Insider: Eindelijk duidelijk wie de Illuminati zijn

dit zijn de IlluminatiAls je zegt dat de wereld wordt geregeerd door een relatief kleine kliek mensen in de achtergrond, dan ben je automatisch een complotdenker. 

Er bestaat niet een dergelijke samenzwering, hoe kom je erbij? Alles gebeurt bij toeval. 
Als je niet kijkt naar de niet zo mooie waarheid, dan zal je nooit begrijpen wat er gebeurt op deze wereld en het waarom.

Er gebeurt niets bij toeval. Revoluties die spontaan lijken te ontstaan zijn dat alles behalve en worden tot in de detail voorbereid en uitgevoerd door mensen die er belang bij hebben ergens op een bepaald moment een revolutie te laten ontstaan.

Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de Russische revolutie, een gebeurtenis die volledig werd aangestuurd en gefinancierd door de bankiers op Wall Street.

Zij die dit soort dingen doen horen bij een clubje satanisten die we de Illuminati noemen. Voor de oorsprong van deze club verwijzen wij naar dit eerdere artikel en we praten dan ook over een sekte in de achtergrond die David Icke de Satanic Death Cult noemt en die verantwoordelijk is voor de meeste ellende op deze wereld.

Een satanische sekte die door een Joodse onderzoeker als volgt wordt omschreven:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Wie echter ook bij die grote onwetende massa horen is het Joodse volk zelf. Zij hebben vaak geen flauw benul van het bestaan van een dergelijke sekte en nergens wordt dat meer duidelijk dan in de onderstaande video.

Het is een opname gedeeld door Henry Makow. Een video waarin een onbekende Joodse man een betoog houdt over hoe fantastisch de Joden wel niet zijn.

De man is heel trots op wat zijn landgenoten allemaal voor elkaar hebben gekregen in de loop der tijd, net zoals Nederlanders en Belgen soms trots zijn op dat wat hun landgenoten weten te bereiken.

De man gelooft werkelijk dat de coronavaccins zijn gemaakt om de mensheid te redden en denkt daar dus duidelijk fundamenteel anders over dan wij dat doen.

Dus, vertelt hij vol trots dat zowel het Moderna als het Pfizer vaccin zijn bedacht door Joden en dat zonder hen die vaccins er niet geweest zouden zijn en dat zij daarom de wereld zullen redden.

Hij vertelt dit om aan te tonen dat de Joden degenen zijn die volgens hem verantwoordelijk zijn voor beste en grootste ontwikkelingen op aarde.

Dan zegt hij verder dat trends die van tijd tot tijd ontstaan en die bepalen hoe mensen denken en de manier hoe gemeenschappen/landen zijn opgezet en georganiseerd en zelfs religies echt allemaal bedacht en opgezet zijn door Joden.

Zelf het christendom is een uitvinding van de Joden. Alle originele christenen waren Joden, allemaal, zelfs Jezus. En de man zegt verder dat het goyim (menselijk vee) heel graag goden maakt van Joden.

Hij maakt dan wel de kanttekening dat ze geen goden zijn. Er is maar één God die alles heeft geschapen en dat hij toevallig een heel bijzonder volk heeft geschapen, de Joden, wil niet zeggen dat deze zelf ook goden zijn.

Hoe dan ook, het christendom is een volledig Joodse uitvinding. Hij is trots op het feit dat alle originele christenen Joods waren en dat ze het uiteindelijk via het christendom tot een soort wereldheerschappij hebben gebracht en zelfs tot op de dag vandaag is dat ten dele nog het geval.

Volgens hem is de Islam gekopieerd door Mohammed van de originele Joodse bijbel. Hij heeft er wat veranderingen in aangebracht omdat het anders teveel zou opvallen, maar in feite is het gestolen van de Joden. Een aantal dingen in de islam zijn gekopieerd vanuit de christelijke bijbel, maar aangezien die ook Joods is, is de islam afkomstig van de Joden.

Vervolgens zegt hij dat het Judaïsme, het Joodse geloof, afkomstig is van God en dat het christendom is gemaakt door Joden, maar dan Joden die hij self-hating Jews noemt.

Die term gebruikt hij verder ook regelmatig. Zoals Mark Zuckerberg van Facebook is volgens hem een self-hating Jew en ook de mensen achter Google zijn self-hating Jews. Allemaal Joden die het kwade nastreven en niet het goede en die van hem dan ook mogen branden in de hel en wenst ze dan ook zo snel mogelijk kanker toe.

En dan zie je dat hij twee soorten Joden kent, de “goede” en de self-hating Jews, met dat laatste bedoelt hij Joden die kwade bedoelingen hebben. Hij verwijst hiermee naar de leden van de voornoemde satanische sekte, zonder eigenlijk te beseffen dat die sekte daadwerkelijk bestaat.

En dan gaat hij verder met te zeggen dat Joden beide kanten controleren. Zij hebben niet alleen de religies voor het goyim gemaakt, zoals het christendom en de islam, maar zijn zij ook de bedenkers van dingen zoals het communisme en het socialisme, de tegenkrachten van de goyim religies.

Hij vindt het verbazingwekkend dat of je nu naar goede ontwikkelingen kijkt of naar kwade, alles wordt bedacht en gecontroleerd door Joden. Dit, terwijl ze maar een fractie van de wereldbevolking vormen.

Hij wordt helemaal opgewonden en zegt dat je toch wel stekeblind moet zijn om niet te erkennen dat de Joden een heel bijzonder volk zijn. Hij zegt dan heel bescheiden dat zij niet geloven in een superieur ras zoals de Nazi’s dat deden.

Echter, als er wel zoiets zou bestaan als een superieur ras/volk dan zouden de Joden automatisch alle eerste prijzen winnen die er te behalen zouden zijn. Hij refereert dan aan de tweede wereldoorlog waarin de Joden werden weggezet als untermenchen maar hij zegt dat in werkelijkheid het Joodse volk de übermenschen zijn.

Hij heeft ook een verklaring voor waarom Duitsland de oorlog verloor. In eerste instantie werd Duitsland heel machtig vanwege haar Joodse wetenschappers, maar toen Duitsland het op de Joden ging munten, vluchtten ze. En aangezien Amerika en Engeland vanaf dat moment de beschikking hadden over Joodse hersenen/kennis moesten ze de oorlog wel winnen. Zij zijn tenslotte ook verantwoordelijk voor de atoombom die op Hiroshima werd gegooid en die een einde heeft gemaakt aan de Tweede Oorlog.

Hij adviseert mensen dan ook om nooit iets te ondernemen tegen Joden omdat dit heel gevaarlijk kan zijn. Ga nooit iets proberen tegen de macht van Joodse hersenen.

En dit alles is iets dat heel bewust zo door God is geschapen. Hij zegt dat Iets meer dan een tiende procent van de wereldbevolking Joods is en kijk eens naar wat ze allemaal hebben bereikt. Alle grote bedrijven zijn eigenlijk Joods.

Hij hoopt dat de self-hating Jews zoals Mark Zuckerberg allemaal dood zullen gaan aan kanker. Alle Joodse oprichters van Google en alle Joodse mensen die nu Youtube runnen, hij hoopt dat ze allemaal zullen sterven aan kanker, omdat ze voor het kwade hebben gekozen.

Hij is dan ook diep teleurgesteld dat er zoveel geniale Joodse breinen zijn die niet worden gebruikt voor het grotere goed van de Joden. Ze worden gebruikt voor van alles en nog wat, maar niet voor het welzijn en voorspoed van het Joodse volk.

Maar, waar hij vooral diep teleurgesteld in is, is dat de mensheid niet ziet hoe geweldig de Joden zijn en hoe ondankbaar ze met die opstelling feitelijk zijn. “Ze bijten in de hand die hen voedsel geeft”, zo concludeert hij.

Hij eindigt met te zeggen dat hij echt niet alle “zwarten” haat, maar alleen degenen die zich niet weten te gedragen. Hij bevestigt wat wij al jaren schrijven over wie de touwtjes in handen hebben en verantwoordelijk zijn voor de ellende die de wereld overkomt. Hij noemt ze de self hating Jews en wij noemen ze de illuminati mafia.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl