Onderweg naar het beloofde land? (video)

Zal de uiteindelijke New World Order, één grondgebied met één wereldregering, bestaan uit alleen het land Israël?

Is dat de reden dat ze daar nu voorbereidingen treffen voor een invasie in Syrië als begin van hun “ultieme oplossing”?Volgens Gordon Duff in een artikel op Veterans Today is het duidelijk dat er een invasie van Israël in Syrië op stapel staat met als uiteindelijk doel het Koerdische deel van Irak afscheiden, zodat Israël hier een krachtig bolwerk heeft voor een volgende invasie van Iran.

iss 1

Dat zou dan het begin zijn van een campagne tegen de wereld met als doel zoveel mogelijk landen tegen elkaar op te zetten. Het resultaat zal zijn een planeet die in puin ligt en een Israël dat zal heersen over de as en de massagraven.

Volgens de website DEBKA (spreekbuis van Israël) bestaan er plannen om zowel Syrië als Irak binnen te dringen. Dit is bedoeld om landen als Turkije, Jordanië, de Arabische landen en de Golfstaten in een oorlog te betrekken die niet alleen Iran en Pakistan zal vernietigen, maar ook Rusland en China.

Uiteindelijk wordt er dan afgestuurd op een confrontatie met de NAVO wat zal uitlopen op een fataal Armageddon waardoor Satan de uiteindelijke strijd zal hebben gewonnen.

Zijn er mensen die zo denken?

Ja, die zijn er. De Zionisten en de Neocons in samenwerking met een netwerk van financiële criminelen, corrupte politici en psychopathische machtswellustelingen.

Volgens Duff vinden er in Amerika voorbereidingen plaats voor een militaire staatsgreep waarna de volledige controle van het land aan Israël zal worden overhandigd die vervolgens de wereld naar een nieuw “donker tijdperk” zullen sturen.

Daarnaast is het waarschijnlijk dat Obama het doelwit wordt van een aanslag en is er een soort nieuwe 9/11 nodig waarvoor het grondwerk al is gelegd met de false flag schietpartij in Sandy Hook en de bomaanslagen in Boston.

Verdere voorbereidingen betreffen het zaaien van verdeeldheid binnen de politiek en het leger in Amerika, de dreiging van het in beslag nemen van wapens en de gefabriceerde economische ineenstorting.

In het artikel voert Duff nog een aantal argumenten aan voor bovengenoemde stelling en één daarvan is dat Israël waarschijnlijk niet hun eigen troepen zullen gebruiken, maar door handig manipuleren dit zullen laten uitvoeren door andere landen zoals Turkije en Amerika.

Verder zegt hij dat wanneer Rusland en China niet op tijd wakkerworden en nucleair zullen ingrijpen, we rond de periode 2015-2017 de Derde Wereldoorlog kunnen verwachten, het moment waarop Pakistan zal worden aangevallen.

Alhoewel voor veel mensen het verhaal van Gordon Duff misschien ongeloofwaardig zal klinken, past het wel precies in het grotere beeld. Waarbij de trouwe volgelingen van satan, de Jezuïeten, de ultieme controle over de wereld in handen willen krijgen.

De Zionisten vormen een belangrijk onderdeel van het Jezuïetenplan. Een plan dat niet net bedacht is, maar al eeuwenlang bestaat. Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike geschreven:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."

Hetgeen dan ook weer in overeenstemming is met hetgene dat de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein al jaren geleden zei:

“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse economie inelkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.

Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.

Bron:

Veterans Today

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl