wat grootschalige verdeeldheid met ons en onze toekomst doet

De wereld is tot op het bot verdeeld tussen mensen die een linkse agenda aanhangen en zij die kiezen voor een rechtse.

Alles wordt uit de kast getrokken om de andere kant te besmeuren en het zal niet lang meer duren voordat mensen elkaar de hersenen in slaan.

Wanneer je in onze huidige maatschappij leeft is misschien wel één van de moeilijkste dingen om niet meegesleurd te worden in het eeuwige links of rechts debat.

Want, dat is precies wat de tijdelijke machthebbers (liever gezegd overheersers) op deze wereld voor ogen hebben. Helaas zien nog veel mensen niet echt wat er gebeurt en nog minder waar het naartoe gaat en op welke manier.

De verdeel- en heerstactiek houdt in dat er een bepaalde partij twee of meer groepen manipuleert:

De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt, niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden.

De volgende foto geeft goed weer hoe acteurs ervoor zorgen dat de wereld wordt verdeeld in links en rechts, maar dat dat voor hen helemaal niets uitmaakt.

xxx

Een goed voorbeeld over hoe verdeel- en heers in de praktijk werkt, blijkt ook uit de volgende e-mail die wij ontvingen.

In dat bericht staat het volgende:

Het is wel tegenstrijdig wat die sabbatteans / chazaren / Joden / illuminatie of zo zouden willen volgens niburu, wanttoknow [xander] e.a.

Eerst is er een artikel waarin beweerd wordt dat ze een 'wereld-communistische dictatuur' willen instellen, 

citaat:

Door de mens verantwoordelijk te maken voor het klimaat schreeuwt deze uiteindelijk om de oplossing en dat zal het wereldwijde communisme zijn. We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme.

Maar communisme / socialisme , dat betekent ook: Geen gezeik Iedereen rijk

Maar hier wordt weer het tegenovergestelde beweerd:  

Het doel van de Maconnieke Joden (Chazaren), ook wel Illuminati genoemd, is om het aantal mensen op aarde heel sterk te verminderen, waarbij degenen die overblijven (goyim) de status zullen krijgen van vee of een soort huisdier. Dit patroon is nu al te ontdekken in de grote ongelijkheid tussen arm en rijk op deze wereld. ----------

Dus ze willen een communistisch systeem = links [iedereen even rijk] Maar ze zorgen voor een grote kloof tussen rijk en arm = rechts!! ---

Dit is even onlogisch als het hedendaagse gekanker op 'links', want dat wordt dan meestal gedaan door mensen die dankzij neoliberaal rechts bijna tot de bedelstaf zijn geraakt, die hoor ik dan a.h.w. zeggen, als armoedzaaiers zijnde: Ik wil nog armer worden, want rechts is meer voor de rijken en nog minder voor de armen.

Ik denk echter dat er geen enkele arme of middenklasse FvD- of PVV-stemmer zit te wachten op een nog grotere achteruitgang van hun inkomen, terwijl ze dus wel op partijen stemmen die rechts zijn en dus zullen zorgen voor nog meer armoede van de 'gewone man'.....

Vervolgens gaat dit bericht nog een tijdlang verder

Dus al die hedendaagse kankeraars op links roepen a.h.w. allemaal:

Alsjeblieft, laat ons nog harder werken voor nog minder, of: laat ons bestelen zodat we straks allemaal in een kartonnen doos zullen moeten verblijven. of: Alsjeblieft: Neem ons ons huis af! Ik wil zo graag dakloos worden, ik wil mijn rekeningen niet meer kunnen betalen, ik wil in de schuldhulpverlening komen, ik wil door deurwaarders worden vervolgd, die mij onbetaalbare boetes gaan opleggen!!

Ik kan persoonlijk deze logica niet volgen. Welk normaal denkend mens die geen miljonair is, wil er nou 'rechts' zijn.....????

m.a.w. slaaf worden, nog armer worden, bestolen worden, rechteloos worden....??? ---

Ik was laatst op de sportschool, toen hoorde ik weer zo'n plat pratende Hagenees met een enorm grote bek weer tekeer gaan tegen links....

Ik ben dan altijd geneigd om te vragen:

Maar meneer, wilt u dan zo graag nog minder per maand verdienen???? ----

Wie kan deze logica volgen?????

Tot zover het bericht.

Hier hebben we een voorbeeld van iemand die volledig in de verdeel- en heersval trapt.

Iemand die niet begrijpt dat het kapitalisme en het communisme wordt beheerst door exact dezelfde krachten en ze beide systemen gebruiken om hun eigen agenda te promoten.

In de door de lezer aangehaalde artikelen staan geen onlogische tegenstellingen. Er staat precies wat er gaande is en wel dat de huidige kloof tussen arm en rijk uiteindelijk nog vele malen groter zal worden totdat er een New World Order is ontstaan waarbij een kleine rijke kliek alles in handen heeft en de nog resterende bevolking zal behandelen als slaven. Het politieke systeem dat ze zullen hanteren om dit te bewerkstelligen is het communisme.

Dit communistisch systeem is precies het tegenovergestelde van “geen gezeik, iedereen rijk” zoals de lezers in zijn mail zegt.

Om goed te kunnen begrijpen hoe dit werkt is het wellicht raadzaam om nogmaals te lezen wat William Guy Car schreef in zijn in 1959 uitgebrachte boek: Pawns in the Game.

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Het zijn diezelfde Illuminati die het communisme hebben bedacht, juist met de tegenovergestelde bedoeling van: geen gezeik, iedereen rijk:

Their agenda is to protect their money monopoly by extending it into a monopoly over everything - power, knowledge, culture, religion -- by re-engineering humanity to serve them. This is the real meaning of Communism. This requires the breakdown of nation, race, religion (God) and family (gender).

Hoe ze dit concept in de praktijk hebben gebracht in Rusland met meer dan 100 miljoen doden tot gevolg, hebben we ook kunnen zien:

Talloze onderzoekers en historici zijn het met elkaar eens dat de Russische revolutie geen spontane oproer was door de lage klassen, maar een goed geoliede machine die werd gefinancierd door de Wall Street banken, waarvan er één een hoofdrol speelde: de zakenbank Kuhn, Loeb & Co., een bank die nu niet meer bestaat omdat deze in 1977 is samengegaan met de, inmiddels gevallen, Lehman Brothers.

Kuhn, Loeb & Co is een schoolvoorbeeld van een Chazarenbank.

Famous partners of the firm included Otto Kahn, Paul Warburg, Felix Warburg, Mortimer Schiff, Benjamin Buttenwieser, Lewis Strauss, and Sigmund Warburg, founder of S.G. Warburg.

In its early years, intermarriage among the German-Jewish elite was common. Consequently, the partners of Kuhn, Loeb were closely related by blood and marriage to the partners of J & W Seligman, Speyer & Co., Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers and other prominent German-Jewish firms.


De werkelijke machthebbers op deze wereld, degene die de touwtjes in handen hebben, zijn de Sabbateans die weer grotendeels bestaan uit de elite van de Chazaren. Deze club heeft satanisme hoog in het vaandel staan, dus als zij verantwoordelijk zijn voor de Russische Revolutie, dan is een rituele moord op de tsaar zeer plausibel.

Trap niet in de val van links of rechts. Beiden zijn instrumenten om ons te manipuleren en te sturen. Om dat duidelijk te maken, hierna een deel uit een eerder artikel dat dit aspect heel duidelijk maakt.

Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.

Als we de wereld echt willen veranderen zullen we ons moeten verenigen in plaats van ons te laten verdelen en wanneer we er eindelijk in slagen om dat te doen, dan hebben we een kans om voorgoed korte metten te maken met de satanische sekte die verantwoordelijk is voor alle ellende: 

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl