een virus bestaat nietSinds anderhalf jaar is een virus zo ongeveer de grootste vijand van de mensheid geworden en het eind is nog lang niet in zicht.

Nu komt er via een Duitse wetenschapper wederom iets boven water over dit zogenaamde virus wat ronduit schokkend genoemd kan worden. We komen toch weer terug op de oorzaak van alle ellende waarin wij ons als samenleving nu bevinden.

Dat wil zeggen, de oorzaak zoals die wordt gesteld in de mainstream wereld.  Een gevaarlijk virus dat of is overgesprongen van dier op mens in Wuhan of daar al dan niet opzettelijk is ontsnapt uit een laboratorium, 

We hebben ondertussen al talloze keren geschreven over dat niemand tot op de dag van vandaag wetenschappelijk heeft kunnen aantonen dat het beruchte SARS-CoV-2 virus werkelijk bestaat. We hebben zelfs door eigen onderzoek ontdekt waar de misleiding over virussen is ontstaan.

In dat kader is de video in dit artikel heel interessant. Het is een opname waarin een jongedame nog eens stap voor stap uitlegt waarom het virus dat onze hele maatschappij bij vlagen platlegt, wetenschappelijk helemaal niet bestaat.

Ze maakt ook een illustratieve vergelijking over hoe men het aan het publiek kan verkopn dat er sprake is van een virus, maar waar het eigenlijk gaat om een epidemie. Epidemilogie is heel wat anders dan virologie. Epidemilogen stellen vast dat er sprake is van dezelfde symptomen onder een bepaalde groep maar stellen niets vast over de oorzaak daarvan. Virologie gaat over de oorzaak van bepaalde symptomen. Als op een bepaald moment behoorlijk wat mensen min of meer gelijktijdig ziek worden met dezelfde symptomen spreekt men over een epidemie. En omdat dit zo is, moet er dan een virus actief zijn, zo redeneert de wetenschap in onze huidige tijd.

Toen zeelieden enkele honderden jaren geleden maandenlang op zee vertoefden werden deze vaak ook ziek. Ze kregen allemaal min of meer tegelijk dezelfde symptomen en dat werd dan veroorzaakt door scheurbuik. Tegenwoordig zou men dan roepen dat deze zeelieden ziek werden door het scheurbuikvirus en dat er heel snel een vaccin tegen scheurbuik gemaakt moet worden. Ze nemen dan wat genetisch materiaal af bij die zeelieden en dat is dan het bewijs van het bestaan van het scheurbuikvirus.

Iedereen weet dat scheurbuik niet wordt veroorzaakt door een virus, maar door een gebrek aan voornamelijk vitamine C en dus weet ook iedereen dat een vaccin tegen scheurbuik niet zal helpen om deze kwaal te voorkomen. Tenzij je het injecteren van vitamine C een vaccin gaat noemen uiteraard. De kernramp bij Chernobyl veroorzaakte ook dezelfde symptomen onder een groep mensen, maar ook iedereen weet dat daar geen sprake was van een virus.

De situatie met het SARS-CoV-2 virus is identiek. Omdat een aantal mensen in China ziek werd, nam men aan dat dit werd veroorzaakt door een virus. Enig wetenschappelijk bewijs in de vorm van een geïsoleerd virus, was er niet. Het enige dat er was, was een beetje genetisch materiaal dat was afgenomen uit de longen bij mensen die ziek waren geworden. Dit moest dan wel het virus bevatten en op die basis is men begonnen met de inzet van de beruchte PCR tests om de aanwezigheid aan te tonen (waarvan de uitvinder Kary Mullis zelf ook zegt dat het hiervoor niet geschikt is) en wat later in de tijd, op deze basis, met de ontwikkeling van de vaccins.

Het is en blijft een volkomen krankzinnig verhaal, maar toch blijven ze dit zo verkopen en zijn de mainstream media erin geslaagd om een soort collectieve angstpsychose onder de bevolking te creëren.

Ja, maar, wordt er dan gezegd: wat als mensen in verschillende landen ziektes krijgen die allemaal gerelateerd zijn aan de ademhalingsorganen. Zoals je kunt zien in de video zijn er zo ontelbaar veel dingen die dit kunnen veroorzaken, dat je nooit kunt zeggen dat datgene wat mensen in China ziek maakt ook is wat mensen in ons land ziek maakt. De aanwezigheid van wat genetisch materiaal bij patiënten zegt helemaal niets en is al helemaal geen basis voor alles wat gedaan is om zogenaamd dat ene virus onder controle te krijgen. En alle afwijkingen in de symptomen, die er uiteraard zijn juist vanwege al die verschillende oorzaken, noemen we dan gewoon gemuteerde varianten.

De onderstaande video is gemaakt door Ekaterina Sugak, een natuurgeneeskundige en onderzoeker.

Er wordt aan de hand van plaatjes getoond hoe je een ziekteverwekker hoort te isoleren en aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk de ziekte veroorzaakt. Dit is de manier waarop het is vastgelegd in de originele postuaten van Koch.

Alleen in de virologie claimen ze dat ze een virus hebben geïsoleerd, terwijl ze dat in werkelijkheid niet hebben gedaan. Zij kennen een heel andere betekenis toe aan het woord isoleren dan de rest van de mensheid.

Zij nemen een monster van een zieke patiënt en plaatsen dit vervolgens in een celkweek. Wanneer ze dat doen, hebben ze werkelijk geen flauw idee of er in dat monster ook daadwerkelijk virusdeeltjes zitten en al helemaal niet welke dan precies. Dan gaan ze vervolgens grote hoeveelheden antibiotica en antischimmelmiddelen toevoegen en zorgen ervoor dat de cellen grotendeels verstoken blijven van voeding.

Vervolgens bestuderen ze dan wat ze noemen het cytopathisch effect. Dat wil zeggen, ze bestuderen de veranderingen die optreden in de cellen. Na een aantal dagen zijn de cellen afgestorven en dit is volgens hen dan het wetenschappelijk bewijs dat die celdood is veroorzaakt door een virus.

zo wordt bestaan virus bewezen

Bovengenoemd proces zien virologen als “het isoleren” van het virus. Zij stellen dat omdat de cellen zijn gestorven, dit veroorzaakt moet zijn door een ziekteverwekker wat ze dan virus noemen. Zijn die cellen gestorven door een virus of door gebrek aan voeding en de giftige eigenschappen van de antibiotica en antischimmelmiddelen?

Wetenschappers kunnen dit heel gemakkelijk vaststellen door hetzelfde experiment te herhalen met een monster van een gezond iemand, bijvoorbeeld wat spuug. Als aan het eind van dat experiment de cellen nog gewoon gezond zijn en leven kan je stellen dat er in het eerste geval sprake is van een ziekteverwekker (daarmee is dan het type ziekteverwekker nog steeds niet vastgesteld).

Het bizarre is dat het bestaan van wat men het SARS-CoV-2 virus noemt, is “bewezen” op de manier zoals hierboven beschreven, maar ook nog eens dat er over de hele wereld niet één onderzoek is dat het “control experiment” heeft uitgevoerd. Het herhalen van het experiment met een monster van een gezond mens. Daarmee is de situatie dus dat ze ziek weefsel nemen waarvan al niet is vastgesteld waardoor dat ziek is en op zich dus al op een aanname berust, waarmee ze dan vervolgens een experiment doen zonder controle op gezond weefsel. Los van dat dat de gouden standaard niet volgt, is het ook nog eens volledig onwetenschappelijk.

Maar, het wordt nog veel erger. Want ook bij andere ontdekte virussen is er nog nooit een control experiment uitgevoerd. De reden dat ze dit nooit hebben gedaan is volgens Ekaterina omdat dit het einde zou betekenen van de virologie. En daarmee bevestigt ze ook precies wat wij schreven in het eerder gelinkte artikel over de postulaten van Koch. Koch concludeerde feitelijk dat hij volgens zijn methode het bestaan van virussen niet kon aantonen. Wel zei hij dat er sprake was van een ziekteverwekker maar hoe die gedefinieerd moest worden kon hij niet aantonen.

In de video legt Ekaterina uit dat er ooit één keer in de jaren vijftig een dergelijk controle experiment is gedaan waarover (uiteraard) nooit wordt gesproken. De reden is duidelijk en wordt door Ekaterina verder toegelicht in de video.

Er is nu een Duitse wetenschapper die dat wel heeft gedaan en voor velen zal de naam bekend klinken want dat is Dr. Stefan Lanka.

Deze wetenschapper is beroemd geworden omdat hij het voor elkaar heeft gekregen dat de hoogste Duitse rechtbanken hebben verklaard dat er geen enkel bewijs is dat het mazelenvirus bestaat.

Een klein stukje uit een eerder artikel uit 2017:

Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.

Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Nu is het diezelfde Stefan Lanka die wel controle experimenten heeft uitgevoerd met betrekking tot het SARS-CoV-2 virus.

Hij heeft exact hetzelfde experiment gedaan als wat de wetenschap heeft gedaan om het bestaan van bovengenoemd virus te bewijzen, maar heeft dus monsters genomen van een gezond iemand.

De uitkomst van het experiment zou dan moeten zijn dat de cellen niet sterven (kapotgemaakt door het virus, zoals virologen beweren dat er gebeurt bij hun experiment), maar volkomen gezond blijven omdat Lanka geen virusmateriaal aan de celkweek toevoegt.

Verder is het experiment hetzelfde. Hij doet het op vier verschillende manieren zoals op het onderstaande plaatje is te zien. In de meest linkerkolom gebeurt er niets en blijven de cellen keurig intact. In de tweede kolom van links imiteert Lanka gedeeltelijk wat de wetenschappers doen, maar iets minder heftig en je ziet de eerste cellen al uiteenvallen.

De meest rechtse kolom laat het resultaat zien met alles in de mix zoals men het SARS-CoV-2 virus heeft "bewezen" en je ziet dat alle cellen zijn gestorven. Echter, wat overblijft als de cellen zijn gestorven is een verzameling genetisch materiaal dat bestaat uit allerlei elementen waaronder dierlijke omdat cellen van die oorsprong zijn gebruikt voor de kweek.

De uitkomst laat zich raden en is dat je in het genetische materiaal dat overblijft na het experiment zonder enige virusmateriaal (van het gezonde weefsel dus) tóch genetisch materiaal aantreft van ieder virus wat je maar wilt.

zo wordt bestaan virus bewezen

Dit alles betekent wederom dat er inderdaad nog nooit wetenschappelijk bewijs is gegenereerd voor het bestaan van het fenomeen virus. En wederom, als dat zo is, dan kan er dus ook nooit een goed werkend vaccin worden gemaakt en zijn alle coronamaatregelen de grootst mogelijke kolder.

Voorloper van het experiment van Lanka, waar al is bewezen dat virussen niet bestaan, was een gebeurtenis voor de Tweede Wereldoorlog. Thomas Rivers, een wetenschapper in dienst van de Rockefeller Foundation, heeft in opdracht van dit instituut de postulaten van Koch aangepast. Aan het begin van dit artikel linkten we al naar de eerdere publicatie op deze website waar alles hierover beschreven staat.

De postulaten van Koch worden beschouwd al de gouden standaard voor het aantonen van een virus. Uit de te volgen stappen in de postulaten van meneer Koch bleek al dat virussen niet aan te tonen waren. De meneer Rivers heeft toen in opdracht van de Rockefellers om die reden de postuaten aangepast en sindsdien wordt dat gehanteerd als de gouden standaard, valselijk volgens de postulaten van Koch. Het betreft hier dus absoluut niet de originele werkwijze zoals Koch die in zijn postulaten had geformuleerd.

En sinds die tijd gebruiken alle virologen die zienswijze, waarop ze doorborduren met allerlei methodieken zoals die die Dr Lanka nu in zijn controle experiment weerlegt.

Al met al komt het erop neer dat er nog nooit iemand welk virus dan ook heeft kunnen bewijzen. Dus als mensen spreken over “het coronavirus”, vraag dan welk virus ze bedoelen en hoe ze weten dat dit bestaat.

De volgende video is in het Engels, maar via een lezer hebben wij wel de beschikking gekregen over de Nederlandse vertaling. Deze is hier te downloaden.Videolink

En dan hierna nog een korte video waarin Dr. Lanka zelf een toelichting geeft op zijn control experiment.Mocht je momenteel met het idee rondlopen dat het vaccineren tegen corona misschien toch wel een goede zaak is en om die prik te gaan halen, dan ben je nu misschien net op tijd wakker geworden. Wij hopen het van ganser harte en wensen eenieder een lang en gezond leven!