corona, koch, virus bestaat niet De wereld wordt systematisch verwoest op basis van maatregelen tegen een ziekteverwekker die zou zijn ontstaan ergens in de buurt van Wuhan in China.

Nu wordt pas duidelijk op welke extreme manier wetenschappers met behulp van de Rockefellers de wereld in de maling nemen.
Via een lezer ontvingen wij (dank!) het volgend stukje discussie, gevoerd op een niet openbaar deel van Linkedin. 

Een lezer stelt de volgende vraag aan Martijn Luijsterburg, associate professor aan de Leidse universiteit.

Klopt het dat er nog geen wetenschapper in geslaagd is het virus te isoleren volgens de postulaten van Koch? 1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant. 2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt. 3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen. 4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt. Kan u een wetenschappelijk onderzoek laten zien dat Covid bestaat EN een wetenschappelijk onderzoek dat er iemand aan (NIET met) Covid is overleden?

Hij krijgt daarop het volgende antwoord.

Dat klopt niet. Hierbij een studie met de titel: "Koch's postulates fulfilled for SARS virus" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095368/ SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome of in het Nederlands: Ernstig acuut ademhalingssyndroom. Dit ziektebeeld is niet te missen. Er zijn 45.000 patiënten opgenomen in de NL ziekenhuizen en 15.000 personen overleden. Ziekte door het SARS-CoV-2 virus en niet met het virus!

Tot zover de discussie.

Professor Martijn Luijsterburg geeft geen antwoord op de gestelde vragen. Hij komt als antwoord met een onderzoek betreffende het SARS virus uit 2003, waarover later meer.

Hij verschaft geen enkele informatie omtrent een onderzoek betreffende het virus dat nu de pandemie zou veroorzaken, namelijk het SARS-CoV-2 virus. Ook komt hij niet met een wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er ooit iemand is overleden aan Covid en niet met Covid.

Het onderzoek uit 2003 zou dan dienen als bewijs dat er voor wat betreft het SARS virus uit 2003 is voldaan aan de voorwaarden van de postulaten van Koch, die worden gezien als de gouden standaard in de medische wetenschap. (Koch heeft vele en hoge onderscheidingen gehad voor zijn baanbrekende werk.)

Een onderzoek waar je wederom de eeuwig zelfde Nederlanders tegenkomt zoals Ron Fouchier (de auteur) en de zakkenvuller des vaderlands Ab Osterhaus.


In de titel van het onderzoek staat dat voor wat betreft het SARS virus is voldaan aan de postulaten van Koch.

In dat onderzoek staat verder de volgende zin en die is heel belangrijk.

According to Koch's postulates, as modified by Rivers for viral diseases, six criteria are required to establish a virus as the cause of a disease1.

Iemand die dit oppervlakkig leest zou er inderdaad vanuit kunnen gaan dat is voldaan aan de voorwaarden van de postulaten van Koch. Maar, dat staat er niet. Wat er wel staat is het volgende: Koch’s postulates, as modified by Rivers. En dat is heel wat anders dan de originele postulaten van Koch.

Als we dan gaan kijken wie Rivers is en wat hij heeft veranderd aan de postulaten van Koch, dan komen we uit bij een door Thomas M. Rivers gepubliceerd artikel uit 1937.

En daarin komen we om het maar even zacht uit te drukken, een heel verdachte naam tegen, namelijk die van Rockefeller en het is hun instituut waarvoor Rivers in opdracht publiceerde (zoals te zien direct onder zijn naam in het plaatje hieronder). 

rockefeller virus koch

Onlangs hebben we een artikel gepubliceerd over John D. Rockefeller, de man die er eigenhandig voor verantwoordelijk is dat er miljoenen doden zijn gevallen als gevolg van de “medicijnen” van de farmaceutische industrie.

De man die met enorme sommen geld ervoor zorgde dat de medische wetenschap precies dat schreef, wat hem goed uitkwam.

Een klein stukje uit dat eerdere artikel:

Rockefeller wist het Amerikaanse Congres ervan te overtuigen dat iedere vorm van natuurlijke genezing benoemd zou moeten worden tot onwetenschappelijke kwakzalverij.

Vervolgens nam hij de controle over van de AMA, de American Medical Association, en verstrekte grote sommen geld aan de medische opleidinginstituten. Dit, onder voorwaarde dat deze alleen les zouden geven gestoeld op de leer zoals die door Rockefeller werd opgesteld.

Alle medische literatuur werd herzien en iedere verwijzing naar dingen zoals gezonde voeding en de helende kracht van kruiden en andere natuurlijke middelen werdt verwijderd.

Professoren en artsen die weigerden mee te werken aan de plannen van Rockefeller werden door de media gefileerd, net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt met wetenschappers en artsen die de coronapandemie nep durven noemen. De artsen die toen in opstand kwamen tegen Rockefeller raakten hun vergunning kwijt en werden geschrapt als lid van de AMA.

Ze werden ontslagen en sommigen van hen werden gearresteerd en eindigden in de gevangenis.

En net in die tijd verschijnt het onderzoek van Rivers die de postulaten van Koch wijzigt. Een wijziging die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt, getuige het gepubliceerde SARS onderzoek uit 2003.

Met andere woorden, iedereen denkt dat aan de postulaten van Koch is voldaan, maar niets is minder waar. Er is voldaan aan de Rockefeller versie van de postulaten van Koch en dat is wezenlijk iets anders.

Wat het dan ook is dat Rivers heeft gewijzigd, de titel van het onderzoek is van welke kant je het ook bekijkt, foutief en misleidend, want er is absoluut niet voldaan aan de postulaten van Koch.

Rivers stelt in 1937 dat men tot dan er vanuit ging dat er bepaalde "agenten" waren die ziektes veroorzaken, zoals schimmels en bacteriën en dat het ondenkbaar zou zijn dat er niet levende "agenten" zouden kunnen bestaan die ziektes veroorzaken. Hij gaat verder met te zeggen dat mensen die dat wel denken deze ziektemakers virussen noemen.

En dan zegt hij het volgende: We weten niet hoe die virussen er uitzien of wat voor structuur ze hebben. Misschien zijn het de dwergen uit het microbiologisch bestaan of misschien zijn het wel voor ons onbekende levensvormen of misschien zijn het wel levenloze elementen die de ziekte veroorzaken.

Maar, ook zegt hij dat het volkomen onjuist is om te zeggen dat virussen niet bestaan.

rockefeller virus koch

Wat hij dan verder stelt is ongeveer hetzelfde als wat astronomen plegen te doen met planeten die ze niet kunnen waarnemen, maar die volgens hun berekeningen er wel degelijk zouden moeten zijn. Astronomen nemen dan aan vanwege allerlei omgevingsfactoren dat die planeet bestaat en Rivers neemt aan dat een bepaald virus bestaat ook op basis van allerlei omringende factoren.

Rivers gaat ervan uit dat virussen bestaan op basis van allerlei uiterlijke kenmerken/symptomen waarvoor men geen verklaring kan vinden. En omdat er geen verklaring gevonden kan worden en mensen toch ziek worden, moet er wel zoiets zijn als een virus, is zijn stelling.

Maar, omdat ze dat niet aan kunnen tonen zegt hij vervolgens dat je aan de kenmerken van een ziekte heel goed het bestaan van een micro-organisme (in dit geval een virus) kunt aantonen. Met andere woorden, het isoleren en daarmee aantonen dat de ziekteverwekker bestaat is daardoor komen te vervallen.

rockefeller virus koch

En dan zegt Rivers dat Koch zelf tijdens een medische conferentie in 1881 heeft toegegeven dat er niet altijd aan alle condities van de postulaten voldaan hoeft te worden om toch te kunnen spreken van een ziekteverwekker.

Maar, hetgeen Koch gezegd heeft, wordt volledig uit zijn verband getrokken. En om dat te laten zien volgen hier nog even schematisch de stappen die moeten worden doorlopen om te kunnen voldoen aan de postulaten.

postulaten van koch

Het volgend stukje tekst is wat Rivers gebruikt om aan te tonen dat Koch zelf gezegd zou hebben dat niet aan alle voorwaarden voldaan hoeft te worden om toch te kunnen spreken van een ziekteverwekker.

rockefeller virus koch

Koch stelde dus dat wanneer er minimaal aan de eerste twee voorwaarden is voldaan en het (nog) niet mogelijk is om aan de derde voorwaarde te kunnen voldoen er dan in sommige gevallen wellicht toch van een ziekteverwekker kan worden gesproken.

Wat Rivers vervolgens doet met zijn virusverhaal is simpelweg de allerbelangrijkste stap overslaan, het isoleren van het virus. Hij stelt: we zien allerlei symptomen dus moet het wel een virus zijn omdat het geen bacterie is. En omdat Koch zelf zegt dat niet altijd alle voorwaarden van de postulaten vervuld moeten zijn om te kunnen spreken van een ziekteverwekker, doe ik dit nu ook en ik doe dit door gewoon het isoleren van een virus over te slaan. 

Hij haalt daarmee de cruciale eerste en tweede stap weg en zegt dan doodleuk als er allerlei omstandigheden zijn die wijzen op een virus, dat er aan de postulaten van Koch is voldaan.

Om een lang verhaal kort te maken: Men is er niet in geslaagd een virus te isoleren op de manier zoals de postulaten van Koch voorschrijven. Omdat men er niet in slaagde bepaalde ziekteverwekkers te identificeren voor bepaalde ziektes, werd aangenomen dat dit micro-organismen moesten zijn en die kregen de naam virus. (Dat verklaart ook dat heden ten dage er nog steeds vaak verwarring is bij mensen die denken dat een virus een levend organisme is.)

Wanneer het onderzoek uit 2003 van onder andere Fouchier en Osterhaus zegt dat ze erin geslaagd zijn om te voldoen aan de postulaten van Koch, dan liegen ze. Ze hebben voldaan aan de wijziging die is aangebracht door de Rockefellers en die is dat je voor het bestaan van een virus deze niet hoeft te isoleren om te kunnen voldoen aan de postulaten van Koch.

Het is zoals gewoonlijk misleiding van de hoogste orde. Ze doen voorkomen alsof met de methodiek die ze gebruikten om te komen tot de door hen geïdentificeerde ziekteverwekker voldaan aan de postulaten van Koch, terwijl dit absoluut niet het geval is, simpelweg omdat ze er niet in geslaagd zijn het virus te isoleren. En omdat Rivers van de Rockefellers in 1937 verklaarde dat isoleren van een virus niet nodig was, geldt dit tot op de dag van vandaag als nieuwe regel, alleen beweren ze dan nog steeds glashard dat ze wel hebben voldaan aan de postulaten van Koch. De reden waarom dit in 2003 zo is gepubliceerd wordt ook uit deze publicatie onomstotelijk duidelijk en is waar we nu mee te maken hebben:

"Our understanding of the aetiology of SARS will expedite the development of diagnostic tests, antiviral therapies and vaccines, and may allow a more concise case definition for this emerging disease."

En zo maken ze tests, vaccins en anti virale medicatie op basis van iets dat nooit wetenschappelijk is bewezen. Het enige dat ze hebben zijn wat genetische codes en die krijgen dan de naam virus X. En dat is ook precies er de reden voor dat de uitvinder van de PCR test, Kary Mullis, zelf ook zei dat de test hiervoor niet geschikt is. Niet vreemd dat de man kort voor de uitbraak van "pandemie" dood ging.

Kijk met al het bovenstaande in het achterhoofd hoe het huidige SARS-CoV-2 virus in ons leven is gekomen en zo ondertussen de hele maatschappij heeft gesloopt.

Op 24 december 2019 nam longarts Su Zhao in het Central Hospital in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei een longslijmmonster af bij een 65-jarige man die met een ernstige longontsteking op de IC was opgenomen en hij stuurde het naar het genoombedrijf Vision Medicals in Guangzhou. Met metagenomic next generation sequencing werd op 26 december vastgesteld dat het een coronavirus betreft. Op 27 december werd de analyse herhaald en was het virusgenoom nagenoeg compleet. Het bleek om een nog niet bekend coronavirus te gaan.

Op 11 januari 2020 werd de genetische code van het virus op de openbare website van virological.org gepubliceerd. Met deze informatie was op 23 januari 2020 een PCR-test ontworpen, gevalideerd en gepubliceerd, waarmee het nieuwe virus betrouwbaar was te detecteren. Ook vaccinmakers gingen aan de slag.

In een tijdsbestek van een paar weken is een afgenomen monster bij iemand zonder één enkel wetenschappelijk onderzoek gebombardeerd tot het SARS-CoV-2 virus. Iets meer dan twee weken nadat dit monster is genomen wordt op basis van dat bepaalde monster een PCR test geproduceerd. Een test die nu overal wereldwijd wordt gebruikt en niet werkt.

Een ziekteverwekker in de zin van de postulaten van Koch is het absoluut niet. Dat is ook de reden dat er niemand doodgaat aan covid-19, maar aan van alles en nog wat anders, maar wel positief is getest op de aanwezigheid van wat genetisch materiaal.

En zo wordt de mensheid voor de zoveelste keer op een onvoorstelbare manier beetgenomen.

En tot slot geeft ook Martijn Luijsterburg toe dat voor wat betreft het SARS en SARS-CoV-2 niet wordt voldaan aan de postulaten van Koch, maar wel aan de Rockefeller versie van de postulaten. En dat noemt hij "lekker belangrijk hoor". Dit soort mensen is medeplichtig aan de genocide die nu in werking is gesteld.

Help mee dit artikel zo wijd en zijd mogelijk te verspreiden!

martijn luijsterburg, corona