De monsterlijke wreedheden waartoe een satanische sekte in staat is worden nergens meer duidelijk dan tijdens de Naziperiode in Duitsland.

De plannen voor wat er toen gebeurde, werden al jaren daarvoor gesmeed door Theodor Herzl, “de vader” van het Zionisme.Om überhaupt te kunnen begrijpen wat er werkelijk gebeurde is het noodzakelijk om nog even goed te kijken naar wat die satanische sekte nu precies is.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Het onderdeel van deze sekte dat een heel belangrijke rol speelde in de Nazitijd was het Zionisme.  Theodor Herzl wordt als grondlegger van het Zionisme beschouwd en van hem komt dan ook de nobele doelstelling een eigen Joodse staat te willen stichten, een wens die bij hem veroorzaakt zou zijn door het toenemend antisemitisme.

Maar, aangezien Herzl een prominent lid was van de sekte komt er geen enkele nobele doelstelling om de hoek kijken, maar moet er een Joodse staat worden gecreëerd die als basis kan dienen voor de uiteindelijke wereldoverheersing (New World Order) en bij het creëren van die staat kunnen zij volgens Herzl heel goed gebruik maken van antisemitisme.

Volgens een artikel bij Henry Makow claimde Herzl dan ook dat het antisemitisme voor elkaar zou krijgen wat ze zelf niet zou lukken; het richting de nieuwe staat drijven van Joden. Zo schreef Herzl onder andere in zijn dagboek: “De antisemieten zullen onze meest betrouwbare vrienden worden, de antisemitische landen onze bondgenoten”.

Het zouden dan ook de antisemieten worden die voldoende en capabele Joden richting het nieuwe land zouden sturen. De Nazi’s implementeerden in 1933 de zogenaamde Transfer Agreement of Havaara waarin werd vastgelegd dat Joden die naar Palestina wilden emigreren een deel van hun bezit mochten meenemen in de vorm van Duitse machines en producten. Deze overeenkomst vormde de basis voor de creatie van de staat Israël.

Om dit alles ten uitvoer te kunnen brengen was het noodzakelijk dat de Zionisten Adolf Hitler aan de macht hielden. Het waren ook Joodse bankiers en Zionisten geweest die Adolf aan de macht hadden geholpen als een moorddadige dictator die in staat zou zijn om de plannen van Theodore Herzl uit te kunnen voeren, wat bestond uit de inzet van een antisemitische overheid om Joden te dwingen naar Palestina te emigreren. De Nazi’s stelden dat de ultieme oplossing voor het Jodenprobleem de oprichting van een Joodse staat zou zijn. Dit was identiek aan de doelstellingen van Herzl en het Zionisme.

Een klein deel uit een eerder artikel:

De grootste supporter van de Zionisten binnen Duitsland zelf was, naast Hitler persoonlijk, de SS. Uit een intern SS document uit 1934 blijkt dat zij van mening zijn dat er alles aan gedaan moet worden om de Zionisten te steunen om op die manier zoveel mogelijk Joden Duitsland uit te krijgen, richting Palestina. De Schutzstaffel (SS) was een militaire eenheid binnen de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), de partij van Adolf Hitler.

Het Zionisme kreeg binnen Nazi Duitsland dan ook alle gelegenheid om zichzelf en haar doelstellingen te promoten om op die manier zoveel mogelijk Joden over te halen om te emigreren naar Palestina.

Een officier van de SS, Leopold von Mildenstein, reisde zelfs samen met de Zionist Kurt Tuchler naar Palestina en schreef naar aanleiding van die reis eind 1934 een serie artikelen in de Berlijnse krant Der Angriff. Zijn stukken verschenen onder de noemer: "Een Nazi reist naar Palestina".

In die artikelen werden de karaktertrekken van de nieuwe emigranten naar Palestina luidkeels geprezen en schreef Von Mildenstein dat er in Palestina een soort "nieuwe Jood" werd geboren. Hij prees het Zionisme aan als een weldaad voor het Joodse volk en de hele wereld. Er werd door Der Angriff zelfs een speciale medaille uitgegeven met de Ster van David aan de ene kant en het hakenkruis aan de andere kant om de gezamenlijke Nazi-Zionistische reis te herdenken.

xxx

Toen ze eenmaal voldoende Joden hadden in Palestina, veranderde het verhaal en werd de Transfer Agreement stopgezet. Daarna werden door de Nazi’s met zorg Joden geselecteerd die nog wel naar Palestina mochten en de rest moest van deze aardbol verdwijnen.

Aangezien de staat Israël moest worden bevolkt door krachtige mensen, zorgde Hitler en consorten ervoor dat de ouderen, zwakkeren en heel jonge kinderen omkwamen in de concentratiekampen. Alleen de allersterksten mochten vertrekken naar Palestina.

De plannen om antisemieten te gebruiken voor de creatie van de staat Israël werd al in 1896 door Herzl gepubliceerd. Het hele idee van de Transfer Agreement was al bedacht 38 jaar voordat zij Hitler aan de macht hielpen. Het complete antisemitische script voor Hitler was dan ook door hen zorgvuldig voorbereid en stond volledig ten dienste van het Zionistisch doel.

Het soort antisemitisme dat zij voor Hitler hadden bedacht was gebaseerd op ras en politiek, niet op religie. De reden hiervoor was om te zorgen dat Joden niet konden ontsnappen door zich te bekeren tot het christendom.

De Zionisten hielpen Hitler aan de macht om hem in staat te stellen de Joden van Europa bij elkaar te kunnen drijven. Vervolgens werkten ze samen om de zwaksten te laten doodgaan en sterken over te houden als (genetisch) materiaal voor deportatie naar Palestina en op die manier een sterke Joodse staat neer te zetten.

De grootste vijand van het Joodse volk is dan ook het Zionisme.

xxx

Heinrich Brüning, de voormalig Duitse kanselier van 1930 tot 1932, schreef in een brief aan Churchill in 1937 dat Adolf Hitler en de Nazi partij hun grootste contributies ontvingen van de directeuren van de twee grootste Duitse banken, waarvan één van hen de leider was van het Zionisme in Duitsland.

Tot op de dag van vandaag portretteren de daders van dit alles zichzelf als slachtoffers en de wereld trapt er massaal in.