Voorspelling Albert Pike ontvouwt zich in Parijs en Jeruzalem (breaking+video)

De wereld was geschokt door de beelden van de brandende Notre Dame en je zag koppen als: "Onze cultuur gaat in rook op".

Dat deed het ook en de beelden riepen associaties op met de Twin Towers in New York tijdens 9/11.

De brand in de Notre Dame in Parijs was één van die gebeurtenissen die de wereld schokken. Het maakt niet uit of je wel of niet gelovig bent, maar de Notre Dame is een markant symbool in onze historie en onze cultuur.

Wanneer een dergelijk gebouw in vlammen op gaat, dan voelen we allemaal een soort pijn in de ziel.

Het officiële verhaal gaat dat de brand waarschijnlijk per ongeluk is ontstaan doordat er renovatiewerkzaamheden plaatsvonden.

Maar, al heel snel blijken er wederom dingen niet te kloppen.

Hierna een klein deel uit een email die we ontvingen van een lezer (dank!):

Deze brand is niet zuiver, ik zie hele rare dingen en stuur deze door. 1e artikelen en video's rond 17,23 terwijl de brand om 18,50 zou zijn begonnen. Elke nieuwssite heeft al video's , foto's etc. Bouwjaar Notre Dame = 1163 = 119 oftewel 911. Macron zou een speech houden, Notre Dame zou een symbool zijn van Frankrijk en Europa etc. etc.

Ook deze geschiedenis site is al aangepast. Grappig detail : een grote kerkklok die Emmanuel heet.

Wat hierin ook van belang is is dat Notre Dame het vrouwelijke vertegenwoordigd in Frankrijk dat onafhankelijk is zoals Marianne en ook Maria, onze lieve vrouwe is zeer geliefd in Frankrijk. Zoek ook naar de betekenis hiervan.

Deze brand is een symbolisch offer van het vrouwelijke en van de onafhankelijkheid. En meerdere Europese leiders hebben hun steun en eenheid met Macron uitgesproken. Dit omdat de mensen tegen hen in opstand komen. Toch zullen zij niet winnen. Het licht en waarheid zullen dat wel.


En dan krijgen we via een andere lezer wat bewegende beelden opgestuurd, genomen een half uur na het ontstaan van de brand.

Op die beelden zie je een man lopen op één van de torens, gekleed als een Oosterse moslim.

xxx

De Franse media berichtten dat de Notre Dame gesloten was toen de brand uitbrak, dus wat doet die man daar op die toren?

Een man die ook nog eens overduidelijk gekleed is als een moslim en daar eigenlijk loopt alsof hij ontdekt wil worden.De brand in de Notre Dame is één van de vele “aanvallen” op christelijke kerken die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.

Verslagen over dit soort incidenten vindt je soms in mainstream publicaties, maar de bron van dit soort berichten ligt toch vaak bij het Gatestone Institute.

Zij schrijven met de regelmaat van de klok over de gevaren van moslim terroristen in het algemeen; de misdaden van moslims in landen die hen als vluchtelingen hebben opgenomen zoals Zweden en Duitsland.

Daarnaast veel publicaties over aanvallen op het christendom c.q. kerken.

Een dag voor de brand in de Notre Dame verschijnt daar een artikel met de volgende titel: European Churches: Vandalized, Defecated On, and Torched "Every Day"

De conclusie is duidelijk: Het zijn de moslims die de kerken bekladden, beschadigen en vernielen. Het wordt niet als zodanig gezegd in het artikel, want ze doen het als volgt. Zo schrijven ze:

Wie zit er voornamelijk achter deze acties en toenemende aanvallen op kerken in Europa? Hetzelfde Duitse verslag geeft ons een aanwijzing: “Kruizen worden gebroken, altaren vernield, bijbels in brand gestoken en de deuren van kerken worden beklad met islamitische uitdrukkingen zoals Allahu Akbar”. 

Geen enkel misverstand mogelijk: Het zijn de moslims.

We schreven eerder over dit Gatestone Institute in een artikel over John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump.

John Bolton is natuurlijk niet voor niets benoemd door zijn meesters in Tel Aviv en hij zal dan ook degene zijn die het Midden Oosten daadwerkelijk in vuur en vlam zal zetten.

In het dagelijks leven is John Bolton voorzitter van het Gatestone Institute, een bekende zogenaamde Neocon denktank, die volgens Veterans Today wordt gefinancierd door Zionisten uit Amerika en Israël. De rol van het Gatestone Institute is het ophitsen van de bevolking tegen de islam en is daarmee het perfecte werktuig voor de Zionistische verdeel- en heerspolitiek.


Net zoals bij 9/11 leiden de sporen van de brand in de Notre Dame naar dezelfde daders.

De satanische kliek die druk bezig is met de voorbereiding van de komst van de Antichrist in Jeruzalem, waar de Derde Tempel gebouwd moet worden op de plek waar nu nog de Al-Asqa moskee staat.

En laat nu in diezelfde Al-Asqa moskee op precies hetzelfde moment als in de Notre Dame, ook brand uitbreken.

Wat we voor onze ogen zien gebeuren is het uitkomen van de voorspelling van de vrijmetselaar Albert Pike.

Het doel van de Eerste Wereldoorlog was het omverwerpen van de Russische Tsaar, het creëren van het communisme als een werktuig van de Illuminati wat onder meer gebruikt zou worden om religies te verzwakken.

Het doel van de Tweede Wereldoorlog was om uiteindelijk de Nazi’s te vernietigen en te zorgen dat het politieke Zionisme sterk genoeg is om een onafhankelijke Israëlische staat te kunnen stichten. Het communisme moet verder groeien om een balans te vormen met het Christendom totdat de tijd rijp is voor de volgende fase.

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.


De satanisten die op dit moment de wereld in hun greep hebben en als einddoel de New World Order hebben, een groot Israël met Jeruzalem als hoofdstad, controleren alle kanten van de ogenschijnlijke strijd op aarde.

Wij zijn slechts pionnen in het spel, zoals beschreven door de voormalig Canadese marine officier Guy Carr in zijn gelijknamige boek Pawns in the Game (PDF), waarover we eerder het volgende schreven:

Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld.

Lucifer is de slimste en meest intelligente wezen in de hemelen en omdat hij puur geest is kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen.

De Luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze Luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de Illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Het bovenstaande is slechts een klein stukje uit de inleiding van dit fascinerende boek. Wie wil weten hoe het verder gaat, kan het hier gratis downloaden.

Carr is in 1959 overleden en het jaar daarvoor gaf hij onderstaande lezing die gaat over zijn boek "Pawns in the game ".

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl