uw vriendelijke Joodse bankier financiert uw slaaf Overal ter wereld vliegen mensen elkaar in de haren vanwege racisme en het verleden van de blanken als slavenhandelaren.

Bij dit alles kijkt niemand naar de feiten en weet ook bijna niemand wie nu wérkelijk de slavenhandelaren waren.



Het onderwerp slavenhandel is op dit moment volop in de belangstelling en de tegenstellingen tussen blanke en donkergekleurde mensen wordt opgezweept tot ongekende hoogte.

Alles draait om het verleden waar de blanken op afgrijselijke wijze de donkergekleurde Afrikanen hebben verkocht als “handelswaar”. Nu is "blanken" natuurlijk een heel ruime definitie en zoals we weten van rapper Akwasi had je ook donkergekleurde slavenhandelaren.

Het is misschien daarom handig om wat meer in te zoomen op de mensen die zich daadwerkelijk met deze “handel” bezighielden in plaats van de algemene term "blanken" te gebruiken.

Via een contact in Amerika werden wij gewezen op een website die heet: “Wij dachten dat ze wit waren”. Het is de website van de Afro Amerikaanse onderzoeker Dontell Jackson. De website van Jackson is inmiddels vakkundig geschrapt van internet, maar gelukkig bieden de archieven uitkomst.

In zijn inleiding schrijft Dontell onder andere het volgende:

Mijn naam is Dontell Jackson en net zoals veel Afro Amerikanen ben ik groot gebracht in een cultuur waar de propaganda zodanig is opgezet dat de schuld van alle slechte dingen die het zwarte ras overkomt, bij de blanke man wordt neergelegd. Pas toen ik zelf begon met onderzoek naar de werkelijke geschiedenis van het zwarte ras, het blanke ras en ook andere rassen in Amerika, kwam ik tot een andere conclusie. Ik begon te beseffen dat veel, zo niet alle opgekropte woede die de Afro Amerikanen voelen als gevolg van de lange geschiedenis van hun misbruik en exploitatie, bewust een verkeerde richting wordt opgestuurd door hen die het meest verantwoordelijk voor alle ellende zijn. Bewust sturen ze mensen op een dwaalspoor en leggen de schuld bij het blanke ras dat ze beschouwen als hun vijand.

De werkelijkheid is dat de blanke man slechts weinig van doen had met de slavenhandel die onze voorouders weghaalden uit Afrika en hen verkochten als slaven in de Nieuwe Wereld. Deze misdaden werden niet begaan door blanke Europeanen, maar door Joden die zich bezighielden met trans-Atlantische handelsactiviteiten tussen de Oude Wereld en de Amerika’s waar zij hoopten het Nieuwe Jeruzalem neer te kunnen zetten, van waaruit zij alle rassen die niet tot het “uitverkoren volk” hoorden zouden kunnen exploiteren. In hun pogingen om dat doel te bereiken is het blanke ras net zo erg bedrogen en gemanipuleerd als het zwarte ras.

De zwarten zijn bewust misleid door de Joodse mensen die in vorige eeuwen hun fortuinen hebben vergaard met de trans Atlantische slavenhandel en die tot op de dag van vandaag ons manipuleren en exploiteren. Omdat de meeste zwarte mensen geen onderscheid maken tussen Joden en blanken is het voor de Joden gemakkelijk om te ontsnappen aan gerechtigheid voor al het kwaad dat zij hebben aangericht. Ze hebben de zwarten ervan weten te overtuigen dat het de blanke man is die verantwoordelijk is voor de slavenhandel.

In verreweg de meest gevallen had de blanke man weinig of niets te maken met de slavernij of andere misdaden die tegen ons volk zijn begaan. Net zoals de zwarten worden ook de blanken tot op de dag van vandaag misbruikt en geëxploiteerd door de Joden. Hun ras wordt zelfs nog meer gehaat door de Joden dan het zwarte ras. De zwarten worden door de Joden eenvoudigweg beschouwd als pionnen die gebruikt kunnen worden en waar geen verdere aandacht aan geschonken hoeft te worden. Het enige nut dat wij hebben voor de Joden is dat ze ons kunnen gebruiken om de blanken te vernietigen. De blanken die ze zien als hun werkelijke vijanden. Daarom moedigen zij ons ook aan om ons te vermengen met de blanken zodat er straks geen blanken meer over zijn.

Bovenstaande zijn heftige beschuldigingen van Dontell Jackson, maar hij doet dit niet zomaar. Op zijn website vind je het exacte, goed onderbouwde en gedocumenteerde verhaal over hoe de slavenhandel werkelijk ging. Wie de schepen hadden om de slaven te vervoeren, wie het geld had om voor dit alles te financieren en wie uiteindelijk godsvermogens hebben verdiend met het exploiteren en verkopen van het zwarte ras.

De website is ook een absolute aanrader voor alle mensen afkomstig uit Suriname en Curaçao die graag meer willen weten over wat er in het verleden precies is gebeurd. Dus, als je familie vrienden of bekenden hebt in die regionen, deel dit artikel!

Zo schrijft Jackson onder andere het volgende:

In een interview dat in 2013 werd gegeven door Rabbi Lody van de Kamp aan een Joodse krant, zei deze: Er werd door de Joodse gemeenschap in Zuid Amerika onder andere geld verdiend door slavernij en vervolgens ging dat geld naar Nederland, waar Joodse bankiers dit verder behandelden. In een bepaald deel van Nederlands Guyana (waar ook Suriname bij hoort) werden op 40 plantages die aan Joden toebehoorden tenminste 5.000 slaven gehouden. Dit gebied stond bekend als de Jodensavanne. (Volgens de Wikipedia werden in de Jodensavanne ongeveer 9.000 slaven gehouden). Bijna alle Joden emigreerden naar Nederland na een grote slavenopstand in 1832 en brachten uiteraard hun vergaarde fortuin mee.

Er wordt door de Joodse media altijd gezegd dat Joden geen belangrijke rol hebben gespeeld in de slavenhandel omdat hun aantal maar zo klein zou zijn geweest. Dat moet dan het argument zijn waarmee, wat zij noemen, “de mythe” van de Joodse slavenhandelaren, wordt ontkracht. Echter, als je naar de volgende zin kijkt uit de Wikipedia, dan weet je dat ze niet veel mensen nodig hebben om duizenden Afrikanen als slaaf te houden.

In 1694 telde de gemeenschap te Jodensavanne ongeveer 570 zielen die meer dan 40 plantages hadden en ongeveer 9.000 slaven die op deze plantages werkten.

Laat dat even inzinken, met goed 500 mensen, waarvan een deel vrouwen en kinderen, weten ze 9.000 slaven gevangen te houden.

Er is nog iets dat niet algemeen bekend is en dat is het volgende: Niet iedereen mocht zich bezighouden met slavenhandel, want dat voorrecht (monopolie) was alleen voor The Crown. In tegenstelling tot wat velen zullen denken betekent dat niet het Britse koningshuis, maar de City van London die volledig in handen is en gecontroleerd wordt door de Rothschild kliek. De Joodse slavenhandelaren traden dan ook formeel op als agenten van The Crown. De City moet je ook eigenlijk niet zien als een aparte staat, maar als een enorme Rothschild onderneming die zich geen bal aantrekt van Britse wetten.

Ook de scheepvaart in het Caribisch gebied en van en naar Afrika was grotendeels in Joodse handen, ze voeren met een Joodse bemanning onder een Joodse kapitein en ook waren zij diegenen die de schepen bevoorraden.

Uiteraard waren zij ook degenen die vervolgens de slaven bij aankomst opkochten en weer door verkochten. Hierna volgen enkele krantenadvertenties van Joodse slavenhandelaren uit die tijd.

verkoop zwarten door Joodse slavenhandelaren


verkoop negers door Joodse slavenhandelaren

Alle transport van slaven naar het Caribisch gebied werd uitgevoerd onder de vlag van de Nederlandse West Indische Compagnie (WIC, opgericht in 1621)). Klaarblijkelijk had deze onderneming een monopolie voor het transport van slaven naar het Caribisch gebied en uiteraard waren de aandeelhouders van deze onderneming voor een fiks deel ook Joods en in het geval niet helemaal, dan via stromannen. 

The most relevant precedent of all for Jewish merchants in London who may have contemplated investing in England's new slave-trading companies was the Jewish community in Amsterdam. There, the Dutch West India Company offered the opportunity to purchase stock in a slave-trading enterprise.

Bovenstaande past ook weer naadloos bij de oprichting van de eerste centrale bank ter wereld, de Amsterdamse Wisselbank (1609), waarover wij onder andere het volgende schreven in een eerder artikel:

Vijftien jaar nadat de eerste schijnchristenen/Joden/Chazaren Amsterdam waren binnen gekomen werd de Amsterdamse Wisselbank opgericht door Dirk van Os. Veel Nederlandser dan dat zal je niet krijgen, denk je zo op het eerste gezicht, maar schijn bedriegt want wat nergens wordt vermeld is dat Van Os een bekende Joodse familienaam is.

Van Os werkte samen met Isaac Le Maire, ook een berucht Joods figuur uit die tijd:
Lemaire, Isaac, (1559-1621): speculant aan de beurs van Amsterdam, heeft gepoogd de VOC middels short selling kapot te maken.


Volgens Jackson werden de slaven op de veilingen alleen verkocht voor contant geld en aangezien bijna alle cash in handen was van de Joden waren ook zij bijna altijd de kopers. Omdat er nauwelijks concurrentie was, konden zij de slaven spotgoedkoop in handen krijgen. Vervolgens verkochten de Joden de slaven weer door naar de plantagehouders die meestal geen geld hadden om contant te kunnen betalen. Geen probleem, want uw vriendelijke bankier is graag bereid om slaven te leveren op afbetaling. Hierdoor pakten de Joodse slavenhandelaren nog eens flinke stukken winst en die bedroegen dan ook al snel 300 procent of meer.

Curaçao had een andere functie in de slavenhandel en dit eiland fungeerde meer als een soort slavenvoorraadmagazijn voor de Joodse handelaren. Volgens Seymour Drescher, een Joodse historicus, zijn er door Nederlandse Joden aldaar minimaal 15.000 slaven verhandeld. Het ging zelfs zo ver dat wanneer een veiling gepland stond op een Joodse feestdag, deze werd verschoven omdat er anders toch geen kopers kwamen.

Een vergelijkbaar verhaal doet zich voor in Amerika en wanneer je de website van Jackson leest, dan zie je een lange rij met namen van grote Joodse slavenhandelaren van New York tot South Carolina die fortuinen hebben verdiend met de slavenhandel. Ook hier weer hetzelfde verhaal: zij hadden de schepen, zij bevoorraadden de schepen, zij hadden het geld om alles te kunnen financieren en zij traden op als gevolmachtigden van The Crown. 

Overal brachten Joodse slavenhandelaren hun "waar" aan de man.

Joodse slavenhandelaren


Joodse slavenhandelaren

Tot besluit schrijft Dentoll Jackson het volgende:

Ik zou graag al mijn zwarte broeder en zusters uitnodigen om mij met mee te doen en samen ervoor te zorgen dat we de leugens, misleidingen en halve waarheden waaraan wij als ras zijn blootgesteld, te ontwarren. Laten wij de werkelijke geschiedenis onderzoeken over wat ons is aangedaan door mensen die er meer dan plezier in hadden en hebben ons te laten denken dat de blanke man verantwoordelijk was en is voor hetgeen ons is aangedaan, terwijl de misdaden in werkelijkheid zijn begaan door Joden.

Deel a.u.b. de informatie op mijn website met zoveel mogelijk mensen, vrienden, familie en collega’s, zodat wij als volk een grotere vrijheid kunnen krijgen door het kenne van de waarheid. Dit is het enige dat ons vrij kan maken van onderdrukking, manipulatie en exploitatie door degenen die ons hebben misleid en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Laten wij onszelf onderwijzen als volk door het delen van deze kennis van de waarheid binnen heel ons ras. Dit, zodat wij ons vrijmaken van de ketenen van leugens en bijgeloof die onze hersenen en geesten tot slaven hebben gemaakt.

Het bovenstaande sluit ook naadloos aan bij een eerder artikel dat wij schreven over de oorsprong van de bekende Skull and Bones club in Amerika. Hierna een deel uit een eerder artikel:

Even een stuk terug in de tijd, namelijk de periode midden 16e eeuw tot en met 18e eeuw. Dit was de tijd dat de oceanen onveilig werden gemaakt door maritieme terroristen die waren ingehuurd door Europese handelshuizen en bankiers om schepen van hun rivalen te overvallen. Tegenwoordig noemen we dat piraten en de meest wrede van dat soort bestond uit Joden, of beter gezegd Chazaren wat ze eigenlijk zijn.

Op hun schepen kon je dan ook de bekende piratenvlag zien met de Skull and Bones en de meest gevreesde piratenschepen hadden namen zoals Koningin Esther, Profeet Samuel en Schild van Abraham.

joodse piraten caribisch gebied

Deze piratenvloten hielden zich voornamelijk op in het Caraïbisch gebied in de buurt van het eiland Jamaica. Dit was een schurkenstaat en eeuwig eigendom van niemand minder dan Cryptojood Christoffel Columbus en zijn erfgenamen. Dit was de plek waar ze veilig waren voor de Spaanse Inquisitie.

In 1655 echter werd Jamaica veroverd door een Britse armada onder leiding van Admiraal William Penn, de vader van William Penn junior, de oprichter van de staat Pennsylvania. De Joodse piraten moesten noodgedwongen vluchten naar de Nieuwe Wereld, het gebied dat we nu kennen als de Verenigde Staten.

Zoals bekend zijn het meesters in infiltreren en tegen 1701 hadden ze zich goed binnen gewurmd in de Nieuwe Wereld.

Uiteraard waren ze rijk en ze gebruikten een deel van deze rijkdom om een universiteit neer te zetten die te boek zou staan als religieus tolerant. Dit werd de nu heel bekende Yale universiteit.

Het verhaal gaat dat hoewel de Nieuwe Wereld tolerant was tegenover Joden ze op een gegeven moment toch het gevoel kregen dat het antisemitisme ook daar in opkomst was en daarom stichtten ze een nieuw geheim genootschap op de universiteit, genaamd Skull and Bones. De naam werd gekozen ter ere van hun voorvaderen, de Joodse piraten.

Ze gingen heel zorgvuldig om met dit geheime genootschap en accepteren dan ook niet meer dan 15 nieuwe leden per jaar. Deze leden bestaan hoofdzakelijk uit gentile goy (niet Joden), omdat zij, in tegenstelling tot Joden, gemakkelijker toegang krijgen tot de hoge machtsposities in Amerika.

Sinds de oprichting, zo’n 187 jaar geleden, is Skull and Bones er keer op keer in geslaagd om haar leden op de hoogste machtsniveaus in Amerika te plaatsen. Drie van hen werden zelfs president: William Howard Taft en vader en zoon Bush.

Hoe “verschillend” Donald Trump en Hillary Clinton zijn wordt duidelijk als je ziet dat Hillary erelid is gemaakt van Skull and Bones.

joodse piraten caribisch gebied

Het is dan ook geen toeval dat Donald Trump Bonesman Steve Mnuchin benoemde tot Minister van Financiën. Van twee anderen in zijn kabinet, Wilbur Ross en Ben Carson, weet men bijna zeker dat dit zogenaamde verborgen Bonesmen zijn. 

Verder is de multimiljardair en Bonesman Stephen Schwarzmann voorzitter van Trump’s Strategic Policy Forum en is een andere multimiljardair en Bonesman Wallace Smith lid van de Jobs Council. Deze laatste twee Bonesmen behoren bij de 13 machtigste Bonesmen ter wereld. 

En dan komen we in het heden, waar Antifa van de Joodse miljardair George Soros een all out aanval op de blanken begint.

antifa blanken moeten boeten en betalen

Bovenstaande afbeelding circuleert op dit moment op sociale media en zo is het cirkeltje weer rond en wordt hetgeen Dontell Jackson stelt hier in de prakijk geïllustreerd.

Verdeel en heers, de aandacht afleiden van de werkelijke daders door ervoor te zorgen dat anderen elkaar in de haren vliegen. Dat is al eeuwenlang de modus operandi en tot op de dag van vandaag werkt het uitstekend.

Wanneer zwarten en blanken de waarheid kennen en erkennen en daarna stoppen elkaar te beschuldigen en gezamelijk optrekken, pas dan is er kans dat de werkelijke daders van alle ellende op de wereld eindelijk worden ontmaskerd. Dat is opschieten geblazen! Help mee, ook al is dit een moeilijke taak.

wij zijn allemaal gelijk