Met een vernietigend artikel in The New York Times over het gesjoemel van het OVV aangaande het onderzoek rond de ramp met de Boeing van Turkish Airlines die neerstortte nabij Schiphol in 2009, is Nederland weer eens volledig door de mand gevallen.

Steeds meer wordt nu duidelijk over hoe de hazen nu precies lopen binnen de Nederlandse doofpotindustrie en hoe ze opereren.
Er zijn tijden, steeds vaker, dat je je diep schaamt om een Nederlander te zijn, want wij behoren tot de meest corrupte landen ter wereld. Veel erger dan de bananenrepublieken waarvan gezegd wordt dat ze corrupt zijn. Dat is vergeleken bij wat hierna volgt kinderspel.

In ons land worden er doofpotten gecreëerd en in stand gehouden waarbij soms honderden mensen om het leven komen en niets of niemand in Den Haag ligt daar ook maar een seconde van wakker. Sterker nog, premier Rutte biedt daar en publique de ideale werkomgeving voor. Waar het om draait is het netwerk. Dat moet coûte que coûte worden beschermd, want via het netwerk krijg je zelf al die dingen die je graag wilt.

En zo kan het dat de Nederlandse Onderszoeksraad voor Veiligheid (OVV) een eindrapport produceert over de ramp met de Turkse Boeing 737 in 2009 bij Schiphol, waar de schuld van de ramp bij een kapotte hoogtemeter en een niet adequate reactie van de piloten wordt gelegd.

Dan verschijnt er enkele weken geleden een vernietigend artikel in The New York Times, waar gehakt wordt gemaakt van het eindrapport van de OVV, omdat ze daar cruciale informatie achterwege hebben gelaten. Informatie die mogelijk het leven van 346 mensen had kunnen redden. Dit zijn de dodelijke slachtoffers van de twee rampen met de Boeing 737 Max, waardoor deze complete vloot nu aan de grond staat.

De reden dat die cruciale informatie is weggelaten uit het eindrapport van de OVV is omdat dit is gebeurd onder druk van de Amerikaanse autoriteiten (NTSB) en Boeing. 

The New York Times komt aan haar informatie via luchtvaartexpert, hoogleraar Sydney Dekker, zelf ook parttime vlieger op een Boeing 737. Dekker had opdracht gekregen van de OVV om onderzoek te doen naar de ramp met het Turkse toestel. Dit heeft hij gedaan en hem werd medegedeeld dat zijn 130 pagina's dikke rapport als een appendix zou worden toegevoegd aan het eindrapport.

Toen dit rapport uiteindelijk verscheen was het verslag van Dekker teruggebracht tot 1 pagina met daarin nietszeggende zaken. In ieder geval geen zaken die een verschil zouden maken in het eindrapport.

Dat wat Dekker concludeerde en uit het eindrapport van de OVV is verwijderd, is het volgende:

Dekker legt uit dat de co-piloot die het vliegtuig tijdens de landing bestuurde, ervan uitging dat de motoren ‘luisterden’ naar de data die hij op dat moment voor zijn neus had. De hoogleraar ontdekte - heel simplistisch gesteld - echter dat in de 737 die de co-piloot op dat moment bestuurde, de motoren altijd luisterden naar de technische informatie die van de kant van de hoofdpiloot kwam. Zo zat de machine nou eenmaal in elkaar, maar daar waren de vliegers door Boeing nooit op gewezen. Daardoor handelde de co-piloot op basis van verkeerde aannames, toen het toestel door een kapotte sensor in de problemen kwam.

De clou van het verhaal is dat niet alleen Boeing heel erg schuldig is aan de ramp met het Turkse toestel, maar dat de twee rampen met een Boeing 737 Max waarbij 346 mensen om het leven kwamen, eveneens werd veroorzaakt door een kapotte sensor.

Als de bevindingen van Dekker waren meegenomen in het eindrapport van de OVV dan was duidelijk geworden dat een kapotte sensor funeste gevolgen kan hebben en waren er maatregelen genomen en duidelijke instructies voor piloten over wat er kan gebeuren als een sensor niet goed werkt.

,,Laat ik vooropstellen dat het technisch gezien echt twee verschillende dingen zijn. Dat met de 737 Max gebeurde door problemen bij het opstijgen, bij Turkish Airlines ging het mis bij de landing. Maar zonneklaar is dat het in beide gevallen te maken had met één enkele sensor die niet goed werkte, waardoor er meteen grote problemen ontstonden. Daar zat geen correctiemechanisme op. Daarnaast waren de piloten in beide gevallen niet geïnstrueerd over veranderingen in de besturing van het toestel, want er stond niets over in de vlieghandboeken of opleidingsmaterialen van Boeing. Ook de cockpitsimulatoren waren in beide gevallen niet geprogrammeerd om dit vlieggedrag te tonen.”

Niet alleen toont dit zonneklaar aan dat de OVV absoluut niet te vertrouwen is omdat ze volledig corrupt is, maar dat de resultaten van haar MH17 onderzoek eveneens linea recta naar de prullenbank kunnen, zoals terecht al eens is voorgesteld door Rusland.

Maar, om het helemaal bont te maken, heeft de OVV nu opeens, ruim tien jaar na de ramp, natuurlijk vanwege het vernietigende artikel in de New York Times, het volledige rapport van Sydney Dekker online gezet, omdat ze zoals ze zelf zeggen, graag transparant willen zijn.

En volgens wederom een oude bekende,: "Als Boeing al geprobeerd zou hebben druk uit te oefenen, is dat niet gelukt", zegt Jeroen Dijsselbloem, de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad."

Maar, hoe kunnen dit soort dingen gebeuren?

Dit kan gebeuren omdat ons land bestaat bij de gratie van volkomen corrupte organisaties die worden geleid door trekpoppen die allemaal met elkaar in verband staan, elkaar de bal toespelen en uit de wind houden. Een corrupte kermis met een goed draaiend banencaroussel.

Hoe dat in de praktijk werkt wordt helemaal duidelijk uit de volgende video van Micha Kat. Die kwam tot de schokkende ontdekking dat  Alexander Schnitger, voormalig commandant luchtstrijdkrachten, niet alleen bij Boeing op de loonlijst staat, maar ook zitting heeft in de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Deze LVNL is een overheidsorganisatie die vroeger deel uitmaakte van de Rijksluchtvaartdienst maar later werd afgesplitst en werkt uiteraard heel nauw samen met de OVV.

Kijk en luister naar de volgende video en dan zie je dat de verbanden iedere keer hetzelfde zijn. Er is een poppetje dat weer een vriendje heeft die weer goede maatjes is met het koningshuis waar destijds de voorzitter van OVV vandaan kwam, Pieter van Vollenhoven. De LVNL is dan niet de organisatie die het onderzoek heeft uitgevoerd, maar geeft wel veel input aan het OVV en is wel ook een overheidsorgaan dat bolstaat van corrupte vriendjespolitiek, net zoals dat bij de OVV het geval is, waardoor het rapport van luchtvaartdeskundige Sydney Dekker in eerste instantie in de prullenbak verdween.


Bovenstaande is een voorbeeld van hoe de belangenverstrengeling en corruptie werkt. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen in de luchtvaartindustrie, maar bijvoorbeeld ook in de farmaceutische industrie waar virusboer Ab Osterhaus maar blijft pushen voor vaccinaties, terwijl hij zelf grote belangen heeft in de farmaceutische industrie.

Of de voormalige Minister van Volksgezondheid Edith Schippers die hele sterke connecties had en heeft met de farmaceutische industrie.

Weer terug naar de crash met Turkish Airlines en de OVV die we uiteraard ook weer tegenkomen bij de neergeschoten MH17. Om aan te tonen hoe het corrupte netwerk in Nederland fungeert en waarom ook het MH17 rapport grote flauwekul is, hierna een deel uit een eerder artikel, waar je een aantal van dezelfde namen weer tegenkomt.

De namen die belangrijk zijn in verband met het door Nederland uitgevoerde onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 zijn die mensen die daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de richting van het onderzoek.

Wie zijn de “machtige mensen” in de voorgrond en/of achtergrond die daadwerkelijk beslissingen kunnen nemen voor wat betreft het MH17 onderzoek?

Er zijn twee instanties betrokken bij het onderzoek:

Het  Joint Investigation Team (JIT) doet onderzoek met als uiteindelijke doel de berechting van de daders. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) doet onderzoek om veiligheidslessen te kunnen trekken voor de toekomst. Zowel het JIT als de OVV onderzoeken de oorzaak van de ramp.

Wat je gerust kunt stellen is dat beide teams hand in hand werken om uiteindelijk tot de gewenste eindconclusie te komen.

We hebben kunnen lezen hoe Minister Stef Blok in de Veiligheidsraad de Russen te grazen nam:

Rusland heeft het verzoek van de Nederlandse minister Stef Blok van buitenlandse zaken om de schuld op zich te nemen van de aanslag op vlucht MH17 furieus van de hand gewezen. ,,We staan niet toe dat iemand met Rusland praat in de taal van ultimatums.''

Geenstijl verwoordt het als volgt:

MinBuZa Blok tegen Russisch tuig dat blijft liegen over MH17 in VN-Veiligheidsraad. Kom maar op, klote-Russen. Oh en Stef Blok. Ga door. Fuck ze.

Blok speelt een belangrijke rol in het onderzoek.

Voor wie niet meer weet hoe de man eruit ziet, volgt hier een foto van hem. Het is de man met de groene das en de foto hebben we geleend van dit Twitteraccount waar heel veel interessante informatie te vinden is en waar al heel lang een strijd wordt gevoerd voor de vrijlating van de Koerdische zakenman Baybasin.

Dat er rechts op de foto een man staat die Joris Demmink heet berust op louter toeval.... hij kwam "toevallig" even langs.

xxx

Achter Stef Blok zien we de man die verantwoordelijk is voor de ene helft van het MH17 onderzoek, Tjibbe Joustra. Hij is voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Op de volgende foto is hij wat beter te zien en dat zijn bloedgabber Demmink ook op die foto staat, berust wederom op louter toeval.

xxx

Een ander belangrijk iemand die eveneens betrokken is bij het MH17 onderzoek is professor Erwin Muller, vice voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad heeft nooit antwoord willen geven op de vraag of ze beschikte over de Amerikaanse beelden. Wel heeft Erwin Muller, lid van de Onderzoeksraad, tijdens een van de MH17-bijeenkomsten in augustus tegenover nabestaanden gezegd dat ze op dat moment niet waren opgevraagd bij de Verenigde Staten.

Dat dezelfde Erwin Muller er ooit voor zorgde dat Joris Demmink in 1995 weer eens de dans ontsprong omdat hij werd overgeslagen voor de Van Traa verhoren, berust op louter toeval. Van Traa stierf in 1997 onder verdachte omstandigheden.


xxx

De bloedgabber van Demmink, Tjibbe Joustra, was eerder Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Welk een toeval dat we daar ook weer de politievrouw tegenkomen die jarenlang de leiding had over het MH17 onderzoek.

Een van de belangrijkste politiebazen van Nederland, chef Landelijke Eenheid Patricia Zorko, stapt op bij het korps. Ze gaat vanaf 1 november aan de slag als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) én als hoofd van de afdeling Cybersecurity bij de NCTV.

Ze verwierf landelijke bekendheid als leidster van het grootste en meest complexe politieonderzoek ooit in Nederland: de zoektocht naar de daders van de aanslag op vlucht MH17

Nog een politieman die we tegenkomen bij het MH17 onderzoek is Pieter Jaap Aalbersberg.

Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofdcommissaris bij de Amsterdamse politie, gaf na de ramp met vlucht MH17 leiding aan de repatriëringsmissie in Oekraïne.

De opdracht die Aalbersberg meekreeg was duidelijk: Zorg voor zoveel mogelijk vertraging bij het onderzoek en probeer bewijs dat MH17 is neergeschoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig te verdoezelen. Kortom, Aalbersberg was de perfecte man om de onderste steen ook echt onder te laten blijven.

Aalbersberg kwam ook anders in het nieuws, maar dat berust weer op....  louter toeval:

Het verhaal is duidelijk. Bij een justitieel onderzoek naar kindermisbruik met de codenaam "Rolodex" komt Joris Demmink, naast een aantal andere Justitie mensen, in beeld als verdachte.

Aalbersberg geeft volgens rechercheur De Koter opdracht om het onderzoek stop te zetten. Bovenstaande zijn keiharde feiten die door betrouwbare getuigen onder ede voor een rechtbank worden verklaard.

Beloningen en chantage zijn de twee elementen die ervoor zorgen dat ons land bij uitstek geschikt is om een doofpotteam samen te stellen.

Men vraagt en wij draaien.