, 27 oktober 1858 - Oyster Bay (New York), 6 januari 1919) was een Amerikaans politicus van de Republikeinse Partij. Hij was van 1901 tot 1909 de 26e president van de Verenigde Staten.


xxx

En de reden dat de volgende in het rijtje staat, wordt opeens helemaal duidelijk bij het lezen van het volgende uit een eerder artikel:

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabatteans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal Sabatteans waren en lid van de Sekte van het Alziend Oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung.


xxx

Opeens beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen, een deel uit een eerder artikel:

Naast de nauwe banden met de Rothschilds heeft het Huis van Oranje uiteraard ook nog een Nazi connectie:

Prinses Beatrix en Lord Victor Rothschild zijn de twee grootste aandeelhouders van RoyalDutch/Shell. Haar moeder, Prinses Juliana, was ooit de rijkste vrouw ter wereld. Zij trouwde met Prins Bernhard in 1937, die lid geweest was van de jeugdbeweging van Hitler, SS en employée van (Nazi bedrijf) I. G. Farben. Hij zat in de raden van bestuur van meer dan 300 Europese corporaties en was de oprichter van de Bilderberg Conferentie.

Dan is er ook uiteraard de Argentinië connectie, het land bij uitstek voor gevluchte Nazi’s, waaronder Hitler zelf.

De macht is deze wereld is volledig in handen van de Chazaarse Mafia, de Sabbateans. De satanische elite van de Chazaren die zich voordoen als Joden of zich verborgen houden als Cryptojoden. Dit alles heeft totaal niets te maken met het de normale Joodse bevolking, maar met een selecte elite van het Chazarenvolk, waartoe alles en iedereen schijnt te behoren die in een machtige positie verkeert. Alles, maar dan ook alles hebben ze geïnfiltreerd en ze zijn, zoals auteur Katherine Frisk ooit schreef, het beste te vergelijken met een virus.

Zoals bijvoorbeeld de vrijmetselarij die volledig onder hun controle staat (redactie:als deze pagina via de voorgaande link is verwijderd in de web archive dan hebben wij screenshots beschikbaar):

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end." - Rabbi Isaac Mayer Wise

"Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?" - The Jewish Tribune, editorial, 1927

All...religions have issued from the Kabbalah and return to it; everything scientific and grand in the religious dreams of the Illuminati ... all the Masonic associations owe to it [the Kabbalah] their Secrets and their symbols." - Albert Pike, Morals and Dogma

Dit is de waarheid die verborgen moet blijven, de waarheid waarvoor ze als de dood zijn dat de gewone burger dit eindelijk doorziet. The hidden hand, de satanische overheersers van onze wereld, is the Triad claw.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl