We zien de Britse koninklijke familie altijd als een traditioneel bolwerk van oude adel en een bloedlijn die heel ver teruggaat.

Maar, net zoals het grootste deel van de Britse adel is ook deze familie geïnfiltreerd en overgenomen.

 
W
 
Even terug naar hetgeen een lezer schreef naar aanleiding van een eerder artikel:

Zoals ik het nu zie is het Engels koningshuis de bron van het kwaad.

Iedereen wijst altijd naar Israël maar Israël is gecreëerd door het Engels koningshuis. Ik zie niet in waarom dit geen proxystaat kan zijn en dus trouw aan Engeland.


Daar is toen door Evert Jan Poorterman een heel boeiend antwoord op geschreven, maar vandaag gaan we een andere kant bekijken van de Britse koningshuis.

Deze oude bloedlijnen gaan inderdaad heel ver terug, naar het begin van onze geschiedenis en de Babylonische god Baäl.

This bloodline and its offshoots includes a long line of pharaohs in ancient Egypt, including Rameses II (1295-1228 BC), who is considered to be the greatest pharaoh of all. He was his country's master architect (sacred geometry) and his name can be found on almost every ancient shrine. The gold mines of Nubia made him rich beyond the imagination. This bloodline also includes the extraterrestrial-human hybrids who ruled Sumer, Babylon, Greece, and Troy, and which, today, rule the world.

Over Baäl schreven we eerder het volgende:

Maar, wie was deze Baäl?

Xander Nieuws komt met de volgende omschrijving:

Christenen zullen de naam Baäl onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oud Testamentische tijden op gruwelijke wijze baby’s werden geofferd. Baäl is dan ook een synoniem voor Satan, de overste van de duistere machten, die de globalistische financiële en politieke elite inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.

In een artikel uit 2008 zegt Matt Barber het volgende over Baäl:

De verering van Baäl in de praktijk ging als volgt:

Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Baäl. Kleine kinderen werden vervolgens levend verbrand als offer voor de god Baäl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees, hielden de gelovigen, zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiën. Dit hele ritueel was bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Baäl op deze manier te inspireren om het te laten regenen en zo de vruchtbaarheid van “moeder aarde” te vergroten.

Wat blijkt?

De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere Babylonische afgod Marduk, de god van de jacht.

Kortom, de grote Luceferiaanse baas Marduk (ook bekend als Nimrod) is onderweg met zijn planeet Nibiru en zijn trouwe volgelingen eren hem door het plaatsen van een tempel in zowel New York als Londen.

Via deze antieke bloedlijnen komen we ook weer terecht bij andere dimensies en degenen die vanuit die dimensie deze wereld aansturen zoals we een paar dagen geleden schreven.

Dat zou ook kunnen verklaren waarom die Reptilians zich via het zogenaamde shapeshiften kunnen manifesteren bij sommige leden van de Britse koninklijke familie.

Een andere club die ook linea recta terugvoert naar de Babylonische god Baäl zijn de Chazaren, waarover we eerder schreven.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Eigenlijk vanaf het begin van de zeventiende eeuw doet deze club ook bij ons van zich horen en vanaf die tijd gaat het snel. De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en zich voordoet als iets wat ze niet zijn.

In 1666 woonde er in Turkije een dergelijke Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven.

De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun Messias dan terug zal keren.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal Sabbateans waren en lid van de Sekte van het Alziend Oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung.

Alhoewel zowel de oude bloedlijnen als de Sabbateans terug te herleiden zijn naar hetzelfde soort satanische geloof en daardoor veel gemeen hebben, lijkt het er toch op dat de Sabbateans de afgelopen eeuwen bezig zijn geweest om de totale macht te grijpen.

We hebben in een eerder artikel beschreven hoe ze dat onder andere hebben gedaan met de Britse adel. Door hun dochters te laten trouwen met Engelse adellieden, werden de geboren kinderen automatisch Joods. In dit kader is het minder belangrijk wie de vader is, want traditioneel bepaalt de moeder of een kind Joods is of niet.

xxx

Maar, het blijft niet alleen beperkt tot de adel, want ook de koninklijke families worden geïnfiltreerd.

In een recent artikel schreven we het volgende:

Als een virus hebben ze zich overal weten binnen te dringen en via huwelijken hebben ze de adel en koninklijke families geïnfiltreerd. Dat bijvoorbeeld de Engelse prins Charles als kind is besneden door een Joodse rabbi vindt men dan wel vreemd in Engeland, maar, wordt er gezegd, dat schijnt zo de gewoonte te zijn in hogere kringen. Natuurlijk, het volk kun je tenslotte van alles wijs maken.

Wanneer je hier goed over nadenkt, dan is het krankzinnig dat een Joodse rabbi een besnijdenis uitvoert bij een kind uit de Britse koninklijke familie.

Tenzij……

Tenzij er meer is dan alleen een “vreemde gewoonte van de rijken”, zoals de Engelse kranten ons willen doen geloven.

In Engeland werd enige tijd geleden nogal verbaasd gereageerd toen bekend werd dat Prins William zou gaan trouwen met Kate Middleton. Zij is tenslotte niet van adel, maar zij is wel iets anders.

Kate Middleton is de dochter van Carole Goldsmith die op haar beurt weer de dochter is van Ronald Goldsmith en Dorothy Harrison (beiden Joods). Omdat de moeder van Kate Joods is, is zij ook Joods en zijn haar kinderen, van wie één de toekomstige koning van Engeland, ook Joods.

Maar, prins William, de vader van de toekomstige Joodse koning en die eerst zelf koning zal worden, is ook Joods.

William is zoals bekend de zoon van prinses Diana en haar moeder was Frances Ruth Burke Roche (behoort tot de Rothschild familie).

Dat alleen al is voldoende om niet alleen Diana Joods te maken, maar ook haar zoon William.

Het wordt echter nog vreemder, want de vader van Diana is waarschijnlijk niet Earl Spencer, maar de rijke Joodse bankier Sir James Goldsmith met wie Diana's moeder een affaire heeft gehad. Die affaire was net op het moment dat Diana verwekt is en daarnaast is er een verbluffende gelijkenis tussen Diana en de andere kinderen van James Goldsmith.

Van links naar rechts: Zac Goldsmith, Ben Goldsmith, Diana Goldsmith en Jemima Goldsmith.

xxx

Dit alles betekent dan weer, dat op het moment dat William koning wordt, de eerste Joodse Britse koning een feit is. Dat niet alleen, ook zijn opvolger is weer Joods omdat Kate Middleton Joods is.

Al met al betekent het dat misschien de Britse koninklijke familie een heel oude bloedlijn heeft, maar dat deze ook weer is geïnfiltreerd door de Chazaren. Zoals we zeiden, een virus dat overal weet door te dringen en via haar centrale banken de wereld op dit moment in een wurggreep heeft.