Via grafeen(oxide) kan AI computer de mensheid besturen

de mensheid wordt gerund door AI supercomputerDe ontdekking van grafeenoxide in vaccins is misschien wel de meest belangrijke uit de geschiedenis van de mensheid.

Ondanks ontkenning in de mainstream propaganda toonde een voormalig Pfizer medewerker aan dat er via Chinese bedrijven wel degelijk grafeenoxide in de vaccins is verwerkt.We kregen een video toegestuurd waarvan de herkomst onbekend is, maar die heel goed laat zien wat men allemaal kan met grafeenoxide zoals dat via vaccinaties bij mensen wordt ingespoten. Grafeen is een bewerking van grafiet, een natuurlijke grondstof die wij kennen als de vulling in je potlood. Grafiet is naast diamant de enige grondstof die volledig is opgebouwd uit koolstof.

In de video wordt gesproken over grafeen en wat het verschil is tussen grafeen, grafeenoxide en reduced grafeenoxide wordt uitgelegd in dit artikel.

We gebruiken voor nu het woord grafeen omdat dit ook in de onderstaande video wordt gehanteerd. Een video die ervan uitgaat dat de gehele coronapandemie onder controle staat van A.I. (Artifical Intelligence) of te wel, kunstmatige intelligentie, een supercomputer met een vorm van bewustzijn.

In de video wordt gezegd dat de hele show wordt gerund door Skynet, formeel een fictief systeem.

Skynet is een fictief zelfdenkend computernetwerk uit de Terminator-franchise. In deze franchise is Skynet de primaire antagonist. Skynet is een fictief voorbeeld van kunstmatige intelligentie die zelfbewust wordt, en zich tegen zijn scheppers keert. Skynet wordt in de films en de televisieserie enkel genoemd, maar verschijnt wel geregeld in beeld in de computerspellen uit de franchise, en in de attractie

Wat ze dus stellen is dat Skynet helemaal niet fictief is, maar echt. Dat wat men in de bijbel het Merkteken van het Beest noemt, in werkelijkheid een verwijzing is naar het Beest, de supercomputer, Skynet.

In november 2012 schreven wij een artikel dat in het kader van bovenstaande profetisch genoemd kan worden. November 2012 was net een maand voor de beroemde datum van 21 december 2012, de datum waarop de halve wereld dacht dat er iets ingrijpends zou gebeuren.

Eén van die mogelijke theorieën was dat de wereld vanaf die datum zou worden bestuurd door A.I., een megacomputer die ons leven vanaf dat moment zou controleren. Er waren toen ook diverse aanwijzingen dat dit heel goed mogelijk zou kunnen zijn.

En wellicht is dat op die datum ook gebeurd. De slotconclusie van dat artikel toen was de volgende:

Wij weten niet of we op 21 december 2012 wakker zullen worden in een wereld die is overgenomen door computers. Wat we wel weten en zoals de geschiedenis meermalen heeft aangetoond is dat zij die met vuur spelen vaker wél dan niet zich branden.

Noot redactie: bewustzijn is niet hetzelfde als het hebben van een ziel. Deze supercomputer zal zich bewust zijn maar zal geen ziel bevatten. Desondanks een intimiderende gedachte dat een apparaat zich bewust kan zijn van zijn eigen aanwezigheid en daarop beslissingen kan nemen en 'meningen' kan vormen, gebaseerd op feiten. In de wetenschap wordt de aanwezigheid van bewustzijn getest door middel van een spiegel. Als de entiteit voor de spiegel begrijpt dat hij zichzelf ziet in de spiegel dan wordt er gesproken van een bewust wezen. Combineer dat met een rationele intelligentie die die van de mens ver ontstijgt en je hebt een onvoorspelbaar fenomeen.

Het zou verder een verklaring kunnen zijn voor de reden waarom project looking glass destijds is gestopt. Tijdens dit remote viewing experiment van de Amerikaanse overheid bleek telkens dat het in de toekomst kijken consequent ophield rond december 2012. Velen denken daardoor dat de wereld zal vergaan of dat we geascendeerd zijn, maar het kan dus ook zijn dat we dan geregeerd worden door een supercomputer. Deze zou dan geen onderdeel zijn van ons bewustzijnsveld en daardoor niet te zien in de toekomst. Het is artificiëel.... zonder ziel, maar voor hoe lang?


Volgens de onderstaande video is het dan ook op dit moment Skynet dat alles aanstuurt. Dat het Big Tech is dat alles reguleert en ervoor zorgt dat alle wereldleiders op hetzelfde moment hetzelfde zeggen. Dat alle Big Tech platformen dezelfde censuur toepassen en dat alles en iedereen staat te drammen om mensen zich te laten vaccineren.

Mensen denken dat ze zijn gevaccineerd, maar in werkelijkheid zijn ze ingespoten met nanotechnologie die het mogelijk maakt voor Skynet om hen te activeren via elektromagnetische velden.

Grafeen is als een nano Legosysteem. Het zijn de bouwblokken van allerlei mogelijke constructies in je lichaam die door computers zijn ontworpen, een supercomputer. Het is eveneens een supergeleider voor elektriciteit en het reageert op elektromagnetische velden.

Natuurlijk is het geen toeval dat 5G praktisch op hetzelfde moment wordt gelanceerd als de opkomst van het nog nooit bewezen virus uit Wuhan.

Wat we nu zien is de eerste stap van een wereldwijd systeem, waarbij mensen worden omgebouwd tot units die door een supercomputer kunnen worden aangestuurd. De complete infrastructuur om dit te kunnen is in ieder geval in de Westerse wereld compleet.

Nu begrijp je ook waarom alles elektrisch moet. Elektriciteit is een voorwaarde voor Skynet. Als mensen op eigen kracht dingen kunnen blijven doen, dan is er geen elektriciteit nodig en wordt het voor Skynet zo goed als onmogelijk om controle te kunnen blijven uitvoeren. Alles, maar dan ook alles moet via smartapplicaties worden gekoppeld aan het net. Als Skynet besluit dat jouw auto deze maand al teveel kilometers heeft gereden, zal deze niet meer werken. Als Skynet vindt dat jij de thermostaat in je huis een aantal weken te hoog hebt laten staan, moet je voorlopig even in de kou zitten. Als Skynet vindt dat jouw tijd op aarde voorbij is krijg je een hartaanval.

We kennen de herkomst van de volgende video niet, maar daarin wordt verteld komt exact overeen met de gebeurtenissen zoals wij die zich nu zien ontvouwen.

Het zijn misschien zaken die voor veel mensen moeilijk te begrijpen of te aanvaarden zijn, maar vergeet niet dat er al jaren wordt gediscussieerd over of God mogelijk een IT specialist is, zoals wij schreven in een eerder artikel.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl