Ook net voor de Franse revolutie was er sprake van grote droogte

 droogte, franse revolutie  Overal zie je nu berichten verschijnen over een tekort aan water en hoe oogsten dreigen te mislukken vanwege de droogte.

Wat niet erg bekend is dat grote droogte vaak voorkomt in de aanloop naar een beduidend koudere periode op aarde.Wij mensen zijn zo arrogant dat wij denken te kunnen bepalen wat de temperatuur op aarde zou moeten zijn. Alsof wij door het ‘nemen van maatregelen’ de temperatuur op aarde kunnen doen zakken.

De natuur, de kosmos of hoe je het ook wilt noemen doet wat het wil, wanneer het wil en hoe het wil. Alles gaat in de vorm van een cyclus. De ene keer is wat kouder op aarde en een andere keer weer wat warmer.

Zo is het altijd gegaan en zo zal het gaan zolang de aarde nog bestaat en de mens in haar grootheidswaanzin deze niet door kernoorlogen volkomen onbewoonbaar zal maken.

Bij dit alles speelt de zon letterlijk een centrale rol. Even simpel gezegd: Een actieve zon betekent een warmere periode en een wat minder actieve zon betekent een koudere periode.

Als we nu naar de activiteit van de zon kijken, dan gaan we niet een warmere periode tegemoet op aarde, maar juist een koudere.

Talloze wetenschappers hebben hiervoor gewaarschuwd, maar deze krijgen uiteraard nooit de ruimte via de MSM om hun standpunten te verdedigen.

Eén van de laatste keren dat wij een dergelijke waarneembare koude periode meemaakten, was ten tijde van Napoleon.

De opkomst van Napoleon had alles te maken met de Franse revolutie en die had weer alles te maken met de grote droogte die er rond die tijd heerste.

Het volgende is wat we schreven in een eerder artikel.

Wanneer je kijkt naar de omstandigheden waaronder de Franse revolutie gebeurde, dan zien we overeenkomsten met de situatie van vandaag de dag.

Naast de bekende factoren zoals de plottende Illuminati zijn er nog een aantal merkwaardige gelijkenissen.

Zoals we al vele malen hebben geschreven, bevinden we ons nu in een periode van sterk verminderde zonneactiviteit en zal naar verwachting ook de komende decennia dit niet verbeteren, waardoor we een periode tegemoet gaan die te vergelijken is met het Dalton minimum.

Het Dalton-minimum was een periode van lage zonneactiviteit, genoemd naar de Engelse meteoroloog John Dalton, die duurde van ongeveer 1790 tot 1830. Zoals het Maunder-minimum en het Spörer-minimum, viel het Dalton-minimum samen met een periode van lager dan gemiddelde wereldtemperatuur.

Net zoals we nu regelmatig met droge perioden te maken hebben, zo was toen ook in die periode dat het geval. Eigenlijk begint die Dalton periode iets eerder dan 1790, want ook in de jaren daarvoor had Frankrijk te kampen met droge perioden, waardoor ook veel oogsten mislukten en er honger werd geleden.

We gaan nu een nieuw Minimum tegemoet waarvoor nog geen naam is bedacht. Maar, als we de huidige periode vergelijken met het begin van het Dalton Minimum, dan zitten we in het jaar dat te vergelijken is met 1786.

Wat je ziet op de volgende afbeelding is hoe door de droogte in Frankrijk de oogst in 1788 op heel veel plaatsen totaal mislukte, waardoor de bevolking honger leed.

Dat waren ook de plaatsen waar het jaar daarop allerlei lokale opstanden plaatsvonden.

zonne minimum, franse revolutie

Door het komende Dalton Minimum veranderde het weer zodanig dat er steeds vaker oogsten mislukten, vooral door droogte.

Dat resulteerde in slechts enkele jaren tijd tot bijna een verdrievoudiging van de voedselprijzen, waarbij het hoogtepunt werd bereikt op het moment dat de Franse revolutie uitbrak.

zonne minimum, franse revolutie

Ook nu zitten we in de aanloop naar een nieuw Minimum en ook nu horen we steeds vaker het woord “droogte”.

Tot zover het eerdere artikel.

Waar nu de MSM volop blaten over een grote droogte veroorzaakt doordat het klimaat warmer wordt, kan die droogte juist een aanwijzing zijn dat we precies de andere kant opgaan.

De tijd zal het leren, maar ook nu komen wij met de dag dichter bij situaties die zomaar revoluties zouden kunnen veroorzaken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl