Wat wij nu in Europa meemaken is geen natuurlijk fenomeen dat spontaan is ontstaan als gevolg van oorlogen.

Het vormt onderdeel van een groter plan dat zoals gewoonlijk al vele jaren geleden is beraamd en bedoeld is om de kern van wat nu Europa is te vernietigen.Er zijn er maar weinigen die weten dat één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het vernietigingsplan van de Europese bevolking een man is met de naam Richard Coudenhove-Kalergi. Hij wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa.

Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat met de naam Heinrich von Coudenhove-Kalergi en zijn moeder was de Japanse Mitsu Aoyama. Door de positie van zijn vader was Kalergi in staat om zich vrijwel ongezien achter de coulissen bezig te houden met de ontwikkeling van zijn ideeën. Op deze manier ontmoette hij staatshoofden en wist ook hen te interesseren voor zijn plan voor een totale Europese integratie.

In 1922 richtte hij de Pan Europese Beweging op in Wenen die als doel had om een New World Order/eenwereldregering te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie van landen zou worden. De Europese integratie zou een belangrijke stap vormen voor het opzetten van die wereldregering.

De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt.

Dankzij onvermoeibaar lobbyen van onder andere Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en het inzetten van belangrijke media zoals de New York Times slaagde men erin dit plan te laten accepteren door de Amerikaanse overheid. De vervolmaking en verdere uitvoering van het project wordt later uitbesteed aan de CIA.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

kalergi plan

Er is geen geschiedenisboek ter wereld waarin Kalergi wordt genoemd, maar toch is zijn idee het leidende principe achter wat wij nu meemaken. Het geloof van de elite in een plan waarbij onze identiteit in alle opzichten volledig moet verdwijnen en het creëren van een nieuw gemengd nietszeggend ras zonder enige identiteit.

Dat is het doel van alle politieke acties die zich bezighouden met het beschermen van minderheden. Niet vanwege humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen zoals die door het regime in de achtergrond worden gegeven. Een regime dat zich nu bezighoudt met de grootste genocide ooit in de menselijke geschiedenis. Dit bleek ook al eerder uit handleidingen die werden uitgedeeld aan vluchtelingen in opdracht van de rijke Hongaars Joodse criminele zakenman Soros.

Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een Coudenhove-Kalergi Europese prijs wordt toegekend aan hen die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Deze prijs is onder andere toegekend aan Angela Merkel en Herman van Rompuy.

Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat we op dit moment midden in de uitvoering van het Kalergiplan zitten.

Onder de gecombineerde druk van misinformatie en humanitaire verbijstering wordt de Europese bevolking, geholpen door de mainstream media, geleerd om afstand en afscheid te nemen van hun wortels, om hun nationale identiteit op te geven.

De dienaren van de elite proberen ons ervan te overtuigen dat het opgeven en ontkennen van onze nationale identiteit een progressieve en humanitaire daad is.

Het is nu een kwestie van heel snel wakker worden en inzien dat deze massale toestroom van mensen niets anders is dan een Europese genocide. We hebben geen andere keuze want het alternatief is nationale zelfmoord. Het beschermen van je erfgoed en nationaliteit is geen misdaad ondanks dat men dat aan bevolkingen wil opdringen. Er zijn andere manieren om mensen in nood, vluchtelingen bijvoorbeeld, te helpen.

De inhoud van de daden van Poetin die heeft gezegd dat door zijn acties tegen ISIS in Syrië de stroom vluchtelingen richting Europa kan stagneren en zelfs mensen terug kunnen keren, krijgt hiermee nog weer een extra dimensie.

Hoe Europa wordt klaargestoomd voor de volgende stap, een Europa dat straks bevolkt is door de kinderen van Kalergi en dan rijp is voor de New World Order zie je in de volgende schokkende video. We raden iedereen aan deze video in z'n geheel te bekijken.Bron:

Red Ice Creations