EU parlement keurt juridische basis (ISDS) handelsverdrag TTIP goed

Woede onder de bewustere bevolking. Over de geniepige manier waarop "ons" Europarlement de juridische basis voor de verdere onderhandelingen over het TTIP handelsverdrag heeft goedgekeurd. 

Nationale overheden, lui zoals Rutte die ons "vertegenwoordigen", die straks niets meer hebben in te brengen wanneer ze via de ISDS clausule worden aangeklaagd door investeerders.ISDS, Investor State Dispute Settlement, een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun winsten door nieuwe wetgeving in gevaar zien komen.

Bijvoorbeeld, als Europa GMO voedsel wil weren dan kost dat Monsanto geld (volgens Monsanto dan) en dan mogen ze het betreffende land voor de rechter dagen voor het verlies wat ze door de blokkering lijden (volgens Monsanto dan). Nationale regeringen, laat staan burgers, hebben daar geen enkele invloed op.

Terwijl iedereen zat te slapen is de Duitser Martin Schulz als voorzitter van het Europarlement erin geslaagd om een motie door het Europarlement te drammen waarmee de weg voor een TTIP goedkeuring is vrijgemaakt en waarbinnen de mening van de burger terzijde is geschoven.

Geenstijl weet het altijd leuk te verwoorden:

En daarbij kwam weer een staaltje onvervalste Europese "democratie" aan de orde: voorzitter Schulz dramde stemming van een door hemzelf opgestelde motie door. En die motie werd aangenomen.

Nu kunnen multinationals en andere grote bedrijven regeringen voor de rechter slepen:

ISDS, Investor State Dispute Settlement, een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun winsten door nieuwe wetgeving in gevaar zien komen.

Jup, dat leest u goed. Het EP leek daartegen, maar toen heeft Schulz eigenhandig de tekst aangepast om te vermommen dat er een juridische twilight zone werd opgetuigd, en nu heeft (een deel van) zijn eigen sociaaldemocraten vóór het voorstel gestemd. Een ranzig, walgelijk staaltje eurodictatuur in het voordeel van de bedrijvenlobby.

De burgerbeweging Stop TTIP die bestaat uit 480 organisaties door geheel Europa, is uiteraard teleurgesteld, zeker omdat ze via hun Europese burgerinitiatief al meer dan 2,3 miljoen handtekeningen hebben verzameld van mensen die tegen TTIP zijn en eisen dat de onderhandelingen met Amerika onmiddellijk worden stopgezet.

Zij zijn van plan om grote protestacties te houden in honderden steden in alle Europese landen. Verder zeggen ze dat ze zullen blijven strijden voor democratie.

Wij schreven in oktober 2014 het volgende:

Bijna niemand heeft het in de gaten, maar er vindt op dit moment bij ons een staatsgreep plaats.

Een staatsgreep waarbij de soevereiniteit van dit land in handen wordt gegeven van de grote machtige Amerikaanse bedrijven.

Deze coup wordt niet gepleegd door legers die het land binnenvallen, maar gebeurt heel geniepig in de achtergrond in de vorm van handelsverdragen.

In ons geval en dat van de rest van de Europese Unie, gebeurt dat in de vorm van het zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

En verder:

We staan op een belangrijk punt in onze geschiedenis. Amerika wordt al volledig geregeerd door megabedrijven. Als er niet heel snel wat gebeurt dan zitten we hier in exact dezelfde situatie.

Stop de staatsgreep voordat het te laat is. 

De landverraders in Den Haag en Brussel doen precies wat ze is opgedragen bij bijeenkomsten zoals de Bilderberg Conferentie.

Zij zullen rijkelijk worden beloond en hebben dan ook geen enkele moeite om de mensen die ze behoren te vertegenwoordigen te verraden. Ondertussen heeft het gros van de bevolking nog geen flauw benul dat ze zijn verraden en dat hun kinderen en kleinkinderen zullen worden opgezadeld met een New World Order waarin de burgers die mogen blijven leven niets hebben in te brengen.

Hoe het arbitragemechanisme ISDS in het uiteindelijke handelsverdrag TTIP zal staan, hangt af van de onderhandelingen erover met de Amerikanen, die waarschijnlijk na de zomer hervat zullen worden. Voor de Verenigde Staten is een verdrag zonder ISDS niet acceptabel. Dat obstakel is dan per nú uit de weg.

We schreven al eerder dat de elite hoe dan ook een manier zal vinden om deze corporate handelsverdragen zoals TTIP, maar ook SOPA, ACTA, SISPA, PIPA er doorheen te drukken en daarvan zijn we nu getuige. Aaron Schwarz probeerde de mensheid hierover ook al in te lichten en moest het bekopen met zijn leven. Zeker omdat Obama al eerder met zijn Fast Track resolutie (zie voorgaande link Aaron Schwarz) ook al nationaal de basis legde in het Amerikaanse congres voor de voortgang van deze onderhandelingen.

Als er niets gebeurt dan zal deze TTIP er op dezelfde ondemocratische wijze worden doorgedrukt als het zogenaamde stabiliteitsmechanisme ESM binnen de EU. Dat is het mechanisme dat ervoor zorgt dat ondanks dat wij belastingbetalende burgers en zelfs onze satanische overheid misschien geen hulpgeld meer naar Griekenland willen sturen, dat toch gebeurt! Democratie? Huh?

Ingewikkeld ja, inderdaad, en dat gebeurt met opzet. Dan zet jij lekker je hypno-televisieset weer aan en kunnen de dames en heren satanisten de zaak verder dichttimmeren. Gefeliciteerd, you are being totally fucked, wake up! Sorry voor het taalgebruik, er zijn kinderen bij, maar het wordt nu echt tijd! TTIP kan nog steeds worden voorkomen!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl