covid-19,corona, hersenspoelen, mindcontrol, cult, sekteVoor mensen die doorzien dat de covid-19 pandemie een enorme hoax is, is het onbegrijpelijk dat niet iedereen dat ziet.

Daar is echter een heel goede reden voor, want onwetend is het gros van onze bevolking dat door middel van een ritueel is ingewijd in de Covid-19 sekte.Het navolgende is gebaseerd op een door de auteur CJ Hopkins geschreven artikel dat aantoont dat mensen de coronapandemie niet doorzien, omdat ze zonder dat ze het weten zijn ingewijd in een sekte, de Covid-19 sekte. 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een totalitair bewind is dat mensen zich conformeren aan een psychotisch officieel verhaal. (Bij psychose is sprake van een veranderde beleving van de werkelijkheid die waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. De belangrijkste symptomen zijn wanen en hallucinaties).

Het officiële krankzinnige verhaal heeft dan ook weinig of niets te maken met de werkelijkheid, dat dan ook constant wordt tegengesproken door de werkelijke feiten.

Dit fenomeen komen we onder andere tegen bij de Nazi’s en het Stalinisme. Maar, waar je dit verschijnsel nog veel beter kunt waarnemen is bij bepaalde sektes. Bekende voorbeelden hiervan zijn: de Manson familie, de People’s Temple van Jim Jones, maar ook de Scientology kerk en de Q psyop.

Wanneer je later terugkijkt naar een dergelijk fenomeen, zoals bijvoorbeeld het Nazitijdperk, dan is het voor normaal denkende mensen klip en klaar dat het officiële verhaal grotendeels was gebaseerd op waanvoorstellingen.

Maar, wat niet veel mensen begrijpen is dat degenen die slachtoffer worden (een individu of een totale (wereld)bevolking) van dergelijke waanvoorstellingen dat niet zo ervaren. Voor hen is het officiële verhaal niet psychotisch. Het tegenovergestelde is waar, voor hen voelt het volkomen normaal. Alles wat zij in hun maatschappij dagelijks waarnemen bevestigt het verhaal bovendien ook nog. Alles wat het officiële verhaal in twijfel trekt wordt gezien als een existentiële dreiging. Dat wil zeggen, een dreiging die zo groot is dat het voortbestaan van het leven zoals we dat kennen erdoor in gevaar komt.

De officiële verhalen hebben altijd een groot paranoïde element. Een verhaal waarbij de sekte wordt bedreigd door een vijand. Alleen door het strikt handhaven van de regels van de sekte kan de ideologie van de sekte gered worden. Het maakt geen enkel verschil wie of wat die vijand is. Het maakt geen verschil of het opstandelingen zijn, de Joden of een virus. De identiteit van de vijand is niet belangrijk. Het punt is dat er een paranoïde en hysterische sfeer wordt gecreëerd, waardoor de leden van de sekte de aan hen opgelegde strenge regels blijven gehoorzamen.

En dan gebeurt er iets dat heel belangrijk is.

Niet alleen druipt de paranoia af van het officiële verhaal, het is vaak ook nog totaal onlogisch, op sommige punten zelfs krankzinnig of ronduit belachelijk. Echter, als je denkt dat dit alles het verhaal zwakker maakt, niets is minder waar. Het vergroot hun kracht omdat het de volgelingen dwingt om in hun hoofd het totaal krankzinnige en ongeloofwaardige verhaal kloppend te maken omdat ze anders een buitenbeentje zouden worden binnen de sekte en dat is het laatste dat ze willen. Maar, omdat hun hersenen eigenlijk weigeren om het verhaal kloppend te maken ontstaat er een soort kortsluiting in het brein en stopt het met iedere vorm van kritisch denken en dat is uiteraard precies wat de leider van de sekte wil.

Sekteleiders veranderen ook regelmatig het verhaal radicaal, waarbij de sekteleden worden gedwongen de dingen die ze tot dan geloofden af te zweren en zelfs verketteren en doen alsof ze dat voorheen nooit hebben geloofd. Dit zorgt voor een nieuwe kortsluiting in de hersenen. Dan komt er uiteindelijk een punt waarop het rationeel denken totaal wordt opgegeven en het als een papagaai napraten begint van ongeacht welk soort onzin verhaal de sekteleider er op dat moment uitkraamt.

Maar, de totale onzin die er door de sekteleider wordt uitgekraamd is niet zo onzinnig als dat het lijkt voor een normaal denken iemand. Wanneer een dergelijk iemand luistert naar wat de sekteleider zegt dan denkt deze dat die leider iets probeert te communiceren. Maar, de sekteleider probeert helemaal niet te communiceren. Hij probeert de luisteraar te verwarren en te controleren. Een voorbeeld hiervan is Charles Manson met zijn “rappping”. Het gaat er niet om wat hij zegt, maar hoe hij het zegt. Hij kraamt totale nonsens uit, doorspekt met stukjes waarheid.

Deze techniek van het blijven herhalen van clichés waardoor de luisteraar stopt met denken wordt ook gebruikt door totalitaire regimes. De meest verreikende en gecompliceerde problemen waar de mensheid mee te maken heeft worden gecomprimeerd tot korte, dwingend klinkende en gemakkelijk te onthouden zinnen.

Komt dit alles je bekend voor? Mooi, want dezelfde technieken die door sekteleiders worden gebruikt om de leden van de sekte onder controle te houden, worden ook gebruikt door totalitaire regimes om complete volken onder controle te houden. Het zijn standaard mind control technieken en dit kan gebeuren in iedere samenleving, net zoals iedereen onder bepaalde omstandigheden slachtoffer kan worden van een sekte.

En dat is nu precies wat er op dit moment gebeurt met de meeste samenlevingen op deze planeet. Er wordt een officieel verhaal rondgestrooid. Een totalitair officieel verhaal. Een totaal psychotisch officieel verhaal wat niet minder krankzinnig is als het verhaal van de Nazi’s, de Manson familie of ongeacht welke sekte dan ook.

De meeste mensen zijn niet in staat om te zien wat er gebeurt, omdat het men hén gebeurt. Het is voor hen letterlijk onmogelijk om dit te herkennen. De menselijke geest is heel erg veerkrachtig en inventief als het voorbij de normale limieten wordt geduwd. Vraag dat aan iedereen die ooit met een psychose te maken heeft gehad of teveel LSD heeft gebruikt. Op het moment dat je krankzinnig wordt, herken je dit niet. Wij merken niet dat we gek aan het worden zijn. Als de complete werkelijkheid uit elkaar valt, dan zal het menselijk brein een volkomen gestoord verhaal creëren. Dit verhaal zal dan volkomen echt lijken, want zelfs een gestoord verhaal is vele malen beter dan het afgrijselijk angstige vooruitzicht van totale chaos.

Dat is nu precies waar totalitaire en sekteleiders op rekenen en misbruik van maken wanneer ze hun verhalen in ons brein planten. Dat is ook de reden dat initiatie rituelen altijd beginnen met het aanvallen van het brein van degene die het ondergaat door middel van terreur, pijn, lichamelijke uitputting, psychedelische drugs of een ander manier om de perceptie van de werkelijkheid door het slachtoffer uit te wissen. Als dat eenmaal is bereikt beginnen de hersenen van het slachtoffer wanhopig een nieuw verhaal te maken dat chocola kan maken van de cognitieve chaos in hun brein en het psychologisch trauma dat ze op dat moment ondergaan. Het is op dat moment dan ook heel gemakkelijk, als je tenminste weet wat je doet, om dat proces “te begeleiden” en precies datgene in de hersenen van het slachtoffer te planten wat jij wilt.

En dat is de reden dat zoveel mensen die normaal gesproken heel capabel zijn om een totalitair regime of sektes te herkennen, dat op dit moment niet kunnen. Die niet in staat zijn om te herkennen dat voor hun ogen, of beter in hun hersenen, precies dát op dit ogenblik gebeurt.

Zij zijn niet in staat om het krankzinnige coronavirusverhaal te herkennen voor wat het is. Net zomin als de meeste Duitsers in staat waren om het waanzinnige verhaal van het superieure ras van de Nazi’s te herkennen voor wat het was. Niet omdat dit domme of onwetende mensen zijn. Zij zijn met succes ingewijd in een sekte. Een totalitair regime is in feite ook niets anders dan een sekte, ondanks dat dit gebeurt met een heel volk of zelfs de hele wereld.

Hun inwijding in de Covid sekte begon in januari dit jaar toen de witte jassen de mainstream (=gekochte) media begonnen met hun angstoffensief. De verhalen waren dat er misschien wel honderden miljoenen mensen zouden sterven en dit alles werd vergezeld van talloze nepbeelden van mensen die dood op straat neervielen.

De psychologische conditionering heeft maandenlang geduurd. De wereldbevolking werd permanent blootgesteld aan een niet aflatende stroom propaganda, opgeklopte hysterie, wilde speculaties, elkaar tegensprekende verhalen, leugens en smakeloze theatrale effecten.

Lockdowns, grote noodziekenhuizen en mortuaria. Zingend en dansend ziekenhuispersoneel, IC afdelingen die niet wisten waar ze patiënten moesten bergen, gemanipuleerde statistieken, mondkapjes en ga zo maar door.

Nu zijn we inmiddels zo’n tien maanden na de eerste paniekberichten over het vreselijke virus en blijkt dit niet dodelijker te zijn dan de griep. Of, beter gezegd, het is natuurlijk de griep vermomd in een covid-19 jasje.

Van corona (=griep) doden zijn we beland bij besmettingen en het verhaal gaat gewoon door, ondanks dat de aanwezigheid bij iemand van wat genetisch materiaal totaal niets met ziek zijn heeft te maken. Volkomen gezonde mensen worden nu gebrandmerkt als positief getest (= besmet) en worden gedwongen zichzelf op te sluiten.

Alleen al deze website staat vol met artikelen die aantonen dat we te maken hebben met een corona neppandemie en wanneer landen dit "vreselijke virus" helemaal negeren en net doen alsof het niet bestaat, dit ook daadwerkelijk het geval blijkt te zijn en het leven op geen enkele manier wordt verstoord en mensen niet dood neervallen.

Maar, feiten hebben in dit verhaal helemaal niets te betekenen, tenminste niet voor hen die behoren bij de Covid-19 sekte. Feiten doen helemaal niet ter zake voor een totalitair bewind. Het enige dat voor hen telt is dat de leden trouw blijven aan de sekte, de partij, de overheid.

Dat betekent dan weer dat de relatief weinig mensen die niet zijn gehersenspoeld en geen lid zijn van de Covid-19 sekte grote moeite hebben om sekteleden ervan te overtuigen dat ze zijn beetgenomen.

Hen te proberen te overtuigen zal nog moeilijker worden vanwege de alsmaar toenemende censuur en daarom is het van groot belang te weten waar we mee te maken hebben.

Waar wij nu mee te maken hebben is geen misverstand of een rationele discussie over een wetenschappelijk feit. Waar we mee te maken hebben is een fanatieke ideologische beweging. Een wereldomspannende totalitaire beweging. De eerste in zijn soort in de lange geschiedenis van de mensheid.

Het is geen nationale totalitaire staat meer waar we mee te maken hebben, want wij leven tegenwoordig in een wereldwijd kapitalistisch keizerrijk dat niet meer wordt geregeerd door nationale overheden, maar door supranationale entiteiten, oftewel het systeem zelf.

En dus hebben we nu te maken met een omgekeerd sekte paradigma. Normaal gesproken bestaat een sekte als een eiland in de maatschappij, de dominante cultuur. Maar nu is de sekte de dominante cultuur geworden en degenen onder ons die geen lid zijn geworden zijn nu de eilanden in de maatschappij.

Aangezien wij ons nu in een unieke nog niet eerder voor gekomen situatie in de wereld bevinden, is er ook geen kant en klaar antwoord waarmee je kunt voorspellen hoe het verder zal gaan.

Bovenstaande verklaart veel en maakt ook veel duidelijk. Zo is het nu te begrijpen dat een volk braaf met mondmaskers loopt omdat het totalitaire regime dit wil, dit nadat hetzelfde regime eerder had verklaard geen heil te zien in mondkapjes.

Dit verklaart ook de bijna hysterische aanvallen op een krant als Gezond Verstand, waar bij winkels die deze verkopen wordt gedreigd om de ramen in te gooien.

Deel bovenstaande waar je maar kunt, want het is dan wel geen kant en klare oplossing, het is wel heel verhelderend voor al die mensen die gelukkig geen lid zijn geworden van de Covid-19 sekte, maar soms aan zichzelf gaan twijfelen onder de enorme druk en propaganda.