Minder dan een kwart van door Amerikaanse politie vermoorde mensen is zwart

we worden bespeeldAlleen al in het jaar 2019 zijn er door de Amerikaanse politie 1.099 burgers vermoord, in de vijf jaar daarvoor waren dat er in totaal 7.666.

Van die vermoordde mensen in bijvoorbeeld 2019 was 24 procent zwart, wat betekent dat verreweg de meerderheid van de vermoordde mensen niet zwart is.Als het licht eenmaal is uitgegaan, dat wil zeggen, de laatste persoonlijke vrijheden zijn verdwenen, misschien hebben mensen dan even de tijd om rustig na te denken en uit te werken hoe het kan dat ze in die situatie terecht zijn gekomen. Het zal voor velen moeilijk zijn te accepteren dat ze zich in die situatie bevinden omdat ze gepassioneerd hebben gekozen voor een partij. Dat wil zeggen ze hebben gekozen voor rechts of ze hebben gekozen voor links.

Zover zijn we nog niet gelukkig. Wij bevinden ons nu in een situatie dat de hele wereld moord en brand schreeuwt omdat er een zwarte Amerikaan is vermoord door een politieagent, als het al waar is. Als gevolg daarvan is een groot deel van Amerika veranderd in een land waarvan je tot voor kort niet zou geloven dat het werkelijk Amerika is. Steden branden, er wordt geplunderd, de president moet zich verschuilen in een bunker, zwaait met een bijbel en dreigt met het leger.

Al sinds mensenheugenis worden zwarte Amerikanen door de politie aldaar regelmatig verwond of doodgeschoten. Maar dit overkomt niet alleen zwarte mensen. Tussen 2013 en 2018 zijn er in Amerika in totaal 7.666 mensen door de politie vermoord waarvan het overgrote deel niet zwart is.

Waar wel altijd op wordt gehamerd is het feit dat hoewel zwarten slechts 13 procent van de bevolking vormen, zij 2,5 keer meer kans hebben door de politie te worden vermoord dan blanken. Dat klopt, maar wat er dan voor het gemak niet bij wordt vermeld is dat hoewel zij slechts 13 procent van de bevolking vormen er in de periode 1980 tot 2008 in 52,5 procent van alle gepleegde moorden in Amerika sprake was van een zwarte dader. Ook blijkt uit cijfers dat van alle Amerikanen die worden gearresteerd voor een incident waar wapens bij zijn betrokken dit voor de overgrote meerderheid zwarte Amerikanen betreft. Berovingen van blanke Amerikanen door zwarte inwoners komt 12 keer vaker voor dan andersom. 

Kortom, verreweg de meeste zware en aan wapens gerelateerde misdaden komen voor onder de zwarte bevolking en dus komen zij dientengevolge ook veel vaker in aanraking met de politie en hebben daardoor verhoudingsgewijs ook meer kans om door die politie vermoord te worden. Wij hebben hier geen ruimte om de achtergronden en redenen voor deze statistieken uit te werken. Wat wij belangrijk vinden is dat mensen gaan zien dat onze onderlinge verschillen die juist prachtig en inspirerend zijn, worden misbruikt om ons te verdelen. En dat gebeurt al vele eeuwen lang.

Feit is dat in absolute aantallen het overgrote deel van dodelijke slachtoffers van politiegeweld niet zwart is. Het politiekorps bestaat voor het overgrote deel uit psychopaten die geen rassenonderscheid maken in het uitvoeren van hun wrede praktijken. Zij vermoorden net zo gemakkelijk een Hispanic, als een zwarte of een blanke.

Als er dan ook een opstand ontstaat na de dood van George Floyd zou je verwachten dat dit zou gaan over de manier waarop de politie optreedt tegen Amerikanen in het algemeen, want alle mogelijke soorten mensen worden door de Amerikaanse politie vermoord. Maar, dat is niet het geval, want het gaat alleen om zwarte Amerikanen. De blanke, of beter gezegd, de niet zwarte doden tellen klaarblijkelijk niet mee, want die zijn niet belangrijk, hoewel ze 76 procent van de dodelijke slachtoffers van politiegeweld vormen.

In plaats van protesten tegen het optreden van de politie tegenover alle burgers, kregen we plotsklaps te maken met wereldwijde protesten tegen racisme. 

Afgelopen dinsdag werd dan ook benoemd tot BlackOutTuesday:

Als je vandaag door Instagram scrolt, lijkt het misschien alsof het platform de foto's niet laadt. Maar niets is minder waar: over de hele wereld wordt een volledig zwarte afbeelding gedeeld. Door bekende- en onbekende mensen. Waarom doen we dit? De zwarte foto, vaak met het bijschrift #BlackOutTuesday eronder, is bedoeld als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging. De afgelopen dagen zijn over de hele wereld mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen racistisch politiegeweld.

Alles is ineens racisme:

opeens is alles racisme


Ook Rutte heeft het ineens alleen maar over racisme:

Rutte: Ook Nederland heeft een racismeprobleem VIDEOPremier Mark Rutte vindt dat discriminatie in Nederland een ‘systemisch probleem’ is, maar noemt het ‘niet onderhandelbaar’ om bij demonstraties de eis van 1,5 meter afstand te negeren.

En zo zie je hoe het werkelijke probleem (politiegeweld tegen Amerikaanse burgers) door de media heel handig wordt verdraaid naar racisme. En dat is opzettelijk.

Van racisme is het maar een kleine stap naar het gebruikelijke links en rechts. Links is het "strijden" tegen racisme en rechts is het desnoods met geweld en het leger een einde maken aan de onlusten.

Het uiteindelijke doel is zoals altijd het tegen elkaar opzetten van de bevolking. De bevolking wordt tegen elkaar opgezet om de aandacht af te leiden van de manipulatoren in de achtergrond

Wat je dan nu gaat krijgen in Amerika zijn gevechten tussen de linksen, Antifa, en de rechtsen, de Patriots. In sommige Amerikaanse staten zoals Idaho bereiden steden zich voor op een soort komende veldslag tussen beide partijen.

Antifa laat duidelijk merken waar hun loyaliteit ligt.

antifa houdt van Israël

Hé, maar dat is vreemd. Want de Cryptojoodse Zionistische bijbelzwaaiende Trump is ook de grootste fan op aarde van Israël. Beetje vreemd dan dat hij Antifa benoemt tot terroristische organisatie.

Het antwoord komt van de Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow:

Unfortunately, America's defence is in the hands of Zionist Jews like Donald Trump, who work in tandem with their fellow Masons on the Left. Americans are caught between a Communist rock and a Zionist hard place.

De wereld wordt zoals gewoonlijk bespeeld.

Om de achtergrond wat toe te lichten over hoe de werkwijze in elkaar steekt , hierna een klein stukje uit een eerder artikel:

Wanneer je iets niet lekker vindt op de linkerkant van je menu kaart, dan kijk je naar de rechterkant in de hoop daar iets aan te treffen wat je wel lekker vindt. Voor de restauranteigenaar maakt het niet uit of jij iets kiest van de linkerkant van de menukaart of van de rechterkant, want in beide gevallen bestel je bij hem.
De wereldpolitiek wordt op eenzelfde soort manier gevoerd. Als mensen dingen zien aan de linkerkant van het politieke spectrum dan kijken ze naar de rechterkant van het politieke spectrum in de hoop daar een partij of een leider aan te treffen die hen wel biedt wat ze zoeken. Voor hen die zowel de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum controleren maakt het niet uit, want in beide gevallen sta je onder hun controle.

De twee gerechten waar je op de politieke menukaart uiteindelijk uit kunt kiezen bestaat uit wat de Joodse onderzoeker Henry Makow noemt: het Joods communisme of het Joods Zionisme, links of rechts.

Aan beide kanten zie je in de achtergrond altijd Joodse miljardairs die financieel de ene of de andere kant steunen.

De linkerkant wordt duidelijk geleid en grotendeels gefinancierd door George Soros. Dit deel van het spectrum behelst het ineen laten storten van soevereine landen, inclusief Israël, en de rechterkant, grotendeels gefinancierd door miljardairs zoals de gebroeders Koch en Sheldon Adelson is de route van een aantal sterke zelfstandige landen die worden gedomineerd door Israël.

Wat al deze lieden gemeen hebben is dat ze behoren tot de Sekte des Doods, ook wel Chazaarse of Rothschild mafia genoemd. Dit geldt net zo goed voor George Soros als voor de gebroeders Koch of Adelson.

Adelson heeft zijn vermogen verdiend in de casino business en is bij insiders meer bekend als de eigenaar van Trump.

Een aantal jaren geleden schreven wij het volgende:

Verdeel en Heers.

Dit is een motto wat door het merendeel van de bevolking helaas nog steeds niet wordt begrepen.

Op het moment namelijk dat meer mensen zouden weten wat dit precies inhoudt, zou de wereld op slag een betere plek worden om te wonen en zouden de plannen van de Globalisten voorgoed zijn gedwarsboomd.

Het ergste dat een tiranniserende overheid kan overkomen, is dat het volk eensgezind begrijpt dat dit niet langer is wat ze willen, naar de hoofdstad van het land trekken en de schuldigen met pek en veren het land uit schoppen (als ze geluk hebben).

Omdat in onze huidige maatschappij de overheid de werkelijke vijand van de bevolking is, moet er verdeeldheid worden gezaaid onder de bevolking, zodat er twee kampen ontstaan die elkaar bestrijden, waardoor de werkelijke schurk, de overheid, buiten schot blijft.

Dat artikel schreven wij toen onder andere over al de rellen die toen werden veroorzaakt door groeperingen zoals Black Lives Matter.

Dus, ga je reacties krijgen, wat dan weer precies de bedoeling is. Want, hiermee kun je een organisatie in het leven roepen zoals Black Lives Matter (BLM). Niet te verwarren met een van Amerika's beruchte overheidsorganisatie het Bureau of Land Management, ook BLM.

Wanneer je wat dieper kijkt naar de manier waarop Black Lives Matter te werk gaat, zie je dat het een aangestuurde, professionele groepering is, niet onwaarschijnlijk opgericht door de overheid/geheime diensten zoals dat ook met bijvoorbeeld ISIS is gegaan, met als enig doel de tegenstellingen tussen blank en zwart in Amerika zo groot mogelijk te maken.


Het is sommige mensen ook opgevallen dat er een soort overeenkomst bestaat in de uitrusting zoals die door Antifa wordt gedragen en ISIS. Wanneer je beiden naast elkaar zet, dan zou je zweren dat ze worden gemaakt in dezelfde fabriek.

antifa in hamburg


antifa en isis is één pot nat
En dat is ook zo, want Black Lives Matter, ISIS en Antifa zijn allemaal onderdeel van de verdeel en heers tactiek van de machthebbers achter de schermen.

Dan is het natuurlijk ook niet zo vreemd dat ook bij Antifa de naam George Soros weer opduikt.Volgens onderzoek op de website Henry Makow, maakt George Soros onderdeel uit van de Chabad beweging.

Zoals we over deze beweging schreven, waarvan ook de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, lid is, in een eerder artikel:

En dan komt de aap uit de mouw, want volgens sommige onderzoekers komt de Chabad weer voort uit de bij ons inmiddels bekende Sabbateans. Zo is het cirkeltje weer rond en hebben de machthebbers weer een boeman gecreëerd die nog veel gevaarlijker lijkt dan zijzelf. Maar geen nood, zij zullen maatregelen nemen om onze veiligheid te garanderen.

Trump gecontroleed via Chabad

Links of rechts, het is allemaal één pot nat.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl