De echte bevrijding moet nog komen (video)

Vandaag vieren we de bevrijding en wapperen alle vlaggen omdat op deze dag in 1945 wij werden bevrijd door de geallieerden.

Wat niemand toen en ook vaak nu nog niet beseft, is dat dit het begin was van de echte slavernij en dat onze bevrijding nog moet komen.Wat er werkelijk gebeurt en hoe de mensheid ervaart hoe dingen gebeuren, zijn twee verschillende dingen.

Hoe de bevolking dingen ervaart wordt voor een groot deel bepaald door de media. Zij sturen en programmeren het volk in een bepaalde richting.

Omdat de media worden gebruikt als werktuigen om een bepaald doel te bereiken, zal je in die media nooit de echte waarheid te weten komen. Alleen kleine stukjes waarheid, aangevuld met de nodige programmering.

Om aan de echte waarheid te komen, heb je onderzoekers nodig die zich niet laten meeslepen door die programmering.

Eén van die onderzoekers en tevens auteur is Christopher Jon Bjerkness uit Chicago, van Noorse afkomst en met Joodse roots.

Deze man heeft jaren en jaren onderzoek gedaan naar de werkelijke machthebbers op aarde en hun werkelijke doel. Hij kent nu de antwoorden op wat het is dat de mensheid alle ellende bezorgt, waar het nu mee te maken heeft en dat het enkele minuten voor twaalf is om de komende Armageddon te stoppen.

De volgende paragraaf maakt enkele begrippen duidelijk en zou in het hoofd gegrift moeten staan van iedereen die voor de waarheid is:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Binnen die Sabbateans speelt de Rothschild familie een heel belangrijke rol en daarom wordt deze dynastie ook wel “De koning van de Joden” genoemd.

Bjerkness zegt onder andere het volgende:

Volgens het messiaans geloof van deze sekte is verlossing van de mensheid alleen mogelijk als de Rothschild God wordt, dat wil zeggen koning van de wereld.

Daarom zal 2/3 van alle Joden worden geofferd en zal de rest van de mensheid worden vernietigd en wat overblijft tot slaaf gemaakt. Dit is volgens Bjerkness de drijvende kracht en motief achter onze geschiedenis, oorlogen en de gewenste wereldregering.

Zijn indringende boodschap is duidelijk en volledig in overeenstemming met de Protocollen van de Wijzen van Zion, waarvan een andere Joodse onderzoeker, Henry Makow, vermoedt dat deze zijn geschreven door niemand minder dan Lionel de Rothschild.

Volgens het geloofsysteem van de satanische sekte moet hun koning ervoor zorgen dat de Joden terugkeren naar Israël en dat ze de gentiles (niet joden of heidenen) vernietigen.

De sekte gelooft dat hun Messias niet zal verschijnen voordat de wereld is overgeleverd aan “het kwaad” en zij zijn vastbesloten om deze profetie te doen uitkomen.

Dus, “het kwaad” is goed en daarom hebben we nu volgens Bjerkness dan ook te maken met een oorlog tegen de mensheid.

Ze gebruiken het Oude Testament letterlijk om hun agenda kracht bij te zetten. De agenda waarbij zij het uitverkoren volk zijn en de gentiles er slechts zijn om hen te dienen.

Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Genesis 25 vers 23:

Hij antwoordde haar: "Er zijn twee volken in jouw buik. Twee verschillende landen zullen uit je ontstaan. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En het sterkere volk van de oudste zoon zal het volk van de jongste zoon dienen."

Zo geeft Bjerkness nog talloze voorbeelden van teksten uit het oude testament, waarop de Sabbateans hun gewenste wereldheerschappij baseren en waarbij de heidenen moeten worden uitgeroeid en het restant er slechts is om hen te dienen.

De Rothschild kliek voert het Oude Testament letterlijk uit.

Zo begonnen ze hun campagne om de Joden terug te laten keren naar Israël al in de 19e eeuw. Ze begonnen met het kopen van land daar en bedachten plannen om het Ottomaanse rijk uit elkaar te laten vallen. Later kochten ze het Suez Kanaal om hun macht in het Midden Oosten te vergroten.

Bjerkness schrijft: De ruïnes van het Ottomaanse rijk en de massamoord van de Armeense christenen waren één stap in de richting van een lange en gewelddadige Joodse mars richting ondergang van de mensheid.

De ruïnes van het Russische imperium was er nog één, gevolgd door de herhaalde vernietiging van Europa, met in het bijzonder Duitsland. Deze wereldoorlogen werden door deze Joodse sekte ontketend in een poging om kunstmatig de Messiaanse profetie te laten uitkomen en de Joden van Europa te dwingen om te vluchten naar Palestina.

Het enige grote probleem waar de Rothschild kliek tegenaan liep was het gebrek aan Joodse steun voor hun plan om een wereldregering in Jeruzalem te installeren met hen als koning.

Ze waren in staat om landen als Egypte en Turkije failliet te laten gaan en van Rusland een puinhoop te maken. Ze konden zelfs de paus kopen, maar ze hadden Hitler en Stalin nodig om de Joden te dwingen om naar Palestina uit te wijken.

Bjerkness heeft een waarschuwing voor Christenen:

In de door Joden gedomineerde media van vandaag de dag vinden we veel Joden die prediken dat de eindtijd is aangebroken en dat Christenen hun vernietiging op een positieve manier onder ogen moeten zien alsof het de vervulling zou zijn van Christelijke en Joodse profetieën.

Veel Christenen zijn in de misleidingen van deze charlatans getrapt. De vernietiging van landen en de wereld gebeurt als gevolg de kunstmatige interventies van schatrijke Joden en niet als gevolg van de wil van God. De leiders van deze Joodse sekte zien de Hebreeuwse bijbel als een blauwdruk, een plan dat zij moedwillig uitvoeren.

Het werkelijke doel van het zionisme is niet om een thuisland voor de Joden te creëren, maar een wereldrijk, geregeerd door de Rothschild en hun mede Joden die allen lid zijn van de satanische Sabbateans sekte.

Dit is de geheime agenda die de wereldgeschiedenis tot nu toe heeft bepaald en zal bepalen als er niet snel wat gebeurt.

De wereldregering van de Rothschild kliek is zowel het doel van het communisme als het zionisme.

De “linksen” (communisten, democraten) en de “rechtsen” (zionisten, Trump) zijn twee kanten van dezelfde Joodse munt met als doel is om jou zowel mentaal als fysiek tot slaaf te maken.

Probleem is dat politieke partijen die niet de grotere agenda dienen geen geld zullen ontvangen en aan alle kanten zullen worden geboycot door de media die in handen is van de sekte.

En toch zal er heel snel een oplossing gevonden moeten worden om een eind te maken aan de plannen voor een Joods maçonnieke wereldregering.

De echte bevrijding is mogelijk, alleen vieren we die (nog) niet vandaag.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl