Het is geen toeval dat ons land de eerste Centrale Bank ter wereld had

Ons land heeft de twijfelachtige eer het eerste land ter wereld te zijn waar een centrale bank werd opgericht.

Hoe kan het dat ons land de eerste was met het introduceren van een systeem dat door de Rothschild mafia inmiddels wordt gebruikt om de mensheid wereldwijd tot slaaf te maken?

 
 
Soms gaan wij er vanuit dat zo langzamerhand iedereen wel weet dat het geldsysteem zoals wij dat hebben, de grootste vorm van oplichting is uit de menselijke geschiedenis. Dat het krankjorum is om de gelduitgifte en controle over het geld in handen te geven van een select groepje (privé) bankiers die daarmee de wereld in een ijzeren wurggreep houden.

Helaas is dat niet het geval en werden wij ook wij de afgelopen week ruw met de neus op de feiten gedrukt toen wij in gesprek met een toonaangevend iemand in de Nederlandse zakenwereld tot de ontdekking kwamen dat deze geen flauw benul had hoe het systeem daadwerkelijk in elkaar steekt. Die boos en onbeschoft werd toen het woord Jood viel, want het noemen van dat woord alleen al is voldoende om het stempel “antisemiet” te krijgen.

Zo erg is het gesteld met de programmering van de mensheid. Je mag gewoon de waarheid niet noemen, want dan ben je een racist of een antisemiet en op die manier wordt de bevolking natuurlijk nooit wakker en kan informatie zich niet verder verspreiden.

Wat wij trouwens Jood noemen zijn geen Joden, maar Chazaren. Voor meer achtergrondinformatie daarover raden wij aan dit artikel te lezen.

Niemand heeft waarschijnlijk ooit de werkelijke achtergrond uitgezocht over de eerste Centrale Bank ter wereld, genaamd de Amsterdamse Wisselbank die in 1609 is opgericht in Amsterdam.

We gaan even iets verder terug in de tijd naar de periode dat Rusland genoeg had van de capriolen van de Chazaren, zo rond 1200.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Na de laatste dreun die door de Russen werd uitgedeeld aan de Chazaren vertrok een fiks aantal van hen richting Spanje.

After the last and final blow from the Russians the Khazarian King and his twenty-five wives(all of royal blood), and sixty concubines emigrated to Spain with many family members

Maar ook daar kwamen ze weer in de problemen:

De Chazaren die naar Spanje waren getrokken, stonden daar bekend als Joden en wederom verwisselden ze van gedaante zoals blijkt uit een eerder artikel:

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden.

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wisten men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.

In Amsterdam hadden ze meer succes. In hun midden bevonden zich machtige koopmannen en mensen met gewilde vaardigheden. Deze Marranos waren fervente aanhangers van het Huis van Oranje en in ruil kregen ze bescherming van de stadhouder.

Het Joods Cultureel Kwartier zegt over die periode onder andere het volgende:

Ze waren deels bekeerd tot het christendom, vaak voor de vorm, en het was het Amsterdamse stadsbestuur niet altijd duidelijk dat ze joden waren. Langzaam gingen ze zich steeds meer als joden gedragen maar in het openbaar hun godsdienst belijden kon nog niet direct. De eerste synagoge verscheen pas in 1639.

Vijftien jaar nadat de eerste schijnchristenen/Joden/Chazaren Amsterdam waren binnen gekomen werd de Amsterdamse Wisselbank opgericht door Dirk van Os. Veel Nederlandser dan dat zal je niet krijgen, denk je zo op het eerste gezicht, maar schijn bedriegt want wat nergens wordt vermeld is dat Van Os een bekende Joodse familienaam is.

Van Os werkte samen met Isaac Le Maire, ook een berucht Joods figuur uit die tijd:

Lemaire, Isaac, (1559-1621): speculant aan de beurs van Amsterdam, heeft gepoogd de VOC middels short selling kapot te maken.

Volgens de auteur Dean Henderson speelde ook het Huis van Oranje en later de Rothschild familie een belangrijke rol bij de uiteindelijke totstandkoming van de Amsterdamse Wisselbank. Als de Rothschild familie inderdaad in een vroeg stadium betrokken was bij deze bank, dan moet het onder de vroegere familienaam Bauer zijn geweest, omdat de naam Rothschild pas rond 18de eeuw werd gebruikt.

Van daaruit hebben ze zo goed als de complete wereld onder controle gekregen met hun netwerk van centrale banken, waarvan het rovershoofdkwartier tot op de dag van vandaag op een klein stukje autonoom grondgebied in Basel is gevestigd.

En ondertussen wordt de wereld wijsgemaakt dat de Nederlanders de eerste Centrale Bank ter wereld hebben opgericht. Maxima zei het al eens: De Nederlander bestaat niet. (tussen 30 seconden en 1 minuut 50.)

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl