Het woord Illuminati is helemaal “in” en Jan en alleman gebruikt dit woord te pas en te onpas.

Maar, wie zijn ze nu eigenlijk die Illuminati, bestaan ze echt en zo ja wat willen ze?

 
 
 
Wat we vooral moeten bedenken naar aanleiding van het schandaal rondom Jeffrey Epstein is dat leden van de Illuminati verplicht worden zich bezig te houden met pedofilie en satanische rituele moorden op  baby’s en kinderen. Hiermee bewijzen zij hun trouw aan satan en het is dan ook niet vreemd dat veel prominenten uit de politiek en entertainment wereld lid zijn van deze club.

De strijd op deze wereld vindt eigenlijk plaats op een hoger niveau, een spiritueel niveau, een kosmische strijd tussen goed en kwaad. Een strijd tussen God en satan om de menselijke ziel.

Het kwaad op deze wereld vinden we vooral terug bij wat men noemt de Illuminati, een georganiseerd kwaad zou je kunnen zeggen. Dit kwaad is er dan ook in geslaagd om bezit te nemen van de meeste instituten op deze wereld.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Het grootste wapen dat de Illuminati tot haar beschikking heeft is de controle over de gelduitgifte. Dit geld word gecreëerd in de vorm van een schuld aan hen. Onze overheden zouden dit zelf kunnen doen zonder enige vorm van rente, maar aangezien zij volkomen in de tang zitten van de Illuminati gebeurt dit niet en is de mensheid een slaaf in handen van de Illuminati bankiers.

Het plan van de Illuminati is om van de wereld een groot neo feudaal reservaat te maken. Hiertoe moet de wereldbevolking drastisch worden teruggebracht door middel van oorlogen, ziektes, virussen of andere rampen. Lucifer zal uiteindelijk op de troon worden gehesen en bij satanisme wordt alles omgedraaid naar het tegenovergestelde. Kwaad is goed, ziek is gezond, lelijk is mooi en zo komt de New World Order tot stand.

De Illuminati is alles behalve een samenzweringstheorie, was dat maar zo. De grote massa is totaal onwetend en wanneer hen de werkelijkheid wordt verteld, dan rollen ze met hun ogen, want zij zijn tenslotte geprogrammeerd door de mainstream media.

We hebben al eerder uitgebreid geschreven over het ontstaan van de Illuminati in het kader van een artikel over het boek Pawns in the Game door William Guy Carr, een voormalig Canadees marine officier.

Hierna een klein deel daaruit: 

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de Illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Frappant is natuurlijk dat het motto van de Illuminati vanaf het prille begin deceptie is geweest. Hetzelfde motto dat door de tegenwoordige Mossad wordt gehanteerd.

Weishaupt schreef ooit: “De grote kracht van onze Order is gelegen in haar verborgenheid. Laat onze Orde nooit openbaar worden, verberg het altijd door een andere naam of een andere doelstelling. En daarvoor zijn de laagste drie graden van de vrijmetselarij uitermate geschikt. Het publiek is eraan gewend, verwacht er weinig van en kijkt er dan ook nauwelijks naar”.

En zo is op het Congres in Wilhelmsbad op 20 december 1781 besloten om de hiërarchie van de Illuminati toe te voegen aan de laagste drie graden van de vrijmetselarij.

Een Franse graaf die behoorde bij de Loge van Martiniste uit Lyon schreef na afloop toen hij weer thuis was: “Ik kan je alleen vertellen dat dit alles veel serieuzer is dan je zou denken. De samenzwering die nu wordt gesponnen is zo goed doordacht dat het voor de monarchie en de kerk onmogelijk wordt om hier aan te ontsnappen”.

Het vernuftige van de Illuminati is gelegen in het feit dat zowel echte leerlingen als schmucks worden geronseld. Ze moedigen de dromen van echte eerlijke visionairs aan of de plannen van fanatiekelingen. Ze vleien de ambitieuze egoïsten, ze manipuleren de labiele mensen en spelen in op elementaire menselijke passies zoals hebzucht en macht. En uiteindelijk dienen zij allemaal en vaak onwetend de geheime doelstellingen van de sekte.

Weishaupt: “Soms moeten we zus spreken en de andere keer zo en soms nog weer anders zodat onze werkelijke doelen ondoordringbaar zullen zijn voor onze minderen”.

Dat doel begint met de dag duidelijker te worden. Het is niets minder dan de rijken en machtigen binnen hun gelederen brengen, overheden volledig onder controle te krijgen en uiteindelijk om de totale controle over de hele wereld te verkrijgen.

Om hun doelen te bewerkstelligen werden schrijvers, uitgevers en opvoeders geronseld. De grote verzameling van denkers zoals Darwin en Nietzsche en niet te vergeten Karl Marx waren pionnen of agenten van de Illuminati.

Weishaupt schreef ooit over een bepaalde universiteit: “Alle professoren zijn lid van de Illuminati en dus zullen alle studenten discipelen van de Illuminati worden”.

De Orde van de Illuminati werd gefinancierd door de bekende Joodse families, zoals Oppenheimer, Wertheimers, Schuster, Speyers, Sterns en niet te vergeten Rothschild.

De Orde verspreidde zich vanuit Beieren als een lopend vuurtje en het duurde ook niet lang of ze hadden 300 prominente leden onder alle lagen van de bevolking. Zoals studenten, kooplieden, advocaten, rechters, professoren, ambtenaren, bankiers en zelfs dominees.

Maar, ook mensen van adel zoals de Hertog van Orleans, Hertog Ernst August van Saksen-Weimar-Coburg-Gotha, Prins Charles van Hesse-Cassel, de filosoof Johann Gottfried von Herder, Graaf Klemens von Metternich, Catharina II van Rusland, Graaf Gabriel de Mirabeau, de Markies van Contanza, Graaf Ferdinand van Brunswijk, Graaf Karl August van Saksen Weimar, de dichter Johann Wolfgan von Goethe, Joseph II van Rusland, Christiaan VII van Denemarken, Gustave III van Zweden en koning Poniatowski van Polen.

Tegen de tijd dat het 3e maconnieke Congres in 1786 in Frankfurt werd gehouden, hadden de Illuminati vrijwel volledige controle over alle loges van de vrijmetselarij. Die vrijmetselarij vertegenwoordigde toen zo’n 3 miljoen leden door geheel Duitsland, Hongarije, Engeland, Schotland, Polen, Frankrijk, België, Nederland, Zwitserland, Italië, Spanje, Zweden, Rusland, Ierland en dan nog Afrika en Amerika.

In 1798 was er een dominee in het Amerikaanse Charlestown, Jedediah Morse, die zag wat er gebeurde en mensen probeerde te waarschuwen: “Zo goed als alle burgerlijke en kerkelijke instelling in Europa hebben al op hun grondvesten geschud door die afgrijselijke organisatie die zonder enige twijfel ook de Franse Revolutie op haar geweten zal hebben”.

In 1832 werd door William Russell in Amerika een afdeling van de Illuminati opgericht onder de naam Skull and Bones. Bekende leden hiervan zijn onder andere vader en zoon Bush en John Kerry.

De New World Order wordt gemodelleerd naar het communisme en het is dan ook niet voor niets dat je de ster van Baphomet terugziet in de vlag van de voormalige Sovjet Unie.

xxx


xxx

Op 9 september 1785 maakten advocaat Jospeh Utzschneider en twee andere spijtoptanten voor een rechtbank in Beieren duidelijk wat de doelstellingen zijn van de Illuminati.

Afschaffen van de monarchie en alle nationale overheden; afschaffen van privébezit, van patriotisme (landen), van het gezin en huwelijk (de gezinsrol wordt overgenomen door de staat die tevens zorgt voor “onderwijs” van kinderen) en van alle religies en dan in het bijzonder het christendom.

Het bovenstaande zijn de exacte doelstellingen van het communisme, zoals dat uiteengezet is door Karl Marx. De Illuminati en het communisme zijn één pot nat.

De term “roden” die wel wordt gebruikt voor socialisten of communisten is afkomstig van het rode schild zoals dat voorkomt bij de Rothschild familie.

xxx

Zoals de zaken er nu voorstaan is de mensheid gedoemd tot uitsterven en zij die mogen blijven leven, zullen slaven worden in het Rothschild reservaat. De politieke, culturele en economische elite van het Westen bestaat uit imbecielen of gewillige agenten van een satanische samenzwering van kosmische proporties.

Nog steeds  is het niet te laat om deze satanische sekte aan te pakken, maar met iedere dag die voorbijgaat wordt de kans op succes kleiner.

Als satan uiteindelijk zou winnen, dan betekent dat het einde van de mensheid. Dus, waarom laten wij dit alles gebeuren? Simpelweg omdat wij de meest goedgelovige soort op deze aarde zijn; de macht van het verzonnen verhaal!

Waarom laten wij toe dat huichelaar en vrijmetselaar Mark Rutte met een uitgestreken gezicht rondloopt bij de herdenking van de slachtoffers van MH17?

Dit alles bij een monument van het Alziend Oog.

xxx

De man die huichelt en “treurt” om de 298 slachtoffer die op 17-7-2014 zijn geofferd aan satan.

Een duivels plan om de wereld in vuur en vlam te zetten, ingeluid met een occult ritueel bloedoffer op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat opgeteld op 7 uitkomt, met een Boeing 777 die op die dag precies 17 jaar geleden op de 7e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim had gekozen

Hoelang accepteren wij dit alles nog?