HAARP kan ook onze geestesgesteldheid sturen (video)

Er doen over HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) vele verhalen de ronde en er worden allerlei mogelijke rampen en weersbeïnvloedingen aan toegeschreven.

Wat waarschijnlijk weinig mensen weten is dat je met HAARP de stemming van de bevolking kunt sturen; van hysterie tot passiviteit.Eén ding is zeker, het vermogen van HAARP is fenomenaal. Om je dat enigszins voor te stellen volgt hier een voorbeeld wat je met 30 Watt vermogen kunt doen. Met dit kleine vermogen kun je op zoek gaan naar olie en gas. Een elektromagnetische golf van 30 Watt wordt de grond in gestuurd en de diverse lagen in de aarde reageren hierop net zoals de snaren in een piano dat doen. Door de frequenties die zij terugsturen is het mogelijk om te bepalen om welk type laag in de aarde het gaat.

HAARP heeft de beschikking over in totaal 3,6 miljard Watt vermogen wat geconcentreerd wordt in een straal van 1 miljard Watt en de ruimte wordt ingestuurd. Als 30 Watt, de aarde ingestuurd, de grondlagen al doet resoneren, wat doet dan een geconcentreerde straal van 1 miljard Watt met de lagen in om onze aarde, de atmosfeer en de ionosfeer?

Wat HAARP doet in de ionosfeer is in feite hetzelfde als wat de zon doet alleen dan zeer lokaal. De kleine subatomaire deeltjes gaan sneller bewegen waardoor de ionosfeer opwarmt en feiltelijk omhoog getild wordt. Er wordt een geweldige hoeveelheid energie opgewekt en afhankelijk van de frequentie die men kiest kan ontlading via de door HAARP gecreëerde lokale oplifting plaatsvinden.  Het creëert een soort gat in de ionosfeer waar dan alle natuurlijk aanwezige energie naartoe stroomt en zich daar ontlaadt, waardoor de daaruit ontstane bliksemflits de aarde inslaat met een kracht honderd keer groter dan die met een natuurlijke oorsprong.

Men kan met HAARP dus de ionosfeer als het ware “optillen”, waardoor een gat ontstaat dat dan door de atmosfeer die als een bubbel om de aarde stroomt, weer snel gevuld moet worden om de natuurlijke balans te behouden. Deze actie met reactie zou wellicht een verklaring kunnen zijn voor bepaalde extreme weersomstandigheden.

De geconcentreerde golf die wordt uitgezonden door HAARP raakt de lagere ionosfeer en wordt afgebogen in zogenaamde ELF (Extreem Lage Frequenties) golven die als een soort elektronische rivier (electronic jet stream) rond de aarde stromen. Op ieder punt in die rivier kan men weer golven terugsturen richting aarde voor allerlei doeleinden zoals het opsporen van ondergrondse mineralen, zoals de public relations afdeling van HAARP zegt of het kan misschien ingezet worden voor de meer sinistere mogelijkheden zoals de beïnvloeding van de menselijke geest, zoals door sommige wetenschappers wordt gesuggereerd. De rivier dient ook als een soort radiokanaal om informatie over te vervoeren.

Zo zegt één onderzoeker, Dr. Patrcik Flanagan, die al meer dan 40 jaar het effect van radiogolven op het brein bestudeert: “omdat ook het menselijk brein een laag frequent elektrosignaal genereert, ongeveer 13 Hrz als we actief bezig zijn en 8 Hrz als we mediteren, kun je met de laagfrequente door HAARP gecreëerde radiogolven het menselijk brein besturen. Je kunt iedere stemming creëren die je wilt, van blijdschap tot intense droefheid”.

Dit betekent dat je HAARP ook kunt gebruiken als wapen. Je kunt er ziekte meer veroorzaken, maar ook hysterie of totale passiviteit. Naast geestelijke veranderingen, kunnen er ook lichamelijke worden bewerkstelligd zoals kanker en het veranderen van de genetische structuren in je lichaam. Het kan cellen uiteen laten vallen of mensen simpelweg laten doodbloeden.

Wij mensen zijn electromagnetische wezens en dus een soort wandelende (radio)communicatietorens. Onze lichamen communiceren de hele dag door met allerlei electrische verschijnselen in onze omgeving en dus naast artificiële electromagnetischestraling (EMV) ook bijvoorbeeld met het voor ons ontontbeerlijke veld van moeder aarde. Door allerlei stralingsvervuiling wordt onze afstemming met het natuurlijke veld dagelijks verstoord en daar worden we ondermeer ziek van. Steeds meer wordt daar gelukkig wetenschappelijk ook over duidelijk. Wat bijna niemand weet is dat zodra de stroom uitvalt bij bijvoorbeeld een storing, mensen zich meer ontspannen voelen en zodra deze weer terugkeert, komt ook de spanning terug. Denk maar eens terug aan het moment dat het jou een keer overkwam. Wij herkennen dat gevoel van sereniteit wel. Tesla zei al in 1912 dat hij in staat zou zijn om door middel van elektromagnetische golven de aarde in tweeën te splijten. Tot wat zal de mensheid nu in staat zijn, honderd jaar later?

De onderstaande in het Nederlands ondertitelde video kregen we toegestuurd door een lezer. Alhoewel het een al wat oudere video is, geeft het een uitstekend beeld van wat er allemaal mogelijk is met elektromagnetische golven en installaties zoals HAARP. Deze video is een absolute aanrader voor eenieder die basiskennis wil opdoen over HAARP en de mogelijkheden die men ermee heeft.

Bedenk daarbij dat we inmiddels alweer een aantal jaren verder zijn in de technische ontwikkelingen. Jaren waarin steeds meer vreemde verschijnselen op aarde optreden, waarin steeds meer mensen ziek worden met allerlei vage en mysterieuze symptomen waar vaak geen duidelijke aanleiding of oorzaak voor te vinden is. Bedenk vooral ook dat het niet de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid is (Atlantis) dat complete beschavingen worden weggevaagd door op hol geslagen wetenschappers.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl